E ile başlayan erkek bebek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım beğenirsiniz. Ayrıca çift isim arayanlar için sitemizde  çift isimli erkek bebek isimlerini bulabilirsiniz.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

E Harfinin sayı değeri 5 dir.

Gezegeni Merkür.

Elementi Hava.

Özelliği iletişim.

İsminin ilk harfi E olan biri güvenilmez ve zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bu kişiler bir fırsatla karşılaştıklarında hemen o fırsatı yakalamak isterler. Pek çok yeni işe ve fikre düşüncesizce dalabilirler.

İsminizin sonu “e” harfi  ise tatminsiz ve devamlı arayış içerisinde olabilirsiniz. Başladığınız işleri yarım bırakabilirsiniz. Onlarca farklı proje fikri olduğu için daldan dala konabilirsiniz.

İsminizin ilk sesli e harfi ise en derin hayallerinizde herkesle harika iletişim kurmak, iletişim için çaba sarf etmek, yazmak yer alır. Kalbinizin arzusu iletişim sorunlarını çözmek ve bunun için insanlara da yardım etmektir. Yazarlık, gazetecilik, şairlik, iletişim… Sizin işinizdir.

E Harfi

Ebher: Çok parlak.

Ebhur: Denizler, deryalar.

Ebkem: Konuşmayan, sessiz, dilsiz.

Ebna: Oğullar, çocuklar. Sonraki nesiller.

Ebra: Kaçma, ürkütme, birdenbire ölme.

Ebrar: Sözü doğru olanlar.

Ebren: Evren, kainat, gök, sema, uzay.

Ebrük: Sebatlı, sabırlı, yılmayan, eziyete katlanan.

Ebsar: Gözler görüşler.

Ebubekir: Bekir’in babası. Peygamberimizin en yakın arkadaşı. İlk halife. Lakabı ” Sıddık” ‘tır.

Ebu Hanife: Hanife’nin babası. Hanefi mezhebinin kurucusu.

E Harfi

Ebu hüreyre: Kedicik babası. En çok hadis rivayet edenlerden sahabinin ileri gelenlerden.

Ebuzer: Altın, servet sahibi.

Ecmel: En güzel. En yakışıklı.

Edebali: Yüce bilge.

Edgü: İyi.

E Harfi

Edgüalp: İyi yiğit. Emsallerinden üstün kahraman.

Edgüer: İyi er. Emsallerinden üstün erkek.

Edgüsoy: İyi soy. Asil temiz soylu. İyi bilinen soydan gelen.

Edhem: Karayağız at. İslam tarihinde meşhur sofi. Dünya saltanatını bırakan mutasavvıf.

Edip: Terbiyeli, edepli, nazik. Edebiyatçı.

Ediz: Ulu, değerli, yüksek yer. Dağların tepesi. Doruk.

Edris: Meyvesi hoş kokoulu. Kerestesi güzel kiraz.

E harfi erkek bebek isimleri

Efadil: Seçkin olanlar, çok bilgililer. Üstün olanlar.

Efahim: En ulu büyük, saygıya layık.

Efazıl: En faziletliler, çok faziletliler.

Efdal: Tercihe şahan. faziletli, üstün, erdemli.

Efe: Yiğit, kabadayı.

Efekan: Efe soyundan gelen.

Efendi: Sahip, malik. Sözü geçen.

Efgan: Ağlayıp, inleme. Figan etme.

E Harfi

Efkar: İç sıkıntısı, düşünceler, kaygı.

Efken: Düşkün.

Eflah: Kurtulan, felah bulan, isteğine kavuşan, selamete çıkan.

Eflak: Felekler, semalar.

Eflaki: Gökte oturan melek.

Eflatun: ski Yunan filozofu.

Efrahim: Hz. Yusuf’un ikinci oğlu.

Efraz: Ferdler, kişiler, şahıslar.

Efruz: Parıltı.

