Değişik R harfi ile başlayan kız isim arıyorsanız eğer doğru yerdesiniz. R harfi güçlü bir harftir. Bu yazıda hepsini ele alacağız. R harfi genellikle güçlü kişilere verilmiş isimlerde yer alır.

R harfi ile başlayan erkek isimleri için sitemize tıklayabiliriz.

  • Ayrıca R harfi 9. Çakra harfidir.
  • Elementi nötr’dür
  • Gezegeni Merkür
  • Özelliği Akıllı, lider, sert
r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim

Sembolik yönden incelendiğinde R harfi, P harfine eklenen ve aşağı doğru uzanan koluyla evrenden gelen her türlü enerjiyi cömertçe paylaşan bilge bir ruhu simgeler.

Dünyevi düzlemde, Yaradan ile bağlantısı güçlü olan ve şifaya kanallık eden abdalların temsilidir.

İsminde R harfi bulunan insanlar için hak ve hukuk kavramları fazlasıyla önemlidir.

Hak yerini bulsun diye olaylara müdahale etmekten kaçınmazlar.

Azimli ve hırslılardır. R harfi bünyesinde sert enerjiler barındırabilir fakat insanların ruhsal tekamülüne ulaşması için adeta bir öğretmen rolündedir.

Bundan dolayı bu harfi taşıyan insanlar, başarıya ulaşana dek engellerle karşılaşabilirler, fazla çaba harcayabilirler ama sonunda başarıya ulaşırlar.

P harfinin aksine, gösterişten uzak ve sade bir hayat yaşama arzusu verir.

Liderlik vasıfları yüksektir fakat insanların güvenini kazanarak liderlik mertebesine erişmek onlar için daha önemlidir.

Harfin olumlu yönünü bünyesinde barındıran insanlar, vicdani ve ahlaki değerleri yüksek, anlayışlı ve hoşgörülü insanlardır.

Olumsuz tarafında ise, fazla eleştirel bir yapı verebilir. Duygu çalkantıları ve öfke patlamaları yaşatabilir. Böyle durumlarda kendinize merhamet duygusunu hatırlatmanız gerekir.

Önce öz değerinizin farkına varıp kendinize merhamet göstermeli, daha sonra diğer insanların da sizinle aynı değere sahip olduklarının farkına varmalısınız.

İsminizin ilk harfi ( R ) İse emin ve sayılır sevilir ve iyi bir lider olur korkusuzca giderler davaların üzerine . Zenginden alıp fakire veren bir mizaçları vardır . Kişilikleri karizmatik ve sade gösterişi sevmeyen bir tiplerdir .


( R ) Bu Harfin Rakam değeri ( 9 ) Dur . R Harfi enerjik başarı ve azim doludur . Olayların üzerine Emin adımlar ile giderler ve başarısız olmaları muhtemelen azdır.

R harfi hümanist doğrultuları ağır basar. Pratik akıllıdırlar ve hızlı hareket ederler. çok düşündükleri için karar vermekte zorlanırlar.

Aniden hiddetlenmeleri ise negatif yönüdür. saman alevi gibi hemen sönerler. Güzellikten ziyade zeka onlar için önemlidir.

İsmi R harfi ile başlayanlar ikili ilişkilerinde görsellikten çok konuma ve akla önem verirler. Öfkelerini kontrol etmekte zorlanırlar. Çok çabuk sinirlenir fakat siniri çabuk geçer.

Güçlü ve saygın çevrede olmaktan hoşlanır. Kaliteli yaşam sever ve bunu kendine amaç edinir. Karar vermekte zorlanır, çabuk karar değiştirirler.

Değişik R Harfi İle Başlayan Kız isim Ve Anlamları

Değişik R harfi ile başlayan kız isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için oldu kadar ismi R ile başlayanların da isminin anlamını öğrenmek isteyenler içinde hazırlanmış bir yazıdır umarım faydalı bir paylaşım olmuştur.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim

Rabita: Usul, tertip, düzen. Bağlık, mensup olma, bağ.
Rabia: Dördüncü doğan kız çocuğuna verilen ad.
Racife: Surun kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.


