Ana sayfa YAŞAM 287 Tane Farklı Ve Modern & E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri...

287 Tane Farklı Ve Modern & E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

0
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

Tam 287 tane farklı ve modern E ile başlayan erkek bebek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım beğenirsiniz. Ayrıca çift isim arayanlar için sitemizde  çift isimli erkek bebek isimlerini bulabilirsiniz.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

Ebher: Çok parlak.

Ebhur: Denizler, deryalar.

Ebkem: Konuşmayan, sessiz, dilsiz.

Ebna: Oğullar, çocuklar. Sonraki nesiller.

Ebra: Kaçma, ürkütme, birdenbire ölme.

Ebrar: Sözü doğru olanlar.

Ebren: Evren, kainat, gök, sema, uzay.

Ebrük: Sebatlı, sabırlı, yılmayan, eziyete katlanan.

Ebsar: Gözler görüşler.

Ebubekir: Bekir’in babası. Peygamberimizin en yakın arkadaşı. İlk halife. Lakabı ” Sıddık” ‘tır.

Ebu Hanife: Hanife’nin babası. Hanefi mezhebinin kurucusu.

Ebu hüreyre: Kedicik babası. En çok hadis rivayet edenlerden sahabinin ileri gelenlerden.

Ebuzer: Altın, servet sahibi.

Ecmel: En güzel. En yakışıklı.

Edebali: Yüce bilge.

Edgü: İyi.

Edgüalp: İyi yiğit. Emsallerinden üstün kahraman.

Edgüer: İyi er. Emsallerinden üstün erkek.

Edgüsoy: İyi soy. Asil temiz soylu. İyi bilinen soydan gelen.

Edhem: Karayağız at. İslam tarihinde meşhur sofi. Dünya saltanatını bırakan mutasavvıf.

Edip: Terbiyeli, edepli, nazik. Edebiyatçı.

Ediz: Ulu, değerli, yüksek yer. Dağların tepesi. Doruk.

Edris: Meyvesi hoş kokoulu. Kerestesi güzel kiraz.

Efadil: Seçkin olanlar, çok bilgililer. Üstün olanlar.

Efahim: En ulu büyük, saygıya layık.

Efazıl: En faziletliler, çok faziletliler.

Efdal: Tercihe şahan. faziletli, üstün, erdemli.

Efe: Yiğit, kabadayı.

Efekan: Efe soyundan gelen.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

Efendi: Sahip, malik. Sözü geçen.

Efgan: Ağlayıp, inleme. Figan etme.

Efkar: İç sıkıntısı, düşünceler, kaygı.

Efken: Düşkün.

Eflah: Kurtulan, felah bulan, isteğine kavuşan, selamete çıkan.

Eflak: Felekler, semalar.

Eflaki: Gökte oturan melek.

Eflatun: ski Yunan filozofu.

Efrahim: Hz. Yusuf’un ikinci oğlu.

Efraz: Ferdler, kişiler, şahıslar.

Efruz: Parıltı.

Efrad: Ferdler, kişiler, şahıslar.

Ege: Yaşça büyük olan kişi. Büyük, ulu. Sorumlu olan. Anadolu’nun batısındaki deniz ve bölgenin adı.

Egemen: Hakim. Hür, kendi kararını verebilen, hükümran, bağımsız.

Egesel: Koruyucu, büyük , ulu.

Eğilmez: Baş eğmez, başkalarının hakimiyetini kabul etmez.

Eğin: Sırt, arka, omuz.

Eğmeç: Eğilmiş şekil, kavis.

Ehad: Tek Allah.

Ehaf: Çok hafif, pek hafif.

Ehak: Daha haklı, çok haklı.

Ehas: Çok has. En saf, en özel.

Ehil: İşin ustası, becerikli, yetenekli.

Ehlimen: İnançlı kimse.

Ehlullah: Allah’a yönelmiş, evliya, Allah’ın adamı.

Ehven: Daha hafif, daha zararsız.

Ejder: Kudret, güç.

Ekemen: Bilgili, tercübeli.

Eker: Toprakla uğraşan.

Ekiner: Kültürlü, aydın kimse.

Ekmel: En mükemmel.

Ekmeleddin: Dinin en olgun kişisi.

Ekrem: Cömert.

Ekser: Mıh, büyük demir çivi.

Ekvan: Dünyalar, alemler.

Elbek: İl beyi.

Elçi: Aracı, temsilci.

Eldemir: Demir gibi güçlü el.

Elfaz: Sözler, sözcükler.

Elgin: Yurdundan ayrılmış, garip.

Elhan: Ezgiler, nağmeler.

Elhap: Uzun susma esnasında oynanan çocuk oyunu.

Elvan: Çok renkli, renkler.

Elveda: Allah’a emanet olun manasına, ayrılık hitabı.

