Değişik Ö harfi ile başlayan erkek ve kız bebek isimlerini  siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı bir paylaşım olmuştur.

Ayrıca çift isimli kız bebek isimleri  ve çift isimli erkek bebek isimlerini blogumuzda bulabilirsiniz.

Sayısal değeri 6 olan O ve Ö harfleri, sahip oldukları geniş daire formuyla sınırsızlığı ve mükemmelliği temsil eder. Her şeyin başlangıcını ve sonunu kendi içinde barındırırlar.

İsminde O/Ö harfleri bulunanlar, gizemli ve meraklı insanlardır. Ruhaniyete değer verirler, mistik bir enerjileri vardır.

Her konuda bilgi sahibi olmaya çalışan, entelektüel insanlardır. Diğer harflerden olumlu bir etki almadıklarında, evrenden aldıkları enerjiyi sadece kendileri için kullanıp bencilce bir tavır sergileyebilirler.

Bu konuda farkındalığa ulaşmaları gerekir. Dünyevi düzlemde ise bu insanlar, problemleri mantık çerçevesinde çözen pratik zekalı insanlardır.

Sorumluluklarının farkındalardır ve dengeli hareket ettiklerinden harika bir eş veya arkadaş olurlar. Uyumlu, huzurlu ve mutlu bir yuva kurma arzuları vardır.

Gölge yönünde O ve Ö harfleri, olayların olumsuz yönlerini görmeye meyillidirler. Aşırı duygusal davranıp dengelerini bozabilirler.

Sahip oldukları enerjiyi kullanamayıp kendilerini sabote edebilirler bu da arzularını hayata geçirebilmeyi zorlaştırır. Böyle durumlarda hayat onlara, manevi yönlerini güçlendirecek deneyimler yaşatacaktır.

 Ö Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri

letter 3038424 960 720

Öbek: Aynı cins veya benzerlerinin grubu. Küme, bölük.
Öcal: Yapılan kötülüğü affetmeyip, öcünü almak.
Öçürgen: Söndüren, yatıştıran, soluk kesen.
Öğetürk: Bilgili, akıllı, zeki Türk.
Öğer: Bilgili, akıllı kimse.
Öğür: Yakın yaşta bulunan, akran, eş. Yaşıt. Birbirine alışmış. Fırka, zümre, sınıf.
Öğüt: Nasihat. Yapılması veya yapılmaması, iyi veya kötü olan şeylerin bildirilmesi.
Öker: Akıllı, zeki kişi. Ferasetli.
Ökkeş: Toplayan, kuvvetlendiren. Örümcek.
Ökmen: Bilgili, akıllı
Öktem: Güçlü, üstün, ünlü, namuslu, korkusuz.
Öktemer: Onurlu, güçlü, korkusuz, gösterişli erkek. Şerefli namuslu.
Ökten: Yerinde söz söyleyen. Hazır cevap. Güçlü.
Öktürk: Güçlü, uslu, onurlu Türk.
Öküş: Akil, mantık. Çok ziyade, fazla.
Ömer: Dirilik, canlılık. İslamın ikinci halifesi.
Ömür: Yaşam süresi. Dirilik, canlılık. Hayat.
Ömüral: Çok uzun yıllar yaşa, diri ol.

Ö Harfi

letter 3038424 960 720

Ömürcan: Ömür boyu canlı kal.
Önal: Öne geç, öncü ol.
Öncü: Önde olan, önayak olan, rehber.
Önay: Öncü. İlk ay. Hilal.
Önder: Lider, baş, şef, rehber, kılavuz.
Önel: Verilen mehil, süre.
Öner: Öndeki yiğit. Teklif et, görüş bildir.
Öney: Öncü. Onay. Tasdik.
Öngel: Ağır başlı.
Öngen: Öne geçen, başarıya ulaşan, öncü.
Öngür: Öngörü sahibi. Genç yaşta zengin olan.
Öngüt: İzinden yürüme, saklanarak yanaşma, hücum etmek için uygun yer.
Önkal: Daima önde, başta kal.
Önsal: Önden ayrılma

