T ile başlayan erkek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı olur. T ile başlayan erkek isim ve anlamlarını yazmadan önce T harfinin frekansını ve enerjisine bakalım.

Ayrıca T harfi ile başlayan kız isim ve anlamları için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

T harfinin frekansı: 3,01 %

T harfinin sayısal değeri: 2’dir

T harfinin elementi: Su

T harfinin gezegeni: Neptün

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)

Sembolik yönden bakıldığında, Antik Mısır simgesi olan “Ankh” anahtarı yani yaşamın anahtarını hatırlatır. Sayısal yönden 2 ile eşdeğer olması, rahim ve anne sıfatlarıyla bütünleşerek beslemeyi ve büyütmeyi temsil eder.

İsminde T harfi bulunan insanlar, 2’nin büyütme enerjisinden dolayı fazlasıyla fedakar olabilirler. Fedakarlık öyle bir boyuttadır ki bunu, kendilerini gerçekleştirmek için bir ödev gibi görürler.

Gölge yönünde başkaları kırılıp incinmesin diye suçu üstlendikleri dahi görülebilir. Maddeye veya duyguya bağımlılık da gölge yönlerinden biridir.

Fazla fedakar olmalarına rağmen duygularını açıkça ifade etmekten hoşlanmazlar. Bazıları ketum ve içe kapanık bir kimlik sergileyebilir.

İş dünyasında ticarete yönelip para kazanmada başarılı olabilirler.

Ticaretten kazanç sağlayabilen bir enerjiye sahiptirler. Fakat ismin içinde iki tane T harfinin yan yana bulunması, büyük kazançların ardından insana iflas ve mevkiden düşme deneyimlerini de yaşatabilir.

T’ nin haç sembolünü andıran kutsal şekil enerjisi, insanı maneviyata yönlendirebilir.

Eğer T harfinin olumsuz yönünü deneyimleyenlerdenseniz, maneviyatınızı güçlendirmeniz ve bağımlılıklarınızdan özgürleşmeniz gerekir.

Değişik T İle Başlayan Erkek İsim Ve Anlamları

Kuran’da geçen T ile başlayan isim ya da eski türk isimleri, modern , değişik , frekansı yüksek isim arıyorsanız eğer doğru yerdesiniz.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları

T ile başlayan erkek isim ve anlamları alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Taberi: İslam tarihçisi ve Ceririye adlı fıkıh mektebinin kurucusu. (Ebu Muhammed bin Cerir ibn Yezid).

Tabip: Doktor, hasta tedavi eden.
Tacar: Düğünde geline taç giydiren aile büyüğü.


Tacever: Padişah, hükümdar.
Tacettin: Dinin tacı, sevilen kişisi.
Taci: Taç sahibi, taçlı.


Tacim: Noktalama.
Tacir: Ticareti meslek edinmiş olan.
Taflan: Gülgillerden kalın yapraklı, salkım çiçekli, hoş kokulu bir tür ağaç.


Tafta: Sık dokunmuş ince, parlak, ipekli kumaş.
Tağmaç: Dağları inceleyen, dağları seven, dağcı.


Tağman: İriyarı, gösterişli insan.
Taha: Düzelten, seren. Kur’an-ı Kerim’in yirminci suresi.
Tahaşi: Bir yana olmak, utanmak, sıkılmak.

Tahir: Temiz, pak.
Tahrim: Harem kılınma. Kur’an-ı Kerimde bir sure adı.
Tahsin: Güzel bulma, takdir etme, beğenip alkışlama. Kale gibi sağlamlaştırma.


Tahsir: Hasret edilme, hasret bırakılma.
Tahur: Çok temiz, temizleyici.
Taib: Tövbe eden, günahlarından dolayı Allah’tan af dileyen. Günah işlediğine pişman olan.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tair: Uçucu, uçan.
Takdir: Allah’ın insan için çizdiği yol. Değer verme.
Taki: Dindar. Günahtan, haramdan kaçınan.


Takuyiddin: Dinine bağlı, dinin emirlerine uyan kişi.
Takva: Allah’ın korkusu ile yasak şeylerden çekinme.
Talac: Kavga, kandil, çığlık, ses.