Raciha: Tercihli, daha önce, diğerlerinden üstün
Raciye: Umutlu, yalvaran, rica eden.
Raciye: Rica eden, yalvaran.


Radafe: Kızdırılmış, sıcak taş.
Radife: Kıyamet günü üfürüldüğünde, ölüleri diriltece olan ikinci sur.
Radiye: Kabul eden, boyun eğen, rıza gösteren.

R


Rafiye: Yüce, kaldıran, yükselten.
Rafidan: Dicle ve Fırat ırmakları.
Rafide: Binanın direği.

Regame: Toprak.
Ragıba: Rağbet gösteren, candan talep eden, özleyen. İstenilen, beğenilen.
Rağbet: Arzu, istekle karşılama.


Rağibe: Rağbet eden, isteyen, arzulayan.
Rahe: El ayası, avuç içi.
Rahil: Göç eden, göçen. Ahirete giden, ölen.


Rahile: Sakin, rahat. Göç eden.
Rahime: Esirgeyen, acıyan, merhametli.
Rahiye: Bal arısı.


Rahmiye: Acıma. Merhamet eden, esirgeyen, koruyan. Şefkatli.
Rahşan: Parlak, parıltılı, aydın.
Raide: Gürleyen bulut.


Raife: Merhametli, esirgeyen.
Raika: Sade, saf, halis.
Rakibe: Rekabet eden. Binen, binici. Emsallerinden üstün olmaya çalışan. Gözleyen. Herşeyi kontrolü altında bulunduran.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim

R

Rakiben: Binmiş olarak, binerek, herhangi bir nakil vasıtasına binen.
Rakide: Durgun, yavaş, hareketsiz.
Rakika: Yufka yürekli, köle ve cariye.


Rakıme: Yüksek.
Rakibe: Rakip hanım.
Ramiye: Mermi atan, atıcı.


Ramize: İşaret eden, ima eden.
Rana: Güzel, hoş, ince.
Rasafet: Dayanıklılık, sağlamlık.

R


Rasiha: Çok bilgili. Sağlam temelli.
Rasife: Rıhtım. Su içinde yapılan set.
Rasiha: Temeli kuvvetli ve sağlam bilgisi geniş olan.


Rasime: Resim yapan, çizen. Gelenek.
Rasiye: Büyük dağ.
Rasti: Doğruluk, gerçeklik.


Raşan: Titreme, titreyiş.
Raşide: Doğru yolu tutan, hak dini seçen. Olgun.
Raşih: Yürüyebilen geyik yavrusu.


Ratibe: Sabit, hareketsiz. Sıralayan, düzenleyen. Tertip eden.
Rayihadar: Hoş kokulu.
Raziye: Rıza gösteren, gönül hoşluğu veren. İnanmış.


Raufe: Esirgeyen, acıyan.
Ravza: Ağaçlı ve çiçekli bahçe, cennet.
Rayet: Sancak, bayrak.


Rayiha: Güzel koku, ıtır.
Razze: Ezen, ezici.
Rebabe: Birbirinin üstüne binmiş beyaz bulutlar.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim


Rebaze: Zeki, anlayışlı, zarif kimse.
Rebia: İlkbaharda gelen. İlkbaharda doğan.
Recefe: Zelzele, yer sarsıntısı, yer titremesi.


Refahat: Gürlük, bolluk.
Refakat: Yoldaşlık, arkadaşlık.
Refhan: Varlık içinde yaşayan.


Refia: Yüksek, yüce.
Refiha: Refaha ermiş olan.
Refigül: Yüksek, değerli gül.