Ö Harfi

Önsel: Yüzeysel, derine inmeden farkedilen.
Önsoy: Önde gidenin, önder olanın soyundan.
Ören: Örmek işini yapan. Eski yerleşim yerinin harabesi.
Örener: Cömert erkek.
Örsel: Yüksek, cevherli.
Örgen: Örme işi yapan, örmüş.
Örken: Örülerek yapılmış ip, halat, urgan.
Örsan: Adı, sanı yüce olan.
Örsel: Cömertlik, ululuk ile ilgili.
Ötleğen: Sığırcığa benzer boz renkli ötücü kuş.
Ötügen: Orhun havzası ile Tanrı dağları arasındaki Göktürklerin başkentinin bulunduğu ormanlık bölge.
Örüngen: Kendisini öven, övülmekten hoşlanan.
Öymen: Evine bağlı, evcimen.
Öyük: Aşk ve sevgi coşkusu.
Özak: Bembeyaz, tertemiz, özü ak. İçi, kalbi temiz.
Özakan: Cömert yaradılışlı kimse.
Özakın: Gerçek akın.
Özakıncı: Özünde akıncılık olan, akıncı sinifi.
Özaktuğ:  Barışsever, barış bayrağı taşıyan.
Özal: Saf, temiz, iyilik dolu kalb. İyilik bul, cevher al.
Özalp: Gerçek yiğit, saf ve temiz yürekli yiğit.
Özalpman: Yaradılışı yiğit, özünde yiğitlik olan.
Özaltuğ: Kırmızı renkli tuğ.
Özalpsan: Saf ve temizliği ile ün yapan gerçek yiğit.
Özaltan: Göğün, havanın kızıllaşarak güneşin doğuşu.
Özaltun: Saf altın, katışıksız yüksek ayarlı altın.
Özarkın: Yavaş, sakın, uysal yaradılışlı kimse.
Özaslan: Aslan gibi yürekli bir yaratılış sahibi.
Özata: İyi yürekli ata.
Özatay: Gerçek ün sahibi, tanınmış kişi.
Özay: İçi temiz, dürüst.
Özaydın: Özü aydınlık, içi temiz. Temiz yürekli.

Ö Harfi

Özbal: Gerçek bal gibi.
Özbala: Öz çocuk, üvey olmayan.
Özbaş: Önder yaradılışlı, her zaman başta olan.
Özbatur: Batıya mensup, batı bölgesinden olan.
Özbay: Gönlü zengin.
Özberk: Özü güçlü, sağlam imse.
Özbey: Özden, kökten bey.
Özbilek: Bileği güçlü kimse.
Özbilen: Bilgili bilgisi çok, sezgisi güçlü.
Özbilge: Herşeyin iç yüzüne egemen.
Özbir: Özü sözü bir
Özboğa: Gerçek boğa gibi yaradılışlı.
Özcan: Özden, içten, samimi, candan, riyasız.

Özcebe: Zırh, silah yapan, bu işlerle uğraşan kişi.
Özçelik: Çelik gibi sert, sağlam, güçlü olan.
Özçevik: Çevik, atik, hareketli.
Özdağ: Dağ gibi ulu, yüce yaradılışlı olan.
Özdal: En önemli destek.
Özdamar: Soyuna çeken, soyunun güzelliğini taşıyan.
Özdeğer: Yaradılışı değerli, çevresinin takdirini kazanan.
Özdek: Esas, temel, kök, öz, çekirdek, iç. Ağaç gövdesi. Ekin sapı.

Özdemir: Yaradılıştan demir gibi sağlam, karakteri düzgün.
Özden: Gönülden, yürekten, soydan temiz ve iyi.
Özdener: Yaradılıştan erkek, mert olan.
Özdeş: Emsallerine benzeyen, onlarla eşit olan, aynı olan.
Özdil: Kendi anadili. İçten gönülden, samimi.
Özding: Diri, canlı yaradılışlı, sağlam bünyeli.
Özdoğa: Bozulmamış, insanlardan uzak. Tahrip edilmemiş tabiat.
Özen: Dikkat, itina, ihtimam.
Özengen: Özenen, bir işi zevk için yapan kişi.

Ö Harfi

Özender: Kendisi değerli olan, zor bulunan, yaradılıştan üstün, kıymetli.
Özengin: Geniş, ferah yaradılışlı.
Özer: Özden, aileden dürüst. Kalbten, yaratılıştan yiğit.
Özerdal: Yaradılıştan soyuna çeken, aslına benzeyen.
Özercan: Yaratılıştan doğru ve yiğit.
Özerdem: Yaradılıştan erdemli, faziletli.
Özerdinç: Yaradılıştan diri canlı erkek.
Özerek: Esas hedef, esas gaye, esas amaç.
Özerk: Kendi kendisini yöneten, yönetme yetkisi olan.
Özerkin: Bağımsız, özgür, güçlü olan.
Özerkmen: Yaradılıştan güçlü olan.
Özerman: Yaradılıştan güçlü olan, sözü geçen.
Özerol: Yaradılıştan güçlü olan.
Özertan: Bulutsuz, sissiz, pussuz havada tan yerinin ağarması.