Talakut: Kutlu deniz.
Tal’at: Yüz, çehre, güzellik.
Talaz: Dalga, yumuşak kumaşların kurumasıyla oluşan kabarcık. Fırtına.

Talay: Fazla, çok. Derya, büyük deniz, büyük göl.
Talayer: Denizci.
Talayhan: Yiğit han.


Talha: Zamk ağacı, akasya.
Talip: Talep eden, isteyen.
Talih: Kısmet, kader, şan.


Talu: İki kürek kemiğinin arası. Seçkin, beğenilen, seçme, seçilen.
Tamay: Dolunay, ayın ondördüncü günü.
Tamer: Yiğitliğinden kuşku duyulmayan. Gerçek er.


Tamkan: Katıksız kan, saf kan.
Tamur: Kan damarı, damar.
Tan: Güneş doğmadan önce gökyüzündeki alaca karanlık. Güneşin doğduğu yerin ağarması.


Tanalp: Çevresini aydınlatan, aydın, yiğit.
Tanaltan: Tanyerinin kırmızımsı ağarması.
Tanaltay: Altaylarda tan ağarması, tana ağarırken doğan renkli, uğurlu ay.


Tanay: Şafak kırmızısı rengine benzeyen ay.
Tanaydın: Tan atması, sabahın ilk aydınlığı.
Tanbay: Geleceğinin parlak olacağı tahmin edilen erkek.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tanbey: Tanyeri gibi aydın, bilgili kimse.
Tanbolat: Işıldayan çelik.
Tanbay: Geleceği uğurlu, aydınlık kimse.

Tantan: Tan atarken dünyaya gelen.
Tandoğdu: Tan atarken dünyaya gelen.
Tandoğdu: Tan atarken dünyaya gelen çocuk.


Tandoruk: Tan attığında dağ tepelerinin aydınlanması.
Tanel: Tan vaktine ait, tan vaktiyle ilgili.
Taner: Tan ağartısı gibi aydınlık, ışık saçan yiğit.


Tanfer: Tan ağartısının, aydınlığının parlaklığı.
Tangör: Günlerinin aydın olmasının dilenmesi.
Tanhan: Zamanı aydınlık ve huzurlu geçen hükümdar.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları

Tanık: Şahid, delil, hüccet.
Tanıl: Bildik, tanıdık, herkese kendini tanıt.
Tanın: Herkes tarafından tanın, bilin.

Tanır: Bilir, hatırlar, konu hakkında bilgili.
Tanırcan: Sıcakkanlı, cana yakın.
Tanju: Türk hükümdarı, Türk kağanı.

Tankan: Soyu bilinen, asaletli.
Tankut: Uğurlu, kutlu sabah.
Tanören: Tan ağarırken çalışan.


Tanpınar: Günün ilk ışıkları ile suları parlayan pınar.
Tansan: Tan gibi lekesiz, temiz, aydınlık.
Tansev: Sabahı, şafağı, aydınlığı sev, anlamında.


Tansoy: Aydınlık, temiz soydan gelen.
Tanuğur: Hayırlı, uğurlu tan vakti.
Tanver: Işık, aydınlık, uğur veren.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tanyel: Tan atarken esen yel.
Tanyer: Tan yerinin ilk aydınlanan noktası.
Tanyol: Sonu aydınlığa, rahatlığa çıkan kutlu yol.

Tanyolaç: Aydınlığa öncülük eden, aydınlık yolu açan.
Tanzer: Altın renginde tan yeri.
Tarcan: Fidan gibi.

Tarık: Zühre yıldızı.
Tarkan: Yiğit, bahadır, delikanlı.
Taşan: Coşkulu, coşkun, taşkın.

Taşboğa: Taş gibi sert, sağlam. Boğa gibi güçlü,
Taşdemir: Taş gibi sağlam, Demir gibi sert, güçlü,
Taşel: Eli taş gibi, zor işleri başaran.

Taşer: Taş gibi sağlam kimse.
Taşkan: Sağlam, güçlü soydan gelen.
Taşkın: Taşmış, coşmuş, yatağından dışarı çıkmış.


