U ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı olur.

U harfi ile başlayan kız isimleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

U harfi ile başlayan erkek isimleri yazmadan önce U harfinin enerjisini, frekansını ve sayı değerine bir göz atalım.

U harfinin frekansı: 3,24 %

U harfinin sayısal değeri: 3’dür.

U harfinin elementi: Ateş

U harfinin gezegeni: Jübiter

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)


Sayısal değeri 3 olan U ve Ü harfleri, sembolik yönden enerjiyi kendine çeken bir mıknatısa benzer. Bundan dolayı tüm harflerin içinde en yüksek enerjiyi bünyesine alan harftir.

İsminde U/Ü harfleri bulunan insanlar, genelde neşeli ve enerjiktir. Maddi ve manevi bolluğu da kendilerine kolayca çekerler.

Biraz durgun bir görünüm sergilediklerinden işlerini ağırdan alırlar. Telaşsız bir yapıları vardır, görevlerini sürekli erteleyebilirler fakat sonunda en iyi şekilde yerine getirirler.

Hayatın tüm güzelliklerini, hediyelerini almaya hazırlardır. Çoğunlukla şanslı ve kısmetli olurlar. U harfi Ü harfine göre biraz daha neşeli bir yapı verir.

İsminde Ü harfi olanlar, özellikle isminin ilk harfi Ü olanlar, genelde üzüntülü ve zorlu bir deneyim yaşarlar.

U ile başlayan erkek isimleri veya kız isimleri Jüpiter gezegeni tarafından yönetildiği için hayatlarının her alanında şanslıdır. İkili ilişkilerinde tutkulu ve aşk dolu olurlar.

Kim ne derse desin her daim kendi iç sezgilerine güvenirler. İş konusunda elinden geleni yapar fakat hedeflerine ulaşma konusunda sorun yaşarlar. Aile içinde uyumlu ve sevecen bir bireydir.

Gölge yönünde U/Ü harfi, insanı karamsarlığa sürükleyebilir. Bundan dolayı dış dünyayla bağlantılarını koparıp mesafeli tavırlar sergileyebilirler.

3’ ün yaşam enerjisini olumlu yönde kullanamamaları, hayatın ışıltısını kaçırmalarına sebep olur.

Değişik U İle Başlayan Erkek İsimleri

U harfi ile başlayan erkek isimleri alfabetik sıra ile yazılmıştır.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleri

Ubad: Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü. Taşkın, coşkun su, taşkın sel. Cemaat, topluluk.

Ubeyd: Küçük kul.

Ubeydullah: Allah’ın kulu.
Ucaer: Ulu, yüce, en büyük.
Uçar: Uçabilen, uçan, uçucu.


Uçbeyi: Sınır birliklerinin komutanı. Sınırı kontrolü altında tutan. Hakana bağlı yarı bağımsız bey.
Uçkan: Uçabilen. Deli dolu, başı yüksekte, havai, toy delikanlı.


Uçman: Uçan, uçucu, pilot. Meslek ve sanatı uçmak olan kimse.
Ufki: Ufukla ilgili, ufka ait. Ufka paralel durumda olan.
Ufuk: Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi.

Ufuktan: Tan atarken ufkun ışıklı yeri.
Ugan: Herşeye gücü yeten, kadir.

Uğraş: Mücadele, çalışma, uğraşma, kavga, savaş. Meşguliyet ve meslek.
Uğrun: Saklı, gizli, gizlice.
Uğur: İyilik, hayır, bereket, saadet kaynağı.

Uğural: İyilikler, hayırlar getir. İyilik, hayır al.
Uğural: İyilikler, hayırlar getiren yiğit.
Uğuralp: Uğur getiren, hayırlı olan ata, ihtiyar.

Uğurcan: Can uğur, uğurlu can.
Uğurel: Uğurlu el. Eli uğurlu, bolluk bereket getiren el.
Uğurhan: Uğurlu han.


Uğurkan: Kanı uğurlu. Hayırlı bir soydan gelen.
Uğurlu: Şanslı, kısmetli, talihli, kutlu. Uğur getirdiği kabul edilen.
Uğurluol: Ailenin uğuru, bereketi ol.


Uğursal: Uğurla ilgili, uğura ait.
Uğursan: Herkesin uğurlu olarak tanıdığı.
Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.


Ukbe: Nöbet, çorba bakiyesi.
Ukul: Akıllar.
Ulaç: Bağ, bekleme, sınır.

Ulaçhan: Sınır boylarındaki han.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleriUlak: Haberci, posta tatarı, postacı, yakın, bitişik ulanmış.
Ulaş: Yetiş, eriş, kavuş. Bitişme, bitişiklik.
Ulubaş: Yüce, büyük baş, rütbesi yüksek, saygın kimse.


Ulubaş: Yüce, büyük kimse.
Ulubay: Yüce, büyük bey.
Uluberk: Kuvvetli şimşek.


Ulucan: Erdemli, saygın, yüce kişi.
Uludağ: Yüksek, büyük, yüce dağ. Bursa’daki dağın adı.
Uludoğan: Doğuştan yüce olan.