Ö Harfi

Özge: Başka. Eşsiz. Yabancı.
Özgebay: İyi yürekli, varlıklı, cömert kimse.
Özgenalp: Oturaklı, ağırbaşlı, sakin, cesur, yiğit kimse.
Özgen: Özgür, özerk, hür.
Özgenç: Genç yaradılışlı, kolay yaşlanmayan, çabuk çökmeyen.
Özgener: Yaradılıştan sakin, rahat olan.
Özgiray: Giray soyundan. Kudretli, güçlü, yiğit soydan gelen.
Özgür: Serbest, bağımsız, hür.
Özgürcan: Hürriyetine sahip cana yakın kişi.
Özgürel: Özgür olan, serbest davranan.
Özgüven: Kendisine itimadı tam olan.
Özgürtürk: Hür, bağımsız Türk.
Özgü: Özel, herhangi bir kimse ve nesneye ait olan.

Ö Harfi

Özgüç: Gerçek güç, hakiki kuvvet, ana kuvvet.
Özgül: Karakteristik, nevi, cins, tür.
Özgüler: Soyu, cinsi, yiğit mert olan.
Özgün: Yaradılıştan asli, aslı bozulmamış.
Özgüner: Yaradılıştan erkek, mert, yiğit.
Özhakan: Hakan soyundan gelen. Hakan soyuna mensup.
Özhan: Han soyundan gelen. Gönlü yardımseverlik duygusuyla dolu soylu.
Özilter: Kalbi vatan ve barış sevgisiyle dolu.
Özkal: Saf, temiz kal, soyuna layık olarak yaşa.
Özkan: Saf, temiz, asil kan.
Özkent: Kişinin gerçek vatanı, geçmişlerinin yaşadığı yer
Özkerman: Kale gibi sağlam karakterli.
Özkınay: Doğuştan, yaratılıştan iyi huylu.

Ö Harfi

Özkök: Ana kaynak, temel, esas, soy ağacı.

Özkul: Allah’a gereği gibi kulluk eden, yaradılıştan mü’min.
Özkut: Yaradılıştan kutsal, mübarek, kıymetli,
Özkutay: Yaradılıştan kutsal ve ışıklı.

Özkutlu: Yaradılıştan kutsal, mübarek, şerefli, değerli olan.

Özkutsal: Yaradılıştan mübarek, şerefli, değerli olan.

Özmen: Özü sağlam, şahsiyetli kişilik, yaradılıştan iyi olan
Özmert: Yaradılıştan özü sözü bir.
Özmut: Yaradılıştan mutlu olan.
Öznur: Asıl ışık, gerçek ışık.
Özok: Yaradılıştan ok gibi doğru ve hızlı.
Özol: Riyakar olma, özün sözün bir ve doğru olsun.
Özozan: Yaradılıştan şair, gerçek ozan.
Özpala: Yaradılıştan pala gibi keskin ve sert kimse.
Özpeker: Yaradılıştan sert sağlam, güçlü olan.
Özpınar: Suyu kesilmeyen, azalmayan gerçek pınar.
Özpolat: Çelik gibi sert ve sağlam olan.
Özpulat: Çelik gibi sert ve sağlam olan.
Özsan: Adı duyulmuş, şöhretli, ünlü kimse.
Özsungur: Yaradalıştan soğukkanlı, sakin. Akdoğan’a benzeyen kimse.
Özsüer: Yaradılıştan asker, yiğit ve cesur.
Özşan: Şanlı, şöhretli, ünlü, tanınmış.
Özşen: Yaradılıştan sen, neşeli.
Öztan: Gerçek aydınlık, karanlığı aydınlatan, ışık.

Ö Harfi

Öztanır: Tanıyan, gerçeği bilen, iyiyi kötüyü ayırabilen.
Öztaş: Yaradılışı taş gibi sert ve sağlam olan.
Öztay: Birşeyin gerçek dengi. Cins at yavrusu.
Öztek: Ender. Benzerlerinden üstün.
Öztekin: Yaradılıştan güvenli şehzade.
Öztimur: Demir gibi sağlam, dayanıklı.
Öztin: Maddi ve manevi yapısı sağlam.
Öztiner: Sağlam, manevi yönü kuvvetli kimse.
Öztoygar: Yaradılıştan çayır kuşu gibi hassas, narin olan.
Öztuna: Görkemli, zengin özlü.
Öztunc: Tunç gibi sağlam, kuvvetli olan.
Öztürk: Gerçek, hakiki Türk.
Özüak: Temiz yaradılışı, saf, pak kimse.
Özüm: Kardeş gibi sevilen.
Özüpek: Manevi yönü güçlü.
Özürgen: Herşeyi seçen.
Özver: Cömert, eli açık kişi.
Özveren: Fedakar, cömert.
Özyurt: Ana yurt, ana vatan.
Özyürek: Korkusuz, cesur, güçlü.