Taştekin: Sağlam yapılı şehzade.
Taybars: Pars gibi çevik taya benzeyen kişi.
Taybek: Çevik, atik, tay gibi genç.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tayberk: Şimşek gibi hızlı, çevik taya benzeyen.
Taycan: Tay gibi hızlı, çevik kimse.
Tayfun: Şiddetli fırtına.

Tayfur: Bir kuş.
Taygun: Dayanıklı, dirençli.
Taykut: Kutlu, mübarek, uğurlu çocuk.

Taylan: Uzun boylu, çok güçlü ve yakışıklı.

Tayman: Tay gibi tecrübesiz kimse.
Taymaz: Dengeli.
Tayyar: Uçan, uçucu.

Tayyip: İyi, güzel, temiz, helal, hoş kokulu.
Teber: Derviş baltası, uzun saplı ay ağızlı balta.
Tecer: Becerikli, hünerli, marifetli.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları

Tefhim: Anlatma, açıklama, tebliğ.
Tekalp: Benzersiz, eşsiz, yiğit ve kahraman.
Tekbir: Allah’ın birliğini ve yüceliğini zikretmek.

Tekcan: Bir tek can, eşsiz, benzersiz, uysal.
Tekdal: Neslini devam ettiren tek kimse.
Tekin: Kutsal, uğurlu. Prens, şehzade.

Tekinalp: Kutlu yiğit.
Tekinay: Biricik, kutlu, uğurlu ay.
Tekinel: Kutlu, uğurlu el. Kutlu uğurlu memleket.

Tekiner: Benzersiz, yiğit.
Tekrim: Saygı gösterme, saygılı olma.
Temel: Dayanak, ana unsur, asıl.


Temir: Demir.
Temircan: Demir gibi sert, sağlam kimse.
Temirhan: Demir gibi sert, sağlam hükümdar.


Temizer: Kirli işlere bulaşmamış pak kimse.
Temür: Demir.
Tengiz: Deniz.


Teoman: Hun İmparatoru Mete Han’ın babası.
Tepegöz: Dar alınlı, gözeri saç bitim sınırına yakın. Dede Korkut hikayelerinde peri çocuğu.
Tercan: Kırmızı buğday. Genç, dinamik, enerjik.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Terim: Istılah. Had.
Tertil: Kur’an-ı Kerimi usul ve kaidesine uygun olarak okuma.
Teshin: Isıtma, sıcak hale getirme.


Teslim: Verme, bırakma, terketme. Bir fikir veya iddianın doğruluğunu kabul etme. Sığınma.
Teşrih: Kesme, parçalama, ayırma. İyice araştırıp ortaya çıkarma. İncelemek için cesedi parçalama.
Teşrin: Ekim ayı. İlk teşrin Ekim, son teşrin Kasım ayıdır.


Tevekkül: Rıza gösterme, oluruna bırakma. Elinden geleni yapıp, kaderine razı olma.
Tevfik: Allah’ın yardımı.
Tevhid: Allah’ın birliğine inanma. Birkaç şeyi bir araya getirme. İmanın şartlarından birincisidir.


Tevkir: Saygı gösterme. Ağırlama.
Teym: Hizmetçi, köle.
Teymallah: Allah’ın kulu, Allah’a köle olan. Allah’ın dinine hizmet eden.


Tezcan: Çabuk, hızlı, canı tez.
Tezer: Çevik, atik, hızlı erkek.
Tezeren: Çabuk, hızlı ulaşan, erişen.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tezkan: Hızlı, atik, tezcanlı, gayretli, heyecanlı kimse.
Tibet: Türkistan’ın güneyinde Himalayalarda bir ülke. Çin’e bağlıdır.
Tilmaç: Dilmaç, tercüman. Yazı ve konuşmaları başka dile çeviren.


Timuçin: Sağlam demir, sert çelik.
Timur: Demir.
Timurcan: Demir gibi sağlam kimse. Sıhhatli.


Timurhan: Demir gibi sağlam hükümdar.
Timurkan: Sağlam soydan gelen.
Timurtaş: Demir gibi sağlam.


Tinkut: Özü uğurlu, şanslı, talihli kimse. Varlığı mübarek olan.
Togay: Altınordu hakanlarından biri.
Tokay: Dere boylarındaki sık ağaçlık ve çalılık yerler.


