V harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini yazmadan önce V harfinin enerjisi hakkında bilgi verelim.

V harfinin Sayı değeri ; 4

V harfinin gezegeni; Uranüs

V harfinin elementi; Toprak

Hem 4 sayısı hem de üstat rakamlardan olan 22’nin temsili olan harf, güçlü bir enerjiye sahiptir. U harfi gibi kolları iki yana açık ve tüm enerjileri kucaklayan bir görünümü vardır fakat U’ dan farklı olarak daha kararlı ve dengeli bir duruş sergiler.

İsminde V harfi olan insanlar, özgürlüklerine düşkündür ve yeni heyecanlara fazlasıyla açıktır. Bundan dolayı ilişkilerinde umursamaz görünebilirler. Akıllarına koyduklarını mutlaka yaparlar ve başkalarının ne düşündükleriyle ilgilenmezler.

Dolayısıyla dediğim dedik ve inatçı bir karakterleri vardır. Bu özelliklerinin yanı sıra liderlik potansiyelleri de vardır. Mantıklı hareket ederler, duygularına yenik düşmezler.

Fazlasıyla enerjik ve hareketlidirler. Sadakat onlar için çok önemlidir, karşısındakilerin her koşulda sadık olmasını beklerler.

V harfi ile başlayan kız bebek isimlerini site içerisinde bulabilirsiniz.

V Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

the letters of the alphabet 3246746 960 720
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


Vabil: İri taneli yağmur.
Vacip: Dinen yapılması gerekenli olan.
Vacit: Bulan, yoktan var eden. Aşık.


Vaciz: Kısa, özet. Özlü.
Vad: Oğul. Erkek evlat.
Vafi: Yeten, sözünde duran.


Vafid: Elçi, temsilci.
Vafir: Birçok, bol, çok. Çok bol olan.
Vahab: Cömert.

the letters of the alphabet 3246746 960 720
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


Vahat: Çöl ortasındaki vahalar.
Vahdet: Birlik, teklik.
Vahdettin: Dinin birliği.


Vahib: Bağışlayan, bağışlayıcı. Hibe eden, ihsan eden.
Vahit: Bir, tek.
Vahyi: Vahiyle ilgili.

Vaid: İyiliğe sevk, kötülükten men etmek için cehennemi haber vererek korkutmak.
Vail: Kurtulan. Sığınan.


Vakad: Alevlenen, ateş, yanmak, tutuşmak.
Vakar: Ağırbaşlılık, sabırlılık, kişiliğini korumak. Temkin, sabır, heybet.
Vakıd: Ateşçi, ateş yakan, zeki, çalışkan olan kimse.


Vakıf: Bir iş ve konuyu çok iyi bilen, haberdar oan. Hayırlı işlerde kullanılmak üzere yapılan bağış. Ayakta duran, duruş, durak, durma.
Vaki: Gerçekleşen. Rastlayan. Düşen. Olabilen. Geçen, geçmiş olan.
Savaşçı.

the letters of the alphabet 3246746 960 720 1
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


Vakur: Ağırbaşlı, dikkatli, temkinli, vakarlı.
Vala: Yüce, seçkin.
Valaşan: Şanlı, yüce.


Valid: Baba. Çocuğu olan şahıs.
Vamık: Seven, aşık, tutkun.
Varis: Akıl, zeka, anlayış. Mirasçı. Miras almaya hakkı olan. Zengin, servet sahibi. Allah’ın sıfatlarından.


Varid: Vasıl olan, yetişen, gelen. Söylenti, söylenen, olan. Vücrud eden.
Varlık: Kainatta yer kaplayan herşey. Var oluş hali. Mevcudiyet.
Varol: Sağ ol, çok yaşa.


Vasfi: Vasıflı, nitelikli.
Vasıf: Vasıfları, nitelikleri belirten.
Vasık: Güvenilen, itimat edilen, emin.


Vasıl: Erişen, kavuşan.
Vasi: Geniş, açık.
Vassaf: Vasıflandıran, vasıflarını sayarak öğen. Medheden.


Vassal: Vasıl eden, ulaştıran, kavuşturan. Birleştire, bağlayan.
Vatan: Kişinin doğup büyüdüğü yer. Ülke, yurt, yaşanılan coğrafya.
Vazıh: Açık, ayan, aşikar, belli. Kapalı gizli olmayan. Aydın, kolay anlaşılır.

the letters of the alphabet 3246746 960 720 1
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ( 100 tane)


Vecdet: Vecdli, coşkun, zengin.
Vecdi: Vecde, ilahi aşka gelen, kendinden geçen.
Vecid: Vecdle, heyecanla ilgili. Vecd sahibi. İlahi aşka tutulmuş.