Değişik Ö Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

letter 3038424 960 720

Ödül: Yarışmalarda verilmek üzere ortaya konulan mükafat
Ödün: Hakkından karşı taraf lehine vazgeçme.
Öğün: Bir yiyimlik yemek. Kere, defa. Methetme.
Öğüş: Övülmeye, methedilmeye layık.
Öğüt: Nasihat, doğru yola getirmek için söylenen sözler.
Öke: Dahi, bilgin.
Önaydın: Önde giden aydın insan, bilgili kişi
Öncel: Önce davrananlar. Öncekiler. Önce
Ömür: Yaşam süresi. Dirilik, canlılık.
Önay: İlk doğan ay yüzlü. Ayın ilk günlerinde doğan.
Önel: Erken davranan. İşi erken yapan. Bir iş için verilen zaman, süre.
Önen: Hukuk, adalet.
Öngay: Jüpiter gezegeni.

Ö Harfi

Öngül: Kılavuzluk, rehberlik. Bir işte öncülük etmek.
Öney: Önde giden.
Öniz: İlk iz.
Önnur: İlk görünen ışık, ilk nur.
Önsel: Selin önü, öncelikli. Yağmur yağınca selin geldiği an.
Önür: Önde giden, ileriye, öne geçen, kendinden önceki.
Övünç: Övünülecek şey. Övünme sebebi. Kıvanç, iftihar.
Övül: Hayat boyu övül. Seni övsünler.
Öyük: Aşk ve sevgi coşkusu.
Özak: Özü beyaz, ak lekesiz, ışıklı.
Özakay: Özü temiz, yaradılışı üstün.

Ö Harfi

Özaltın: Altın gibi kalbli.
Özar: Saf ve temiz namus.
Özay: Temiz yürekli ay yüzlü. Apaydınlık yüzlü.
Özbal: Saf, katışıksız bal. Bal gibi sevimli, tatlı.
Özbaşak: Altın kalbli.
Özbeken: Özü, içi korunmuş. Kalbi, gönlü temiz.
Özben: Öz benlik, manevi varlık, kişilik.
Özbilge: Herşeyin iç yüzünü bilen, gerçeğe egemen.
Özcan: Özü, gönlü canlı. Hayatın manevi yönüne önem veren.
Özdem: Tam zamanı, kıvam, gerçek.
Özde: Birbirinin tamamiyle aynı olan.
Özden: İçten, gönülden, kalbten, yürekten. Samimi. Soyu temiz.

Ö Harfi

Özenay: Dikkatli, özenli ay yüzlü. Bulutsuz ay.
Özengin: Dikkat eden. Özleyen. Hoşgörüsü
Özengül: Özenli, tertipli ve güler yüzlü.
Özge: Başka, eşsiz, görüldüğünden farklı.
Özgecan: Farklı, eşsiz sevgili. Cana yakın.
Özgen: Güzelliği ile fark edilen.
Özgönül: Gönülden, yürekten temiz. Kalbi temiz.
Özgül: Gönlün gülü. Gönülden, içten gülen. Hassas.
Özgülal: Gönül al, gönül gülünü al. Al yanaklı güzel.
Özgülay: İçi, gönlü gülen ay yüzlü. Kutsal ay.
Özgüleç: İçten, özden neşeli. Hep güler yüzlü.
Özgüler: Gönülden, içten gülen. Bahtı gülmüş.
Özgülüm: Gönlümün gülü. Yüzü gibi gönlü de gülen.

Ö Harfi

Özin: Özlü, düzenli, soylu.
Özipek: Saf ipek, ipek gibi yumuşak renkli.
Özlem: Görme, kavuşma isteği, hasret. Yükselme isteği.
Özlen: Kendini özlet, sana hasret duysunlar.
Öznur: Öz ışık. Özü, yüreği aydınlık, ışık dolu. Saf ve parlak ışık, uğurlu.
Özperi: İşi temiz, yüzü peri gibi güzel.
Özsu: Hayat veren su.
Özüm: Kardeş kadar yakın.
Özün: Düzen.
Özürgen: Herşeyi seçen

Kaynak: (Çocuğumun ismi ne olsun ) Ömer Gencer