V harfi ile başlayan kız bebek isimlerini yazmadan önce V harfinin enerjisi hakkında bilgi verelim.

V harfinin Sayı değeri ; 4

V harfinin gezegeni; Uranüs

V harfinin elementi; Toprak

Hem 4 sayısı hem de üstat rakamlardan olan 22’nin temsili olan harf, güçlü bir enerjiye sahiptir. U harfi gibi kolları iki yana açık ve tüm enerjileri kucaklayan bir görünümü vardır fakat U’ dan farklı olarak daha kararlı ve dengeli bir duruş sergiler.

İsminde V harfi olan insanlar, özgürlüklerine düşkündür ve yeni heyecanlara fazlasıyla açıktır. Bundan dolayı ilişkilerinde umursamaz görünebilirler. Akıllarına koyduklarını mutlaka yaparlar ve başkalarının ne düşündükleriyle ilgilenmezler.

Dolayısıyla dediğim dedik ve inatçı bir karakterleri vardır. Bu özelliklerinin yanı sıra liderlik potansiyelleri de vardır. Mantıklı hareket ederler, duygularına yenik düşmezler.

Başkaldırma ve kendi bildiği yolda hareket etme isteğini içinde barındıran kişilerdir. Bir sonraki hamlesi tahmin edilemeyen şaşırtıcı kişilikleri vardır.
İsminin ilk harfi V olanlar kimi zaman acımasız tavırlar gösterebilirler. Bireysel davranmaktan hoşlanırlar. Yeniliklere karşı duyarlı ve isteklidirler.

Fazlasıyla enerjik ve hareketlidirler. Sadakat onlar için çok önemlidir, karşısındakilerin her koşulda sadık olmasını beklerler.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini site içerisinde bulabilirsiniz.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri (100 tane)
V harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Değişik V Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Vabile: İri damlalı yağmur. Deli yağmur.
Vacibe: Yapılması gerekli olan. Herkesin yapması icap eden.
Vacide: Vücuda getiren, bulan. Tutkun. Zengin, varlıklı.

Vacife: Istırap çeken, korkan, sallana sallana yürüyen.
Vacize: Kısa. Öz.

Vafe: Nasip, kısmet.

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.

Vafire: Fazla, çok, bol.

Vala: Yüksek, yüce.

Vareste: Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade.

Varide: Gelen, erişen, söylenti.

Vassale: Eski yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli.

Veda: Ayrılırken söylenen selamlama sözü.

Vafiye: Yeterli.
Vahdiye: Vahdetle ilgili.
Vahibe: Hibe eden, bağışlayan.

Vahide: Bir, tek, biricik.
Vahine: Kaburga kemiklerinin kısaları.
Vaize: Kadınlara vaaz eden kadın, hoca hanım.

Vakıa: Geçmiş olan, geçen. Olagelen. Rastlayan.
Vakfe: Durak, durulacak yer. Hacıların Arafat’taki tevakkufları.
Valayi: Yücelik, yükseklik.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri (100 tane)
V Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri (69 Adet)

Valihe: Hayret etmiş, şaşmış.
Vamıka: Sevdalı, aşık.
Valibe: Evvelki ekinin kökünden biten ekin.

Valide: Ana, anne.
Vara: Haramdan sakınmak,
Vargın: Zeki, çabuk sonuca varan. Hedefine varmış, amacına ulaşmış.

Vasafe: Hizmetkarlık
Vasfiye: Vasıflı, nitelikli.
Vasife: Bir kimse ya da bir şeyin kendine has niteliği. Vasfeden, öğen, bildiren.

Vasıla: Ulaşan, kavuşan, yetişen.
Vasile: Geniş yer, ucuzluk, imaret.
Vazahat: Açıklık, anlaşılırlık, tereddüt bırakmayacak şekilde.

Vecahet: Güzellik.
Vecdiye: Vecde gelmiş, coşmuş.
Vecibe: Görev, ödev, vazife.

Vecihe: Güzel görünüşlü, hoş. Asil.
Vecize: Derin anlamlı, özlü söz.
Vecne: Elmacık kemiği.

Vedia: Emanet.
Vedide: Dost, sevgili.
Vefia: Verdiği söze sadık kalan.

Vefika: Arkadaş, yoldaş.
Vefra: Eksilmeyip değişmeyen. El değmemiş ot.
Vehbiye: Bağış, hediye. Doğuştan yetenekli.

Vedide: Dost, sevgisi çok olan.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri (100 tane)
V Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

Velayet: Sadakat, dostluk, arkadaşlık.
Velide: Yeni doğmuş çocuk.
Velime: Düğün ziyafeti. Düğün. Evlenme töreni.

Velaya: Ermiş kadınlar.

Velud: Doğurgan, çok doğuran.

Verim: Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç.

Verziş: Çalışma, işletme.

Vezime: Beytullah’a gönderilen hediye, armağan.

Visali: Kavuşma, ulaşma ile ilgili.

Vicdan: Şuur, ahlak.

Venüs: Çoban yıldızı. Yıldız parıltılı güzel.
Vera: Haram ve günahtan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma.
Verda: Gül.

Verdinaz: Nazlıların gülü.
Vergin: Eli açık.
Veriha: Çok sıvı, akıcı.

Verşan: Yaban güvercini.
Verze: Meslek, sanat.
Verzide: Ekilmiş.

Vesamet: Hoşluk, güzel olma, güzellik.
Vesika: Belge, sağlam delil.
Vesile: Sebep, vasıta.

Vesime: Güzel yüzlü.
Vesia: Üstüne ipek sarılan ağaç.
Veşme: Yağmur tanesi.

Vezile: Cilali, parlak para.
Vezire: Hanım bakan.

Vicdan: Din, inanç, his, duygu. Kişinin davranışlarını iyi yönde kullandıran, kendi içinde muhakeme ve muhasebesini yapan manevi duygu.
Vidade: Sevgi, dostluk, sevme.

Vildan: Kullar, köleler, yeni doğmuş çocuklar.
Vuska: Çok kuvvetli, güçlü.
Vusla: Bir şeyi başka bir şeye ekleyen, bitiştiren, ulayan.

Vuslat: Kavuşma.
Vürka: Siyahı fazla olan bozluk.
Vüreyka: Küçük yaprak.
Vüsema: Güzel yüzlüler. Damgalılar. Dağlanmış olanlar.

V harfi ile başlayan kız bebek isimlerini umarım beğenmişsinizdir. Sizinde eklemek istediğiniz V harfi ile başlayan kız bebek isimileri olursa yoruma yazabilirsiniz.

V harfi ile başlayan kız bebek isimlerini alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun ismi Ne Olsun? )