Elyesa: Kuran’da adı geçen peygamber. Yasa kanun getiren.

Eman: Güvence, emniyet.

Emanet: Koruyacağına güvenilen. Birine tekrar almak üzere bırakılan şey.

Emanetullah: Allah’ın emanetinde.

Emced: En şerefli.

Emeç: Yamaç.

Emek: Gayret harcama.

Emin: Güvenilir.

Emir: Hükümdar. Buyruk, buyurma.

Emirhan: Han buyruğu.

Emrah: Saz çalıp oynayan.

Emran: Hayvan derileri.

Emre: Arkadaş, canlı, aşık, tutkun.

Emreddin: dinin emirleri.

Emri: Emirle ilgili.

Emrullah: Allah’ın emri.

Emsal: Denk, eş, benzer.

Enam: Kuran’ı Kerimde sure adı.

Ender: Pek az.

Ener: En kahraman.

Energün: En olgun.

Enes: İnsan.

Enfal: Ganimetler.

Engin: Geniş görüşlü.

Enginalp: Değerli, yiğit.

Enginay: Çok geniş.

Enginer: Değerli insan.

Engür: Çok gür, bereketli.

Enhar: Kuran’ı Kerim’de cennetlerin altından akan ırmak.

Enis: Cana yakın.

Ensab: Soylar, nesepler.

Ensaf: Çok merhametli.

Ensar: yardımcılar.

Ensarullah: Allah yolunda Rasulullah’a yardım edenler.

E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

Envar: Parlaklık.

Enver: Çok nurlu.

Eralp: Yiğitler yiğidi.

Eraltay: Gösterişli kırmızı tay.

Eray: Ay yüzlü yiğit.

Erbaş: Rütbesiz asker.

Erbaşat: Karakterce herkese baskın yiğit.

Erbatur: Yiğit, cesur.

Erbay: Efendi ve zengin er.

Erbek: Yiğit, cesur bey.

Erben: Benli, cesur erkek.

Erberk: Şimşek gibi yiğit.

Erboğa: Boğa gibi güçlü.

Erboy: Yiğit soydan gelen erkek.

Ercan: Canlı, korkusuz yiğit.

Ercihan: Dünya’nın tanıdığı erkek.

Ercivan: Genç erkek.

Ercüment: Hassiyetli, saygın, şerefli.

Erçetin: Sert erkek.

Erçevik: Hızlı, çevik erkek.

Erda: Ağaç kurdu.

Erdal: Dal gibi sırım yiğit.

Erdem: Doğruluk, iyilikseverlik.

Erdemalp: Erdemli yiğit.

Erdemer: Erdemli kimse.

Erdemir: Demir gibi güçlü erkek.

Erdemli: Faziletli, üstün.

Erdeniz: Deniz gibi engin erkek.

Erdeşir: Kahraman.

Erdi: Amacına ulaştı.

Erdil: Gönül evi.

Erdim: Hünerli, becerikli.

Erdin: Olgun erkek.

Erdinç: Dinç ve sağlam yapılı.

Erdoğan: Yiğit doğan. Zamanından önce doğan.

Erdönmez: Sözünün eri.

Erduran: Uzun ömürlü erkek.

Erdurmuş: Uzun ömürlü erkek.

Erdursun: Uzun ömürlü olması istenen erkek.

Erek: Amaç, gaye, hedef, kale, hisar.

Ereken: Gayesine eren, amacına ulaşan.

Erel: Güçlü el, erkek eli.

Eren: Ermiş, bilge, olgun. Cesur, yiğit kişi.

Erenalp: Iyi yetişmiş yiğit.

Erenay: Hedefine ulaşan, ay gibi erkek.

Erendiz: Gezegenlerin en büyüğü; güneşe en yakın olan jü-
piter.

Erengüç: İyi yetişmiş, hedefine ulaşan güçlü erkek.

Erensoy: Soyu ermişlerden olan kimse.

Erentürk: Amacına ulaşan ve iyi yetişmiş Türk.

Erer: Kavuşur, ulaşır.

Erez: Acıbadem ağacı.

Ergalip: Galip gelen, yenen, üstün.

Ergazi: Din için savaşmış erkek.

Ergenç: Genç erkek.

Ergener: Ergin, evlenecek çağa gelmiş yiğit.

Ergi: Güzel bir şeye ulaşma.

Ergin: Olgun, tecrübeli.

Erginalp: Ogunlaşmış, yiğit ve cesur kimse.

Erginbek: Olgunlaşmış bey.

Ergincan: Olgun ruhlu kimse.

Ergökmen: Sarışın, mavi gözlü.

Ergönül: Gönül eri, iyi insan.

Ergun: Yumuşak huylu.

Ergüç: Erkek gücü.

Ergüder: Çevresini sevk ve idare edebilecek erkek.