Vecih: Güzel görünüşlü, hoş, layık, uygun.
Veciheddin: Dinin vecihi, dinin büyüğü, hürmetli kişisi. Şerefi, itibarı.
Vecihi: Yüce, ulu, asil.


Vedat: Sevgi, dostluk.
Vedi: Başkasının malını saklamakla görevli olan emanetçi.
Vedid: Sevgisi çok olan. Ahbab, dost, sevilen kimse.


Vedud: Çok merhametli. Kendisine çok sevgi beslenen. Allah’ın sıfatlarından.
Vefa: Sözde durma, dostluktan ayrılmama.
Vefai: Vefa ile ilgili. Bağlılık. Vefaya ait. Vefaya dair.


Vefi: Vefa duygusu olan, sözünü yerine getiren.
Vefik: Uygun, muvafik, arkadaş. Aynı düşüncede olan.
Vefir: Az olmayan, çok, bol, ziyade olan.


Vefret: Çokluk, bolluk, ziyadelik.
Vehb: Hibe, bağış, vergi.
Vehbi: Allah’ın doğuştan verdiği yetenek.

the letters of the alphabet 3246746 960 720 1
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


Vehhab: Çok fazla ihsan eden, çok bağışlayan. Çeşitli nimetlerden daima bağışlayan. Allah’ın sıfatlarından.
Vehhac: Çok parlayan, parıltılı, alevli.


Vehham: Çok şüphe eden, vehimli. Kuruntulu.
Vehhas: Arslan.
Vehic: Ateşin sıcaklığı, harareti. Yakıcı gücü.


Vekil: Birinin işini görmesi için yerine bırakıp yetki verdiği kimse. Kendisini vekil eden kullarının işlerini daha iyi gören. Allah’ın sıfatlarından.
Vekir: Yuvasına giren kuş.
Vela: Efendinin köle ve cariyesinin üzerindeki hakkı. Sahiplik, Yakınlık. Ünsiyet.

Veladet: Doğmak, ortaya çıkmak, dünyaya gelmek. Doğum.
Veli: Allah’ın himayesine kavuşmuş. Yol gösterici.
Velican: Candan dost olan, yakın olan. Riyasız, samimi dost.
Velid: Çocuk.

the letters of the alphabet 3246746 960 720 1
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

Veliyullah: Allah’ın kulu, Allah yonuda yürümüş, veli olmuş olan. Allah’ın sevdiği kişi.
Veliyuddin: Dinin dostu, dine sahip çıkan. Dinin veli kişisi.
Velu: Bir şeye düşkün olan, bir şeyin üstüne düşen. Bir şeyin tutkunu, tiryakisi.


Vemiz: Bulut arasından görünen ışık.
Vera: Arzı örten mahlukat, yaratılmış olanlar. Takva, ittika, şüpheli şeylerden kaçınma.
Verev: Karşı köşeler yönünde kesilmiş veya katlanmış olan.


Verim: Semere, bir işten elde edilen sonuç, randıman. Üretim, mahsum.
Verka: Yabani güvercin, açık boz renk.
Verrak: Kağıtçı, kağıt yapan veya satan.


Verşan: Yaban güvercini, erkek kumru.
Veyis: Yoksulluk, muhtaçlık.
Veysel: Doğrusu Üveys el-Karni’dir. (Veysel Karani). Tabiinden, Yemen’li, Peygamber ışığı büyük veli.

the letters of the alphabet 3246746 960 720 1
V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri


Veysi: Fakir, ihtiyaç sahibi.
Vezir: Devlet işlerinde görevli bakan, vezir.
Vicahi: Yüzyüze olan, karşılıklı. Yüzleşme. Vasıtasız görüşme.


Vicar: Sel oyuğu, vahşi hayvan ini.
Vidad: Sevme, dostluk, sevgi.
Vikaf: Vakıf olma, durmak.


Virad: Yol. Güller.
Visali: Kavuşma, érişme, ulaşma.
Visam: Nişanlanmış, damgalanmış. Belli edilmiş.


Volkan: Yanardağ.
Vukuf: Bir şeyi bilme, öğrenmiş olma. İç yüzünü anlama.
Vural: Emeğinle kazan.


Vuralhan: Emeği ile kazanan önder kişi.
Vurgun: Vurulmuş, sevdalı. Kanun dışı yollardan elde edilen haksız kazanç.
Vürud: Geliş, gelme.
Vüzub: Lüzumluluk, icabet etme, gereklilik.

Değişik V harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini beğendiğinizi umarım.

V harfi ile başlayan erkek bebek isimleri (çift isimler) site içerisinde bulabilirsiniz.

Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun ismi ne olsun? )