Y ile başlayan erkek isimlerini yazmadan önce y harfinin enerjisi hakkında bilgi verelim.

Frekansı: 3,34 %

Gezegeni: Satürn

Sayı değeri: 7

Elementi: Su

Sayısal değeri 7 olan Y harfini sembolik yönden incelediğimizde, yukarıya doğru uzanan iki ayrı çizgisi ile bizlere yol ayrımını anımsatır.

Bu yol ayrımı, Y harfi isimlerinde bulunduran kişiler için yaşamın her alanında kendini gösterir.

İsminde Y harfi bulunan insanlar, örf ve adetlere sıkı sıkıya bağlıdır. Geçmişi unutmayan bir yapıları vardır, sürekli geçmişe dönüp üzülebilirler fakat buna rağmen güçlü bir duruş sergilerler.

İlişkilerde çekingen davranabilirler, duygularını kendi içlerinde yaşamayı tercih ederler. Zamanlama ve enerjilerini iyi yönetme konularında başarılıdırlar.

Sorumluluk almaktan çekinmezler ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirirler. Mistik ve ruhani konular onlar için ilgi çekicidir.

Her konuya sezgileriyle yaklaşırlar. Gölge yönünde bu harf, insanı yalnızlığa sürükleyebilir. Kalabalığı sevmeyen ve sürekli yalnız kalmak isteyen  insanlar harfin gölge yönünü deneyimleyen insanlardır.

Y ile başlayan kız isimlerini ve Y ile başlayan çift isimleri site içerisinde bulabilirsiniz.

boy 3402884 960 720
Y İle Başlayan Erkek İsimleri (123 Tane)

Değişik Y İle Başlayan Erkek İsimleri

Yaban: Çöl, sahra, başka memleket. İskan edilmemiş, ıssız, kır. İnsansız yer. Yazı, tarla.
Yabar: Güzel kokulu, mis kokulu. Kokusu hoşa giden.
Yafes: Nuh Peygamber’in üçüncü oğlu.


Yağın: Arka, sırt. Yağmur. Yiğit. İki kürek arasında kalan sırt bölgesi.
Yağış: Havadaki su buharının katılaşıp yere yağmur, kar ve dolu şeklinde düşmesi.
Yağız: Parlak, siyah, kızıl ile kara arası renk.

Yağızalp: Parlak siyah saçlı esmer yiğit.
Yağızbay: Yağız, zengin.
Yağızer: Yiğit yağız.

Yağızbay: Yağız, zengin.
Yağızhan: Esmer, zayıfça, uzun boylu hükümdar.
Yağmur: Bulutlardan yağan su. Rahmet. Bolluk.

Yahşi: İyi, güzel. Becerikli, tecrübeli. Yakışan, yaraşır. İyilik yapan.
Yahşibay: Saygı duyulan, cömert kimse.
Yahşihan: Saygı duyulan hükümdar.

Yahya: Canlı, yaşayan.
Yakup: Takip eden. Kur’anda adı geçen peygamber.
Yakut: Parlak, kırmızı renkli değerli taş.

Yakzan: Açıkgöz, uyanık, parlak.
Yalap: Parıltı, ışıltı, şimşek. Sarı renkli bir kuş.
Yalaz: Alev, ateş. Bayrak. Alev dili.

Yalaza: Alev. Ateş. Ateş dili.
Yalazay: Ayın alev renkli olduğu hali.
Yalazan: Şimşek.

boy 3402884 960 720
Y İle Başlayan Erkek İsimleri (123 Tane)

Yalçın: Pek dik, sarp, düz.
Yalçıner: Sert, yüksek karakterli erkek. Dikbaşlı kimse.
Yalçuk: Parlayan, parlayıcı, elçi.

Yaldırak: Parlak, ışıltılı, ak.
Yalkın: Hayal, serap, ilgin, ateş, alev.
Yalman: Kama, kılıç. Hafif eğik. Dik, sarp.

Yaltır: Parıldayan, ışıldayan, işıyan, ışık.
Yaman: Çok yetenekli, becerikli.
Yamçı: Bir yüzü uzun, tüylü, kalın ve kolsuz giyilecek kepenek.

Yamur: Başının ortasında bir sürü boynuzları olan. Geyiğin erkeği.
Yanal: Irmak yatağı, bir yanda olan değişken renkli. Yana düşen.
Yanar: Yanma özelliği olan, parlayıcı, parıltılı, kaplıca.


Yanık: Yanmış, kararmış, esmerleşmiş. Duygulu, dokunaklı, acılı, etkili. Sıkıntı ve hastalıktan iyi gelişememiş. Hisli.
Yankı: Aks, sesin düz veya sarp bir yere çarpıp geri dönmesi.
Yaren: Dost, yasın arkadaş.

Yarkaya: Sarp, uçurumlu kaya.
Yarkın: Işıklı, ışıltılı, parıltılı, şimşek.
Yarlığ: Ferman, buyruk. Eski Türk hakanlarının emirleri.

Yarlık: Yarlığ, bağış, yasa, kanun.
Yarp: Sağlam. Sevinen insanın yüzünde beliren ışıltı.
Yasan: Tertip, düzen. Emare, iz. İstek, dilek. Ani baskın.

Yaser: Bolluk, bereket, varlık, zenginlik.
Yasin: Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.
Yaşar: Hayatını sürdürür anlamında.

boy 3402884 960 720
y ile başlayan erkek isimleri


Yatuk: Kullanılmayan, tembel, yatmayı seven. Kanun gibi yere yatırılıp çalınan sazların genel adı. Yatuğan da denir.
Yaver: Yardımcı, komutanların yanında onların emirlerini ulaştıran büyük rütbeli subay. Emir subayı.

