Her anne ve baba adayına hitap eden  güzel, modern, dini, arabca, bilinmeyen ve farklı F ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarını bulabileceğiniz geniş yelpazeli isim listesi hazırladım. Umarım faydalı bir paylaşım olur.

Çift isimli erkek bebek isimleri için linke tıklayabilirsiniz.

F İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri Ve Anlamları

Fadıl: Faziletli, erdemli, üstün ahlaklı

Fadır: Zayıf, güçsüz. Yaşlı dağ keçisi.

Fadl: Erdemlilik, fazilet, iyilik, lütuf.

Fahamet: Büyüklük, kadri yüksek.

Fahhar: Çanak, çömlek. Kendini beğenen.

Fahim: Çok kuvvetli, itibarlı, saygın, büyük.

Fahir: Íftihar edilecek, onurlu, değerli.

Fahrettin: Dinin övdüğü, büyüğü, ulu kişisi.

Fahri: Erdemli, onurlu.

Fahur: İç açıcı.

Faik: En üstün, seçkin.

Faiz: Zafer kazanan.

Fakih: Hukuk bilgini.

Falih: Felah bulan, başaran, isteğine kavuşan, kurtulan.

Farabi: Farablı. Büyük Islam filozofu.

Farig: Rahat, huzurlu. Vazgeçmiş, çekilmiş, boş kalmış, işsiz.

Faris: Ferasetli, usta.

Faruk: Haklıyla haksızı, iyi ile kötüyü ayıran.

Faruki: Hz. Ömer’in adaleti üzere. Hz. Ömer’e ait.

Faryab: Dere ve ırmak suyu ile sulanan yer.

Fasih: Düzgün konuşan.

Fatih: Fetheden.

Fatin: Akıllı, uyanık.

Faysal: Kararlı. Keskin kılıç.

Fazıl: Erdemli, üstün.

Fazlı: Erdemli.

Fazlullah: Allah’ın fazileti, erdemi, lütfu. Üstün olan, kıymetli.

Fecir: Güneşin doğmaya başlaması.

Fecri: Nurlu, aydınlık. Sabah tan atarken doğan.

Feda: Gözden çıkarma, kurban, uğruna bağışlama.

Fedai: Vatanı ve millet ve kutsal değerler uğruna can.
vermeye hazır kişi.

Fedakar: Canını feda eden.

Fehham: Çok anlayışlı, çok zeki.

Fehmi: Zeki, anlayışlı.

Felah: Kurtuluş, selamete erme.

Felak: Gün ağarması.

Fener: İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfazal,
lamba.

Fenni: Fenne mensup, fen ile ilgili, fen sahibi. Teknik bil-
gisi olan.

Ferağ: Serin rüzgar.

Ferahfeza: Rahatlık. Bir lale türü.

Ferahi: Asker feslerinin üzerinde metal tepelik, inzibat
çavuşlarının boyunlarına taktıkları kanun yazılı
plaka.

Feramuş: Unutulmuş.

Feraşet: Kabe ve Peygamberimizin mezarının temizlik işi.

Ferdi: Tek, eşsiz.

Ferec: Gamdan, tasadan, sıkıntıdan kurtulma. Sevinme.

Feres: At.

Fergan: Işık saçan.

Ferhat: Cüsseli, güzel. Galip gelen, kazanan.

Ferhan: Sevinçli, neşeli.

Ferit: Eşsiz, tek.

Ferudun: Eşsiz, benzersiz, tek. Sekizinci gök.

Feridüddin: Dinin benzersiz kişisi.

Ferik: Saçta kavrulmuş buğday, kavurga. Dişi piliç.

Ferit: Avcı kuş. Katılaşmış şey.

Ferkad: Kuzey kutbuna yakın iki yıldızdan her biri.

Ferman: Buyruk, emir.

Fermani: Emir, ferman almış, ruhsat almış.

Fermend: Mevki sahibi ve şerefli olan.

Ferruh: Uğurlu, kutlu. Nur yüzlü.

Ferruhi: Meymenet, uğurluluk. Kutsallık. Nurlu insan

Fesh: Hükümsüz kılma, bozma, dağıtma.

Fesahat: Açıklık, duruluk.

Fesih: Geniş açık.

Feta: Genç yiğit, kerem sahibi.

Fetanet: Zeyreklik, zihin açıklığı, anlayış ve kavrayış kabiliyeti yüksek olma hali.

Fethi: Fetihte görev alan. Fetheden, gönül alan.

Fethullah: Allah’ın fetih görevi verdiği kişi.

Fetih: Fethetme. Zafer kazanma.

Fettah: Fetheden, zafer kazanan. Zorlukları aşan, kolaylaştıran.

Fevkani: Üstte, yukarıda bulunan.

Fevzi: Kurtulmuş, galip gelmiş, selamete ermiş.

Feyiz: Artma, çoğalma, bereket, nimet, ihsan.

Feyyaz: Bolluk, bereket.

Feyzi: Üstün, değerli, bereketli. İlim sahibi.

Feyzullah: Allah’ın bereketi, İlim ve irfan vererek üstün kıldı.

Fezzan: Büyük sahrada bir bölge. Fizan

Fırat: ilk gelen su. Tatlı su, can suyu.

Fıtri: Yaradılıştan, doğuştan.

Fidan:Yeni yetişen ağaç.

Fikret: Düşünme, niyet etme, fikir etme

Fikri: Fikir ve düşünce ile ilgili. Düşünmeden

Fidan: Mert, yiğit, at yetiştirici, binici.

Firaz: Yükseklik, yokuş.

Firdevsi: Cennet, bostan, bahçe.

Firuz: Mesut, sevinçli, uğurlu, iyi bahtlı.

Firuzan: Parlayan, nurlu, aydınlatan, çok parlak.

Fuat: Kalb, yürek, gönül.

Fudayl: Erdemli, faziletli.

Furat: Fırat’ın başka şekilde söylenişi.

Furkan: İyiyi kötüden ayırt eden, doğruyla yanlışı birbirinden ayıran.

Fuzuli: Boşuna, yersiz, gereksiz.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun ? (Ömer Gencer )