Tokcan: Gözü, gönlü tok kimse. Tamahkar olmayan, dışarıda gözü olmayan.
Toker: Gözü, gönlü tok yiğit. Kanaat kar erkek.
Tokta: Yaşama.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Toktahan: Yaşamış, zindeleşmiş, sıkıntıdan kurtulmuş han.
Toktamış: Durmuş, yaşamış.
Toktimur: Sağlam, sert demir.
Tokuşhan: Savaşçı hükümdar. Cepheden cepheye koşan, devamlı savaşan.

Tola: Korkusuz, güçlü. Keyif, neşe. Boş olmayan. Dolu. Ağzına kadar doldurulmuş.
Tolay: Dolun ay.
Tolga: Miğfer. Demir başlık.


Tolgahan: Çevresinde sevilen, sayılan güçlü hükümdar.
Tolgay: Tolgalı ve ay yüzlü.
Tolun: Dolun, bedir. Ayın tam ve bütün oluşu.


Tolunay: Ayın dolun vakti, tam ve bütün hali.
Tomurcuk: Açılmamış çiçek veya bitki filizi.
Tonguz: Deniz, umman, büyük su birikintisi, okyanus.


Topaç: Top gibi, altı sivri, üstü şişkin kırbaçla döndürülen çocuk oyuncağı. Semiz ve hareketli çocuk.
Topak: Top gibi yuvarlak, çok besili.
Toparlak: Top cephanesi arabası. Eni boyu bir oval veya çember şeklinde olan. Yuvarlak.


Topçu: Orduda top silahı kullanan sınıf.
Topel: Top kullanan, topla ilgili çalışan, topçu sınıfından olan.
Toper: Topçu sınıfından olan er, top gibi dinamik, şiddetli, aksiyon sahibi.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Toprak: Karaları meydana getiren katı maddelerin ufalanmasıyla oluşan madde.
Topuz: Yuvarlak, küre gibi, sapı ağırca savaş aleti. Gürz.
Toraman: Güçlü, kuvvetli.

Torcan: Mahcup, utangaç, çekingen. Haya eden.
Torgay: Tarla kuşu, çayır kuşu.
Torhan: Onurlu, gururlu hükümdar.


Torlak: Boylu, yakışıklı, güzel, gelişkin genç, acemi toy.
Torumtay: Yırtıcı bir kuş. Güçlü, hızlı, sabırlı, nazik, kibar.
Tosun: Sütten kesilen ilk süt dişini düşüren erkek dana. Güçlü sağlıklı genç.

Toyboğa: Genç boğa. Hızlı, atik, cevval, boğa gibi olan. Güçlü, acemi, bilgisiz.
Toycan: Genç toy, acemi, tecrübesiz kimse.
Toydemir: Acemi, tecrübesiz, güçlü, kuvvetli genç.


Toygar: Çayır kuşu, tarla kuşu.
Toygun: Çakır doğan, genç delikanlı.
Tozan: Kar veya yağmurun ince savrularak yağışı, tozlu yer.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tozun: Asil, soylu. Saygıdeğer şerefli insanların soyundan gelen.
Tökmen: Yakışıklı erkek. Güzel insan. Gölü sakin olan kimse.
Tölek: Çok genç, kabadayı, efe.


Törel: Töre ile ilgili, töreye uygun olan.
Tözel: Kök ile ilgili, ana bünye ile ilgili. Öz, can, ruh ve cevherle ilgili.
Tözer: Erkeklerin iç güdüsü, iç dünyası. Doğal istek ve arzuları.

Tözüm: Mütevazi, sabırlı.

Tufan: Afet, felaket. Çok yağışın olması ve her tarafı sel basması. Nuh (a.s.) Peygamber zamanında dünyanın suya garkolması. Şiddetli yağış, fırtına..
Tugay: Alaydan büyük askeri birlik. Tuğlu ve ay yüzlü.


Tuğalp: Tuğ almayı hak etmiş kahraman.
Tuğbay: Tuğ almayı hak etmiş erkek. Eski Türklerde Albay.
Tuğcu: Tuğ taşıyan veya tuğ yapan.


Tuğra: Osmanlı padişahlarının imzası.
Tuğral: Tuğraya dair. Tuğrası olan.
Tuğrul: Efsanevi kuş. Kanatları açık doğan. Ak, çakır doğan.