Yavuz: Yürekli ve korkusuz. Sert, şiddetli, yaman, güçlü, çetin.
Yavuzalp: Mert ve yürekli yiğit.
Yavuzay: Güzel, iyiliksever yiğit.

Yavuzbey: Mert ve yürekli bey.
Yavuzcan: Mert, yiğit, iyi huylu kişi.

Yavuzer: Sert, şiddetli karakterli erkek.
Yavuzhan: Sert, şiddetli karakterli hükümdar.
Yaygın: Yayılmış olan, çok bilinen, herkesin bilip tanıdığı Yazıcı, yazan, katip, kalem işi, süs yapan.
Yegan: Tek, biricik.

Yehud: Yakup Peygamber’in oğlu Yahuda soyundan gelenler.
Yekru: İtimatlı, emin. Dost, iki yüzlü olmayan.
Yeksan: Düz. Hep beraber, her zaman.

Yekser: Tek başına, bir baştan bir başa, anidan.
Yekta: Tek, eşsiz, yalnız.
Yelal: Yel, esinti, rüzgar.

boy 3402884 960 720
y ile başlayan erkek isimleri


Yelbay: Koşan zengin kişi.
Yelda: Uzun ve siyah.
Yeldan: Süratli, hızlı. Yel gibi.

Yelen: Fırtına, istek, arzu.
Yeler: Çabuk, hızlı.
Yelkin: Koşucu. Yolcu. Misafir.

Yelmen: Hızlı, çevik, canı tez olan.
Yeltekin: Hızlı, çabuk. Canı tez, çevik şehzade.
Yemliha: Ashab-ı Kehften birinin adı.Galip olur, anlamında.

Yengi: Galibiyet, üstün gelme. Yenme.
Yergi: Kaygılı, hüzünlü.
Yergin: Bir yere özgü olan, yöresel. Yerel.

Yertan: Güneşin ilk ışıkları.
Yesar: Zenginlik, varlık. Kabenin sol tarafı, kuzey.
Yesari: Solla ilgili, sola ait, zenginlikle ilgili.

boy 3402884 960 720
y ile başlayan erkek isimleri


Y İle Başlayan Erkek İsimleri

Yeten: İhtiyacı karşılayan. Kafi gelen. Yetişen, öndekine çatan.
Yetener: Olgun erkek. Delikanlılık çağına girmiş kimse.
Yetiş: Tam zamanında kavuş.

Yetik: Delikanlı, büyümüş, yetişmiş, zor işleri yapan. Becerikli. Erişmiş, olgun.
Yetkin: Mükemmel, kamil, gereken olgunlukta.
Yıldır: Parlayan, parlayıcı, ışık, düşmanı bezdirme.

Yıldıralp: Düşmanı yıldırtan, yiğit, cesur kahraman.
Yıldıran: Rakiplerini ürküten, korkutan.
Yıldıray: Çok ışıklı, parlak ay.

Yıldırım: Büyük ışık parlaması ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan bulutlar arasında veya buluttan yere elektrik boşalması, salika.
Yılma: Doğru yoldan ayrılma, korkma, bezme. Azimli, kararlı ol.
Yılmaz: Zor şartlardan korkmayan, yılmayan.

Yiğit: Yürekli, cesur, gözüpek.
Yiğitcan: Yiğit kişi.
Yiğiter: Yiğit, cesur er (kişi).


Yiğithan: Yiğit, cesur hükümdar.
Yunus: Bir takım yıldızı. Güvercin. Bir peygamber.
Yolaç: Kılavuz, rehber, yol gösteren, delil.

Yoldaş: Yol arkadaşı, dost, arkadaş.
Yorga: Rahvanla eşkin arası at yürüyüşü.
Yoruk: Yaradılış. Gidiş, akma, yürüme.

Yönal: Yüzünü o tarafa çevir, yönünü al.
Yöntem: Kolay. Uygun. Metod. Yol, tarz, usul, sistem.
Yumuş: Hizmet, hizmet etme, çalışma, iş, güç.


Yunus: Gökte bir yıldız gurubu. Kur’anda adı geçen Peygamber.
Yurdabak: Yurdunu gözet, koru.
Yurdaer: Yurdunun fedakar eri.

boy 3402884 960 720
Y İle Başlayan Erkek İsimleri (123 Tane)


Yurdahan: Yurdunda önder olacak kişi.
Yurdaışık: Yurda ışık saçan, ülkesini aydınlatan kişi.
Yurdakul: Yurt hizmetine adanmış kişi.

Yurdaşen: Yurduna ve milletine neşe ve mutluluk getiren.
Yusuf: Eklenecek, ilave edilecek. Hz. Yakup’un (a.s.) oğlu. Kur’anda adı geçen peygamber.
Yusun: Milletin örf ve adetlerinden çıkan hukuk. Bozkır yasası. Töre.

Yuşa: Bir Peygamber adı.
Yücel: Ulu ol, yüksel.
Yücelen: Yüksek, yüce bir duruma gelmek.


Yücesoy: Ulu, saygın soydan gelen kimse.
Yücetekin: Yüce, güvenilir, ulu, uğurlu kişi.
Yüksel: Bulunduğun yerden daha yücel. Yükseklere ulaş.


Yülek: Okların arkasındaki tüy. Ok tüyü, ok yeleği.
Yümni: Uğurlu, bereketli.
Yürekli: Cesur, yiğit, mert.

Y ile başlayan erkek isimlerini siz anne ve baba adayları için derledik umarım beğenirsiniz.

y harfi ile başlayan erkek isimleri Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun İsmi ne olsun?)