C harfi ile başlayan farklı erkek bebek isimlerini siz sevgili anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı olur. Ayrıca modern ve farklı erkek isimleri, çift isimli kız bebek isimleri ve çift isimli erkek bebek isimlerini sitemizde bulabilirsiniz.

C harfi İle Başlayan Farklı Erkek Bebek İsimleri

Cabbar: Kudret sahibi, üstün gelen.

Cabir: Zorlayan, galip gelen.

Cafer: Küçük akarsu, çay.

Cahit: Din için çalışan, savaşan, cihad eden.

Caiz: Olmasında sakınca olmayan.

Calib: Çekici, çeken.

Calp: Güç, kuvvet, gayret sarfeden.

Cami: Cem eden, toplayan, biriktiren.

Can: İnsanın varlığı, hayat, ruh.

Canalp: Cana yakın yiğit.

Canaydın: İçten, özü temiz olan.

Canbay: Cana yakın zengin.

Canbek: Cana yakın bey.

Canberk: Güçlü, sağlam, kuvvetli.

Canbey: Cana yakın bey.

Canbolat: Çelik gibi canlı.

Canbulat: Özü çelik gibi sağlam.

Candan: Yürekten, candan seven, çok samimi.

Candaner: Samimi, ,içten.

Candar: Kılıçlı asker, muhafız.

Canday: Ay yüzlü arkadaş.

Candeğer: Can vermeye değer.

Candemir: Demir gibi sağlam, karakterli.

Candil: Gönül dostu.

Candoğan: Sevgi ile doğan.

Canel: Dostça yaklaşım. Samimi uzatılan el.

Caner: Yürekten sevilmeye layık olan arkadaş.

Cangiray: Kuvvetli, güçlü şahsiyet.

Cangur: Bahtiyar, mutlu, şen.

Cangün: Doğum günü veya sevdiği gün.

Canib: Taraf, yön, yüksek taraf, yan, kenar.

Cankan: Soyu temiz.

Cankut: Mübarek, kutlu, şanlı kimse.

Cankılıç: cana yakın kılıçlı.

Canol: Riyasız, içten, içi dışı ir.

Canpolat: Çelik gibi irade sahibi.

Cansoy: Asaletli, soylu.

Cantekin: Üstün meyizetli şehzade.

Cantez: Hareketli, acaleci, tez canlı.

Cantürk: Cana yakın Türk.

Canver: Çok diri, hareketli, fedakar.

Carullah: Allah dostu, Allah’a yakın iyi kul.

Cavid: Devamlı, sonsuz, ebedi, ölümsüz.

Cazim: Sert mizaçlı, kararından dönmeyen.

Cebbar: Cabbar.

Cebe: Zırh, orduya silah yapan sınıf. Ok.

Cebel: Dağ, tarım yapılamayan düzlükler.

Cebir: Güç kullanma, zorlama. Kırık çıkık sarmak.

Cebrail: Peygamberlere Allah’tan vahiy getiren melek.

Cehdi: Gayretli, çalışkan.

Cehr: Görünmek, açıktan söylemek.

Celadet: Yiğitlik, cesaret.

Celal: Büyük, ulu, yüce.

Celaleddin: Dinin ulusu, yücesi.

Celasun: Gözüpek, atılgan, cesaretli, gürbüz delikanlı.

Celil: Büyük, ulu, aziz.

Celvet: Vatanını terk etmek.

Cem: Toplu, toplanma, meclis.

Cemal: Güzel yüzlü.

Cemaleddin: Dinin yüzü, dinin nuru.

Cemali: Yüz güzelliği

Cemalullah: Allah’ın güzeliği.

Cemil: Hoş, güzel.

Cemre: Ateş. kor, köz, küçük taş parçası. Mina’da şeytan taşlama.

Cemşid: Güçlü parıltı. Canlı ve aydınlık kişilikli.

Cenap: Şerefli, saygın.

Cenbi: Yan tarafa ait.

Ceng: Savaş, harp, dövüş.

Cengaver: Savaşçı, cesur.

Cengel: Orman, sık çalılık.

Cengiz: Yılmaz, güçlü.

Cengizhan: Moğol imparatoru.

Cenk: Savaş harp.

Cenker: Savaşçı, iyi savaşan.

Cerir: Hayvan yuları, urgan, ip.

Cerit: Bekar kimse. Çorak, kurak, verimsiz.

Cerrah: Ameliyat eden.

Cesim: İri, büyük.

Cesimi: İrice, büyükçe.

Cesur: Gözüpek, yiğit.

Cevat: Cömert, eli açık.

Cevahir: Cevher, kıymetli taşlar.

Cevan: Delikanlı, genç kimse.

Cevdet: Olgun, iyi.

Cevheri: Olgunluk, büyüklük.

Cevval: Dinamik, hareketli, kabına sığmaz.

Ceyhan: Çukurova’da bir nehir.

Ceyhun: Orta Asya’da Amu Derya ırmağı. Tevrat’a göre cenneteki dört ırmaktan biri.

Cezmi: Sözünden dönmez. Kesin kararlı.

Cezir: Kökten gelme.

Cezzar: Deve kasabı, eli kanlı, bıçaklı.

Cihad: Allah yolunda bir savaş.

Cihan: Dünya, alem.

Cihandar: Dünya’yı fetheden.

Cihannefruz: Dünyayı aydınlatan.

Cihaner: Dünya çapında yiğit erkek.

Cihangir: Dünya’ya hakim olan.

Cihanmert: Dünya çapında mert olan.

Cihanşah: Dünyanın padişahı.

Cilasun: Savaşçı, delikanlı, iri yarı gürbüz kimse.

Cinan: Cennetler, sekiz cennet.

Cingöz: Açıkgöz, zeki.

Civan: Delikanlı, genç.

Civanmert: Cömert, eli açık.

Coşan: Coşkun, heyecanlı.

Coşar: Coşkunluk, heyecan duyan.

Coşkuner: Çok heyecanlanan.

Coşkun: Sevinçli, heyecanlı.

Coşkunsu: Gür ve hızlı akan su.

Cömert: Başkalarına yediren. Bağışlayan.

Cudi: Cömert, eli açık.

Cuma: Haftanın Perşembe ile Cumartesi arasında kalan günü. Müslümanların ibadet günü. Toplanma.

Cumali: Cumaya değer veren.

Cumhur: Halk, topluluk.

Cübeyr: Küçük yiğit, küçük kahraman.

Cündi: Sipahi, atlı asker.

Cüneyt: Küçük asker.

Cüzhan: Kuran okuyan talebe.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun? ( Ömer Gencer)