Refika: Kız ve kadınların arkadaşı, dostu, ortağı.
Renginar: Nar renginde olan.
Rehaset: Tazelik, yumuşaklık.


Rehamet: Sesin yavaş, ince ve tatlı olması.

Rehaset: Ucuzluk, tazelik, yumuşaklık.
Rekanet: Ağırbaşlılık.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim


Rekine: Gururlu, yüce, ağırbaşlı.
Rekme: Cem olmuş, toplanmış. Parça, cüz.
Remide: Ürkek, çekingen.


Remziye: Bir maksadı anlatan işaret, sembol.
Rengidil: Gönül rengi, renkli, neşeli gönül sahibi.
Rengin: Renkli, parlak, güzel, süslü.


Renne: Avaz, ses, seda.
Renkgül: Renkli gül
Resan: Erişenler, yetişenler, ulaşanlar.


Resane: Özlem, hasret. Erişme, kavuşma isteği.
Resanet: Dayanıklılık, sağlamlık, metanet.
Reside: Yetişmiş, erişmiş.


Resmigül: Gül gibi güzel, gül biçiminde.
Reşahat: Reşhalar, sızıntılar, serpintiler.
Reşide: Doğru yolda olan, hak yoda giden. Ergin, olgun.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim

Revaha: Güneş battıktan sonra geceye kadar olan zaman, akşam vakti.
Revnak: Süs, tazelik, parlaklık, güzellik.
Reyan: Her şeyin taze hali, ilki.

Reyhan: Fesleğene benzer güzel kokulu bitki.
Reyya: Güzel koku.
Reyyan: Suya kanmış, doymuş.


Rezban: Bağ bekçisi, bağcı.
Rezzan: Ağırbaşlı, temkinli.
Rifkiye: Tatlı, yumuşak huylu, yavaş.


Rezzan: Ağırlama. Takip etme. Saygı, itibar, uyma.
Ribabe: And, söz, yemin, misak.
Rifade: Yara üstüne sarılan bez. Ziyafet, şölen.

Rikkat: Nezaket, incelik.
Rindan: Kalenderler, dünya işini boş görenler.
Risale: Bir ilme ait yazılmış küçük kitap, mecmua, mektup.

Riaset: Reislik, baş olma, başlık.
Riyazet: Kanaatle yaşanma, rahatından sakınma. Dünya zevklerinden uzaklaşma.
Ruhan: Güzel kokulu.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim


Ruhas: İzinler, ruhsatlar, müsaadeler.
Ruhfeza: Yükselen ruh, yüksek ruh.
Ruhinur: Nurlu, aydınlık yüz.


Ruhişen: Şen, neşeli, canlı kimse.
Ruhiye: Ruhla ilgili.
Ruhlet: Göçüp giden kimseler.


Ruhsade: Yüzüne sürmüş, yanağını ve yüzünü sürmüş.
Ruhsar: İzin, müsaade.
Ruhşen: Yaradılıştan şen, neşeli.

Ruhul: Binmek için kullanılan deve.
Ruhunur: Nurlu, kutlu bir ruhu olan. Ruhundaki nuru çevresine saçan.
Rukiye: Büyüleyici güzel, sihir.

r 1015546 960 720
Değişik R Harfi İle Başlayan Kız İsim


Ruya: Yerden biten bitki.
Rübde: Siyaha yakın boz renk.
Rübude: Kapılan, kapılmış.


Rukunet: Ağırbaşlılık.
Rümeysa: Hoş, nazik, ince. Takım yıldızının en parlak yıldızının adı.
Rüşdiye: Ergin, olgun, ermiş, doğru yolda.


Rüveyde: İnce, nazik, hoş.
Rüveyha: İncelik, zariflik.
Rüvide: İncelik, zariflik.


Rüya: Uykuda görülen düş.
Rüyum: Galebe etmek, üstün gelmek.

Kaynak: Ömer Gencer (Çocuğumun ismi ne olsun?)