R harfi güçlü bir harftir. Eğer R harfi ile başlayan erkek isimleri arıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazıda hepsini ela alacağız. R harfi genellikle güçlü komutanlara verilen isimlerde yer alır. Mesela örnek verecek olursak.

Recep Tayip Erdoğan – Türkiye Cumhurbaşkanı

  • Ayrıca R harfi 9. Çakra harfidir.
  • Elementi nötr’dür
  • Gezegeni Merkür
  • Özelliği Akıllı, lider, sert

İsminizin ilk harfi ( R ) İse emin ve sayılır sevilir ve iyi bir lider olur korkusuzca giderler davaların üzerine . Zenginden alıp fakire veren bir mizaçları vardır . Kişilikleri karizmatik ve sade gösterişi sevmeyen bir tiplerdir .


( R ) Bu Harfin Rakam değeri ( 9 ) Dur . R Harfi enerjik başarı ve azim doludur . Olayların üzerine Emin adımlar ile giderler ve başarısız olmaları muhtemelen azdır.

R harfi hümanist doğrultuları ağır basar. Pratik akıllıdırlar ve hızlı hareket ederler. çok düşündükleri için karar vermekte zorlanırlar. aniden hiddetlenmeleri ise negatif yönüdür. saman alevi gibi hemen sönerler. Güzellikten ziyade zeka onlar için önemlidir.

İsmi R harfi ile başlayanlar ikili ilişkilerinde görsellikten çok konuma ve akla önem verirler. Öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar. Çok çabuk sinirlenir fakat siniri çabuk geçer.

Güçlü ve saygın çevrede olmaktan hoşlanır. Kaliteli yaşam sever ve bunu kendine amaç edinir. Karar vermekte zorlanır, çabuk karar değiştirirler.

R Harfi İle başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

R Harfi ile Başlayan Erkek isimleri (Rab-Raz)

Rabat: Orta boylu kimse. Attar dağarcığı.
Rabbani: Kendini tüm varlığıyla Allah’a teslim eden.
Rabıt: Nefsini dünyadan ayırıp ahirete bağlamış olan.
Rabi: Dördüncü
Rabih: Yararlı, kazançlı
Rabit: Bağlı, bağlanmış, merbut.


Raca: İkinci derecede kral, büyük krala tabi hükümdar.
Raci: Rica eden, yalvaran.
Racih: Üstün, değerli. Tercih edilen.
Racil: Yaya olarak, yürüyerek.
Rad: Gök gürültüsü. Cömert, eli açık, üstün. Engel olmak. Kına.
Radi: Boyun eğen, riza gösteren, kabul eden.

Rafeddin: İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme
Rafet: Esirgeme. Merhamet eden, acıyan.
Rafi: Kaldıran, yükselten.
Rafih: Rahat ve huzurlu yaşayan.
Ragıp: Rağbet eden, isteyen, istekli.
Ragım: Galebe çalan, galip olan.
Rahdan: Yol bilen.


Rahi: Huzurlu, rahat eden.
Rahil: Göç eden, göçen. Olen, rıhlet eden. Koyunu dişi kuzusu.
Rahim: Merhametli, esirgeyen, acıyan. Kuranda ismi geçer.


Rahman: Yaratıklara nimet veren Allah, hayır ve rahmet dileyen.
Rahmani: Allah’tan gelen, Allah’a özgü.
Rahmet: Esirgeme, merhamet, acima.
Rahmeti: Rahmetle ilgili.


Rahmetullah: Allah’ın rahmeti.
Rahmi: Merhametli. Koruyan, acıyan, esirgeyen.
Raid: Gürleyen, gürüldeyen. El değirmeni. Konaklayacak yer bulan.
Raif: Merhametli, esirgeyen, acıyan. Önde giden.

Raig: saf, halis, sade, katışıksız, sade.

Rakım: Rakam yazan. çizen. Yükseklik

Raki: Rüku eden, düzenli olarak namazını kılan.

Rakib: Varlıkları kontrol eden, rekabet eden gözeten.
Rakiben: Binmiş olarak, binerek.
Rakid: Durgun, hareketsiz, yavaş.
Ramazan: Çok ısıtmak, çok sıcak olmak, yanmak. Oruç tutulan ay
Rami: Mermi atan, atici.
Ramih: Süngü batıran, mızrak saplayan.


Ramis: Gerçekleri gizleyip saklayan.
Ramiz: İşaretleyen, remizle, işaretle konuşan.
Rasi: Kımıldamayan, çapa atmış gemi.
Rasif: Temel taş, denizin üzerine çıkmış taş.
Rasih: Temeli sağlam.


Rasim: Resim yapan, çizgi çizen. Gelenekler, töre ve merasimler. Akarsu.
Rasin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Raşid: Doğru yolda yürüyen, düzenli, hikmeti. Akıllı, ergin, olgun.
Raşidbillah: Allah’ın hak yolundan giden. Doğru yolda olan.
Raşideddin: Dinde olgun olan.

Raşin: Tufeyli, davetsiz ziyafetlere giden
Ratip: Tertipleyen, düzenleyen, sıraya koyan,
Rauf: Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
Ravend: Sapları ve köklerinden ilaç olan bitki.


Rayet: Bayrak, alem, liva, sancak. Gerdanlık.
Rayıhan: Han sancağı, han bayrağı.
Razi: Rıza gösteren, kabul eden. Memnun.
Raziz: Dökülmüş, parçalanmış.