Ergül: Erken açan güle benzetilen erkek.

Ergüleç: Güler yüzlü erkek.

Ergümen: Amacına, isteğine kavuşan.

Ergün: Yumuşak, uysal kimse.

Ergüner: Yumuşak huylu, uysal erkek.

Ergüven: Kendine güvenen ve güvenilen kimse.

Erhan: Adaletten ayrılmayan hükümdar.

Erib: Akıllı, zeki kimse.

Eriker: Yürekli, becerikli adam.

Erim: Vakıf olmak.

Erimşah: Erişebilen, herşeye yakın hükümdar.

Erinç: Rahat, huzur.

Eriş: Uyanık, zeki.

Erkal: Yiğit yaşa, yiğit kal.

Erkam: Yazılar, rakamlar, resimler.

Erkan: Büyükler.

Erkel: Kuvvetli, kudretli.

Erkılınç: Yiğit.

Erkin: Özgür ve güçlü.

Erkinay: Çalışan erkek.

Erkiner: Bağımsız.

Erkman: Sözü geçen kişi.

Erkoç: İri güçlü erkek.

Erksan: Tanınmış etkili erkek.

Erksoy: Güçlü soydan gelen.

Erksöz: Hür, kendi iradesi ile söylenen söz.

Erksun: Kuvvetini gösteren.

Erkul: Kuvvetli, güçlü.

Erkut: kutlu, uğurlu.

Erkutay: Uğurlu ayda doğan çocuk.

Erkurt: Kurt gibi.

Erküz: Coşkun.

Erman: Pişman olma, istek, arzu.

Ermiş: Allah’a yönelmiş kimse.

Eroğuz: Yiğit kimse.

Erokay: Seçkin beğenilen kimse.

Erol: Sözünde duran.

Erozan: Erkek şair.

Eröz: Yiğit olan.

Ersal: Yiğitliğinle tanın.

Ersalmış: Yiğitlik ve cesaretiyle tanınmış.

Ersan: Adıyla, sanıyla ünlenmiş erkek.

Ersavaş: Korkusuz yiğit.

Ersayın: Saygı değer kimse.

Erseç: Seçkin ol.

Ersen: Kurultay, meclis.

Erseven: Seven erkek.

Ersin: Her istediği olsun, muradına kavuşsun.

Ersöz: Yiğit sözlü.

Erşad: Sevinçli, mutlu erkek.

Erşahan: Şahin gibi kuvvetli.

Erşahin: Yırtıcı erkek kuş.

Erşan: Cesurluğuyla tanınmış kimse.

Erşed: Mutlu neşeli erkek.

Ertan: İlk tan ağarması.

Ertaş: Taş gibi erkek.

Ertek: Eşsiz.

Ertekin: Soylu erkek.

Ertem: Fazilet sahibi.

Erten: Sabah güneşin doğduğu zaman.

Ertok: Gözü tok erkek.

Ertop: Gürbüz er.

Ertuğ: Tuğ tutan.

Ertuğrul: Osmanlı hanedanının kurucusu.

Ertunç: Tunç renkli erkek.

Ertüze: Usul kaidesi olan erkek.

Eryalçın: Güçlü, yiğit.

Eryaman: Becerikli, güçlü.

Eryavuz: Cesur, korkusuz.

Eryıldız: Yıldız gibi parlak.

Erzan: Ucuz, uygun.

Esat: Çok mutlu.

Esedullah: Allah’ın aslanı.

Esef: hüzün.

Esen: Sağlıklı.

Eser: Ortaya konulmuş şeyler.

Esin: Birden bire akla gelen.

Eslem: Kendini bütünü ile Allah’a adamış.

Esved: Kara, siyah.

Eşar: İyi şair.

Eşay: Ay kadar güzel.

Eşfak: Çok şefkatli.

Eşir: Çok sevinçli.

Eşraf: Şerefli.

Eşref: Çok şerefli.

Etem: Kusursuz.

Ethem: Kara yağız at.

Etrek: Ertuğrulgazi’nin lakabı.

Evcan: Evine bağlı.

Evcimen: Ailesine evine bağlı.

Evfa: Sözünde duran.

Evin: Tohum, tane.

Evlek: Su yolu.

Evliya: Allah’ın dostları.

Evren: Dünya, cihan.

Evvel: Önce, ilk.

Eymen: Uğurlu, kutlu.

Eyyüp: Sabırlı.

Ezel: Başlangıcı olmayan.

Ezhan: İnsanda akıl.

Ezher: Çok parlak.

Ezinç: Eziyet.

Ezrak: Gök renkli.

Ezyal: Ekler, kuyruklar.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun ( Ömer Gencer)

BİR CEVAP BIRAK

Yorumunuzu buraya yaz
Buraya adınızı yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.