Efrad: Ferdler, kişiler, şahıslar.

E Harfi

Ege: Yaşça büyük olan kişi. Büyük, ulu. Sorumlu olan. Anadolu’nun batısındaki deniz ve bölgenin adı.

Egemen: Hakim. Hür, kendi kararını verebilen, hükümran, bağımsız.

Egesel: Koruyucu, büyük , ulu.

Eğilmez: Baş eğmez, başkalarının hakimiyetini kabul etmez.

Eğin: Sırt, arka, omuz.

Eğmeç: Eğilmiş şekil, kavis.

E Harfi

Ehad: Tek Allah.

Ehaf: Çok hafif, pek hafif.

Ehak: Daha haklı, çok haklı.

Ehas: Çok has. En saf, en özel.

Ehil: İşin ustası, becerikli, yetenekli.

Ehlimen: İnançlı kimse.

Ehlullah: Allah’a yönelmiş, evliya, Allah’ın adamı.

Ehven: Daha hafif, daha zararsız.

E Harfi

Ejder: Kudret, güç.

Ekemen: Bilgili, tercübeli.

Eker: Toprakla uğraşan.

Ekiner: Kültürlü, aydın kimse.

Ekmel: En mükemmel.

Ekmeleddin: Dinin en olgun kişisi.

Ekrem: Cömert.

Ekser: Mıh, büyük demir çivi.

Ekvan: Dünyalar, alemler.

Elbek: İl beyi.

Elçi: Aracı, temsilci.

Eldemir: Demir gibi güçlü el.

letter e 1115298 960 720

Elfaz: Sözler, sözcükler.

Elgin: Yurdundan ayrılmış, garip.

Elhan: Ezgiler, nağmeler.

Elhap: Uzun susma esnasında oynanan çocuk oyunu.

Elvan: Çok renkli, renkler.

Elveda: Allah’a emanet olun manasına, ayrılık hitabı.

Elyesa: Kuran’da adı geçen peygamber. Yasa kanun getiren.

E Harfi

Eman: Güvence, emniyet.

Emanet: Koruyacağına güvenilen. Birine tekrar almak üzere bırakılan şey.

Emanetullah: Allah’ın emanetinde.

Emced: En şerefli.

Emeç: Yamaç.

Emek: Gayret harcama.

Emin: Güvenilir.

Emir: Hükümdar. Buyruk, buyurma.

E Harfi

Emirhan: Han buyruğu.

Emrah: Saz çalıp oynayan.

Emran: Hayvan derileri.

Emre: Arkadaş, canlı, aşık, tutkun.

Emreddin: dinin emirleri.

Emri: Emirle ilgili.

Emrullah: Allah’ın emri.

Emsal: Denk, eş, benzer.

Enam: Kuran’ı Kerimde sure adı.

E Harfi

Ender: Pek az.

Ener: En kahraman.

Energün: En olgun.

Enes: İnsan.

Enfal: Ganimetler.

Engin: Geniş görüşlü.

Enginalp: Değerli, yiğit.

Enginay: Çok geniş.

Enginer: Değerli insan.

Engür: Çok gür, bereketli.

Enhar: Kuran’ı Kerim’de cennetlerin altından akan ırmak.

Enis: Cana yakın.

Ensab: Soylar, nesepler.

Ensaf: Çok merhametli.

Ensar: yardımcılar.

Ensarullah: Allah yolunda Rasulullah’a yardım edenler.

Envar: Parlaklık.

E Harfi

Enver: Çok nurlu.

Eralp: Yiğitler yiğidi.

Eraltay: Gösterişli kırmızı tay.

Eray: Ay yüzlü yiğit.

Erbaş: Rütbesiz asker.

Erbaşat: Karakterce herkese baskın yiğit.

E Harfi

Erbatur: Yiğit, cesur.

Erbay: Efendi ve zengin er.

Erbek: Yiğit, cesur bey.