Tuğsal: Tuğ ile ilgili.
Tuğser: Baştuğ, en öndeki, en baştaki tuğ.
Tuğtekin: Tuğu olan şehzade. Büyük Selçuklulara bağlı Şam Atabeyi. Tuğtekinliler veya Börüler hanedanının kurucusu.


Tuleyha: Yalancı, alçak, küçük.
Tulga: Tola, demirden savaş başlığı, miğfer.
Tumanbey: Duman bey. Yavuz Sultan Selim ile mücadele eden Mısır Memlük sultanı.

Tuna: Görkemli, bol, bereket.
Tunacan: Tez canlı, gönlü zengin.
Tunahan: Görkemli han.

Tunakan: Soylu, görkemli.
Tunca: Meriç ırmağının bir kolu.
Tuncay: Tunç gibi sağlam, ay kadar güzel.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları

Tuncel: Tunç gibi sağlam güçlü olan.
Tuncer: Tunç gibi sağlam yapılı ve karakterli yiğit.
Tunç: Bakır ile kalay karışımı sert maden.


Tunçkan: Sağlam soydan gelenlerin kanını taşıyan.
Tunçmen: Tunç gibi sert, sağlam, dayanıklı.
Tunçsoy: Tunç gibi sağlam soy.

Tunçtürk: Tunç gibi sağlam Türk.
Tunga: Kaplan cinsinden yırtıcı bir hayvan.
Turaç: Sülüngillerden erkeği mahmuzlu av kuşu.


Turak: Durak, emniyetli yer, sığınak.
Tural: Turlayan, dönen.
Turalp: Genç, yiğit ve kahraman.


Turahan: urası olan, tuğralı padişah.
Turan: Cesur, yiğit.
Turbay: Koruyan, muhafaza eden kimse.

boy 3402872 960 720 1
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Turgay: Büyük çayırkuşu.
Turgut: Yerleşim merkezi, belde.
Turhan: Tuğralı olan han. Soylu, seçkin ve onurlu han.


Turkan: Muhafız, koruyucu.
Tuyan: Semiz, şişman, kibirli, gururlu, onurlu. Dikbaşlı.
Tuygun: Hassas, duygulu. Şımarık. Kuvvetli, sağlam.


Tutku: İhtiras, iptila, düşkünlük.
Tutkun: Tutulmuş, bağlanmış, düşkün, muhabbetli. Müptela. Hareketlerinde ahenk olmayan felçli.
Tuygan: Doğan. Duyan, kulağı delik.

Tuyuğ: Eski edebiyatımızda dört mısradan oluşan nazım şekli.
Tüblek: Asil, soylu.
Tülek: Yeni tüylenen. Hafif tüylenmiş kuş veya hayvan yavrusu. Sakin, ağırbaşlı kişi.


Tümbay:
Tam, olgun kimse.
Tümcan: Tamamı candan, herşeyiyle samimi.
Tümen: Askeri birlik. Pek çok. Küme, sürü. Öbek. Yığın.


Tümer: Tam techizatlı asker.
Tümerk: Tamamen hür, bağımsız.
Tümay: Top gibi yusyuvarlak.

T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları (263 Tane)
T İle Başlayan Erkek İsim ve Anlamları


Tümbay: Eksiksiz zengin.
Türkay: Ay gibi ışıklı, nurlu Türk.
Türkcan: Türklerin fıtri yapası gereği canlı, diri, sağlam.


Türker: Türk yiğidi, erkeği.
Türkkan: Türk soyundan gelen, Türk kanı taşıyan.
Türünk: Çalışan, faaliyette olan.


Tüvan: Güç, kuvvet, takat.
Tüzel: Hükmi, hukuki.
Tüzemen: Töreyi, hukuku gözeten, adil olan.


Tüzmen: Doğru, güvenilir, itimat edilen.
Tüzümen: Yumuşak huylu, sakin tavırlı kimse.
Tüzün: Yumuşak huylu. Halim selim kişi.
Tüzünbay: Yumuşak huylu, sakin tavırlı erkek.

Kaynak: Ömer Gencer ( çocuğumun Adı Ne Olsun?)