R Harfi ile Başlayan Erkek isimleri (Reb-Rez)

Rebah: Fayda, menfaat. Kediye benzer bir yırtıcı hayvan.
Rebii: İlkbahar, bahar, bolluk. İlkbahara ait.
Rebib: Üvey oğul.
Rebis: Bahadır, kahraman. Meşakkat.


Reca: Geri gelme, dönüş, öldükten sonra diriliş. Emel, ümit, istek, dilek.
Recai: Rica eden, umut eden, dileyen, dua eden.
Recep: Heybetli, gösterişli, azametli.
Redif: Arkadan gelen birisinin arkasından giden, ihtiyat askeri. Şiirde beyit sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan hece veya kelime.


Refah: Bolluk, rahatlık, sıkıntısız, dertsiz olma.
Refahiddin: Dinin bolluğu, rahatlığı.
Refet: Acıma, esirgeme.
Refi: Yüksek, yükselten, yüce.


Refih: Varlık içinde, rahat yaşayan.
Refik: Arkadaş, yoldaş.
Refiüddin: Dinin yüce kişisi, önderi.
Refiz: Atılmış, bırakılmış, terk edilmiş.

Refref: Dalları salkın olan ağaç, kuşu çok olan çimenlik. Cennet.
Reha: Kurtuluş
Regaib: Rağbet edilen, beğenilen Armağanlar.
Rehamet: Sözün, sesin ince ve yavaş olması.


Rehavi: Türk müziğinin en eski birleşik makami.
Rehayi: Bir zorluk veya tehlikeden kurtulma.
Rehber: Önder, kılavuz, yol gösteren.
Reis: Başkan, önder.
Rekaik: İnce ve nazik olann şeyler.


Rekin: Yüce, yüksek, ali, ağırbaşlı, Vakarlı, ciddi.
Rekiz: Sağlam, gizli, gömülü define.
Rekme: Toplanmış, cem olmuş. Yön, canip. Parça, cüz.
Remiz: Alamet, işaret.
Remmah: Mızrakçı, süngücü.
Remzi: İşaretli. İşaretle remiz ve sembolle anlatan.


Resai: Süsler, süs. Akil, anlayış, kavrayış.
Resat: Yakışır, layık, değer.
Resul: Elçi, haberci, Allah’ın elçisi.
Resulhan: Hükümdarın elçisi.
Reşad: Doğru yolda, hak yolda y ürüme. Doğru yolu bulma, yürüme.

Reşid: Doğru yolda yürüyen, düzenli, hikmeti. Akıllı, ergin, olgun.

Reşidettin: Dinin olgun, akıllı kişisi.
Reva: Yerinde, uygun, münasip.
Revah: Sevinilecek bir şeyi elde etmeden doğan neşe, öğleden akşama kadar olan vakit.
Revahi: Bal arıları.
Revaid: Gürleyen. Bulut, bulutlar.


Revakid: Durgun olanlar.
Revan: Yürüyen, giden, akan. Ruh, can. Gidici, akıcı
Revani: Revaçta olan. Kıymetli, değerli, rağbetli. Bir çesit tatlı.


Revha: Gönül rahatlığı.
Rezan: Olgun, ağırbaşlı, onurlu.
Rezaz: Zayıf yağyan yağmur.
Rezzak: Rızık veren.

R Harfi ile Başlayan Erkek isimleri (Rıd – Rüz)

Rıdvan: Razı olma, memnun olma. Cennetin kapısındaki melek.
Rıfat: Yükseklik, manevi yücelik, rütbece büyüklük.
Rıfkı: Yumuşak, nazik.


Rıza: Razı olan, uzlaşan. İstek, dilek, hoşnutluk, memnunluk.
Rızkullah: Allah’ın verdiği rızık.
Rıfat: Manevi mertebesi yüksek.
Rikab: Üzengi, hükümdar eşiği büyüklerin önü huzuru.

Risman: İp, halat
Riştab: Kıvırcık saç ve sakal.


Riyaz: Ravzalar, bahçeler, ağaçlık, çimenlik yerler.
Rubban: Kaptan.
Rudbar: Irmak, büyük ırmak.
Ruhani: Dinle ahiretle ilgili, ruhla ilgili. Din adamı.


Ruhcan: İnsanda canlı, diri kalmayı sağlayan cevher.
Ruhi: Ruhla ilgili. Yüksek ruhlu.
Ruhiddin: Dinin ruhu, özü.
Ruhşan: Şanlı, şöhretli, asil ruhlu.
Ruşen: Aydın, parlak, nurlu, ışıklı. Belirgin.


Ruşeni: Işıkla, aydınlıkla ilgili. Bir tarikatın adı.
Ruzban: Карıcı.
Rücum: Akan yıldız, göktaşı.
Rüçhan: Üstünlük. Öncelik sahibi.
Rüknettin: Dinin temel direği.


Rukni: Saygı duyulan önemli kişi, bir şeyin en sağlam yanı.
Rüstem: Yiğit, cesur, kahraman.
Rüsihi: Güçlü, becerikli.
Rüştü: Ergin, olgun, doğru yolda giden.
Rüyet: görme, bakma, gözleme, isabetli düşünme.
Rüzaz: Ufalanmış taş, her maddenin ufağı.
Rüzgar: Yel.

R harfi ile başlayan çift isimli erkek bebek isimleri buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Ömer Gencer (Çocuğumun ismi ne olsun?)