Erben: Benli, cesur erkek.

Erberk: Şimşek gibi yiğit.

Erboğa: Boğa gibi güçlü.

Erboy: Yiğit soydan gelen erkek.

Ercan: Canlı, korkusuz yiğit.

Ercihan: Dünya’nın tanıdığı erkek.

E Harfi

Ercivan: Genç erkek.

Ercüment: Hassiyetli, saygın, şerefli.

Erçetin: Sert erkek.

Erçevik: Hızlı, çevik erkek.

Erda: Ağaç kurdu.

Erdal: Dal gibi sırım yiğit.

E Harfi

Erdem: Doğruluk, iyilikseverlik.

Erdemalp: Erdemli yiğit.

Erdemer: Erdemli kimse.

Erdemir: Demir gibi güçlü erkek.

Erdemli: Faziletli, üstün.

Erdeniz: Deniz gibi engin erkek.

Erdeşir: Kahraman.

Erdi: Amacına ulaştı.

Erdil: Gönül evi.

Erdim: Hünerli, becerikli.

Erdin: Olgun erkek.

Erdinç: Dinç ve sağlam yapılı.

Erdoğan: Yiğit doğan. Zamanından önce doğan.

E Harfi

Erdönmez: Sözünün eri.

Erduran: Uzun ömürlü erkek.

Erdurmuş: Uzun ömürlü erkek.

Erdursun: Uzun ömürlü olması istenen erkek.

Erek: Amaç, gaye, hedef, kale, hisar.

Ereken: Gayesine eren, amacına ulaşan.

Erel: Güçlü el, erkek eli.

Eren: Ermiş, bilge, olgun. Cesur, yiğit kişi.

Erenalp: Iyi yetişmiş yiğit.

Erenay: Hedefine ulaşan, ay gibi erkek.

Erendiz: Gezegenlerin en büyüğü; güneşe en yakın olan jü-
piter.

Erengüç: İyi yetişmiş, hedefine ulaşan güçlü erkek.

Erensoy: Soyu ermişlerden olan kimse.

Erentürk: Amacına ulaşan ve iyi yetişmiş Türk.

Erer: Kavuşur, ulaşır.

E Harfi

Erez: Acıbadem ağacı.

Ergalip: Galip gelen, yenen, üstün.

Ergazi: Din için savaşmış erkek.

Ergenç: Genç erkek.

Ergener: Ergin, evlenecek çağa gelmiş yiğit.

Ergi: Güzel bir şeye ulaşma.

Ergin: Olgun, tecrübeli.

Erginalp: Ogunlaşmış, yiğit ve cesur kimse.

Erginbek: Olgunlaşmış bey.

E Harfi

Ergincan: Olgun ruhlu kimse.

Ergökmen: Sarışın, mavi gözlü.

Ergönül: Gönül eri, iyi insan.

Ergun: Yumuşak huylu.

Ergüç: Erkek gücü.

Ergüder: Çevresini sevk ve idare edebilecek erkek.

Ergül: Erken açan güle benzetilen erkek.

Ergüleç: Güler yüzlü erkek.

Ergümen: Amacına, isteğine kavuşan.

Ergün: Yumuşak, uysal kimse.

Ergüner: Yumuşak huylu, uysal erkek.

E Harfi

Ergüven: Kendine güvenen ve güvenilen kimse.

Erhan: Adaletten ayrılmayan hükümdar.

Erib: Akıllı, zeki kimse.

Eriker: Yürekli, becerikli adam.

Erim: Vakıf olmak.

Erimşah: Erişebilen, herşeye yakın hükümdar.

Erinç: Rahat, huzur.

E harfi

Eriş: Uyanık, zeki.

Erkal: Yiğit yaşa, yiğit kal.

Erkam: Yazılar, rakamlar, resimler.

Erkan: Büyükler.

Erkel: Kuvvetli, kudretli.

Erkılınç: Yiğit.