Uluer: Büyük, yüce, saygı duyulan erkek.
Uluğhan: Büyük, yüce hükümdar.
Ulusan: Adı yüce, büyük, tanınmış.


Ulusoy: Yüce, büyük soydan gelen.
Ulutan: Büyük, mübarek kutsal günün tan ağarması.
Ulutay: Büyük yüce tay. Manevi yönden uğurlu, kutlu gelen tay.


Ulutekin: Yüce, büyük şehzade.
Ulvan: Övünme, mektup veya yazı başlığı.
Ulvi: Yüce, ulu, yüksek.

Uman: Ümit eden.
Umar: Zanneder, ümid eder, arzu eder, bekler. Umulan, beklenen.
Umur: Tecrübe, bilgi, görgü, deneyim. Muktedir.

Umural: Tecrübe, bilgi, görgü, deneyim kazan.
Umuralp: Tecrübe, bilgi, görgü, deneyim sahibi yiğit kahraman.
Umurbay: Tecrübe, bilgi, görgü, deneyim sahibi kimse.


Umurbey: Tecrübe, bilgi, görgü, deneyim sahibi bey.
Umran: İmar eden, şenlendiren, mutluluk veren.

Umut: Ümit.
Unan: Hak, bağlılık, sadakat. İyileşen, zenginleşen.
Ungan: Mutlu olmuş, zenginleşmiş, yiğit, cesur kişi.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleri


Unsur: Öğe, ilke, eleman. Bir şeyi meydana getiren, esas olanlar. Ana parçalar.
Ural: Uğurlu.
Uralp: Köyünün, oturduğu yerin en yiğit ve cesur erkeği.

Uraltan: Urallarda tan atması, bölgesinin hakimi.
Uraltay: Urallardaki köy veya tay.
Uram: Cadde, büyük ve geniş yol.


Uran: Vuran, vurma işini yapan.
Uraz: Baht. Şans. Mutluluk.
Uraza: Hediye, armağan, konuğa çıkarılan yiyecek.

Urcan: Uğurlu, bahtı açık.
Urhan: Yüksek rütbesi olan.
Urkan: Kale etrafına kazılan hendek, korunaklı yer, şehir.

Urluk: Nesil, soy, aile, tohum.
Uruç: Yükselme, göğe çıkma.
Uruğ: Soy, sop, kabile, Tane, tohum.


Uruk: Kabile, soy, nesil, tane, tohum. Irklar, kökler, damarlar.
Uruz: Gaye, hedef, amaç.
Urve: Sağlam kulp, yapışılacak sap. Arslan. Güvenilen. Kışın yeşil kalan ağaç.


Usal: Keyfine, rahatına düşkün. Kedersiz, gamsız. Akılla ilgili, aklı.
Usalp: Akıllı, yiğit, kahraman kişi.
Usbay: Akıllı, saygıdeğer kişi.


Usberk: Akılı. Parlak. Çabuk karar verebilen.
Usbey: Akıllı bey.
User: Akıllı erkek.Akıllı hükümdar.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleri


Uskan: Akıllı soydan gelen.
Usluer: Akıllı, sakin, olgun erkek.
Usman: Akıllı, zeki kimse.

Utbe: Sahabilerden bazılarının adı.
Utkan: Şerefli soydan gelen, düşmanı yenmiş, muzaffer.
Utku: Zafer.

Utman: Utangaç, edepli, terbiyeli.
Uyar: Boyun eğen. Uysal kimse. Uygun olan.
Uygan: Uysal, uyan, uyumlu.

Uygar: Medeni, kültürlü, eğitimli.
Uygun: Uyar, yaraşır, yakışır. Benzer, elverişli, münasip, mutabık, muvafık..
Uyguner: Uyar, yaraşır, yakışır erkek. Bir işe münasip görülen kişi.


Uyun: Kaynaklar, pınarlar.
Uzalp: Becerikli, usta, temiz, akıllı, kahraman, yiğit.
Uzay: Kainattaki sonsuz boşluk.


Uzcan: Becerikli, usta, akıllı, uysal kişi.
Uzel: Becerikli, usta kimse.
Uzer: Becerikli, usta, akıllı erkek.


Uzhan: Akıllı, doğru hükümdar.
Uzkan: Akıllı, becerikli soydan gelen.
Uzlet: Tefekkür ve zihinle meşgul olmak için bir kenara çekilme. İnsanlardan ve dünya işlerinden uzak durma. İnziva.


Uzluk: Ünlü filozof Farabi’nin dedesinin adı.
Uzma: Büyük, en büyük, yüce, ulu.
Uzman: Belli bir konu veya işte üstün bilgi ve becerisi olan.


Uzsoy: Doğru, temiz, akıllı soydan gelen.
Uztan: Duru, berrak gecede tan atması.
Utzay: Güzel, gösterişli tay.
Uztekin: Akıllı, temiz usta şehzade.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamı (112 Tane)
U İle Başlayan Erkek İsimleri

Değişik ve hiç duymadığınız U ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını umarım beğenmişinizdir.

U ile başlayan çift isimli kız bebek isimleri ve çift isimli erkek bebeklerini sitemizde bulabilirsiniz.

Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun Adı Ne Olsun?)