Erkin: Özgür ve güçlü.

Erkinay: Çalışan erkek.

Erkiner: Bağımsız.

Erkman: Sözü geçen kişi.

Erkoç: İri güçlü erkek.

Erksan: Tanınmış etkili erkek.

Erksoy: Güçlü soydan gelen.

Erksöz: Hür, kendi iradesi ile söylenen söz.

E Harfi

Erksun: Kuvvetini gösteren.

Erkul: Kuvvetli, güçlü.

Erkut: kutlu, uğurlu.

Erkutay: Uğurlu ayda doğan çocuk.

Erkurt: Kurt gibi.

Erküz: Coşkun.

Erman: Pişman olma, istek, arzu.

Ermiş: Allah’a yönelmiş kimse.

Eroğuz: Yiğit kimse.

Erokay: Seçkin beğenilen kimse.

E Harfi

Erol: Sözünde duran.

Erozan: Erkek şair.

Eröz: Yiğit olan.

Ersal: Yiğitliğinle tanın.

Ersalmış: Yiğitlik ve cesaretiyle tanınmış.

Ersan: Adıyla, sanıyla ünlenmiş erkek.

Ersavaş: Korkusuz yiğit.

Ersayın: Saygı değer kimse.

Erseç: Seçkin ol.

Ersen: Kurultay, meclis.

Erseven: Seven erkek.

Ersin: Her istediği olsun, muradına kavuşsun.

Ersöz: Yiğit sözlü.

Erşad: Sevinçli, mutlu erkek.

Erşahan: Şahin gibi kuvvetli.

Erşahin: Yırtıcı erkek kuş.

E Harfi

Erşan: Cesurluğuyla tanınmış kimse.

Erşed: Mutlu neşeli erkek.

Ertan: İlk tan ağarması.

Ertaş: Taş gibi erkek.

Ertek: Eşsiz.

Ertekin: Soylu erkek.

Ertem: Fazilet sahibi.

Erten: Sabah güneşin doğduğu zaman.

E harfi

Ertok: Gözü tok erkek.

Ertop: Gürbüz er.

Ertuğ: Tuğ tutan.

Ertuğrul: Osmanlı hanedanının kurucusu.

Ertunç: Tunç renkli erkek.

Ertüze: Usul kaidesi olan erkek.

Eryalçın: Güçlü, yiğit.

Eryaman: Becerikli, güçlü.

Eryavuz: Cesur, korkusuz.

Eryıldız: Yıldız gibi parlak.

Erzan: Ucuz, uygun.

E Harfi

Esat: Çok mutlu.

Esedullah: Allah’ın aslanı.

Esef: hüzün.

Esen: Sağlıklı.

Eser: Ortaya konulmuş şeyler.

Esin: Birden bire akla gelen.

Eslem: Kendini bütünü ile Allah’a adamış.

E Harfi

Esved: Kara, siyah.

Eşar: İyi şair.

Eşay: Ay kadar güzel.

Eşfak: Çok şefkatli.

Eşir: Çok sevinçli.

Eşraf: Şerefli.

Eşref: Çok şerefli.

Etem: Kusursuz.

Ethem: Kara yağız at.

Etrek: Ertuğrulgazi’nin lakabı.

Evcan: Evine bağlı.

Evcimen: Ailesine evine bağlı.

Evfa: Sözünde duran.

Evin: Tohum, tane.

Evlek: Su yolu.

Evliya: Allah’ın dostları.

Evren: Dünya, cihan.

Evvel: Önce, ilk.

E Harfi

Eymen: Uğurlu, kutlu.

Eyyüp: Sabırlı.

Ezel: Başlangıcı olmayan.

Ezhan: İnsanda akıl.

Ezher: Çok parlak.

Ezinç: Eziyet.

Ezrak: Gök renkli.

Ezyal: Ekler, kuyruklar.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun ( Ömer Gencer)