Ş harfi ile başlayan isimleri siz sevgili anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı olur. Ş harfi ile başlayan kız ve erkek isimlerini ayrı ayrı yazdım.

Ayrıca Ş ile başlayan çift isimli bebek isimleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ş harfi ile başlayan isimleri yazmadan önce ş harfinin frekansı ve enerjisinden bahsetelim.

Ş harfinin frekansı : 1,78 % dir.

Ş harfinin sayı değeri : 1 dir.

Ş harfinin gezegeni : Satürn

Ş harfinin elementi : Hava

S ve Ş harfleri, sarmal bir yılan görüntüsüyle insan omurgasının tabanından başlayarak yukarı doğru kıvrılan Kundalini enerjisini vurgular. Sayısal titreşimi 1 olduğundan, yeni başlangıçları sembolize eder.

İsminde S/Ş harfleri bulunan insanların bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır ve bu enerjilerini kolayca çevrelerine yayarlar.

Mistik konulara ilgi duyarlar ve kendilerini bu alanlarda geliştirmek isterler. Duyguları çok yoğundur, hayal kırıklığı yaşadıkları zaman melankolik bir ruh hali içerisine girebilirler.

Hayal dünyaları oldukça geniştir, güzel projeler üretirler. Sanata yatkın bir yapıları vardır.

Aşk enerjisini kendilerine çekmeyi başarırlar. Yaşamdan keyif almayı bilirler. Canları yanmadıkları sürece etraflarına neşe saçarlar, canları yandığında ise aynı şekilde can yakarlar, kırıcı ve kaba olabilirler.

Ş harfi İle Başlayan İsimler ( Erkek isimleri)

dfc4dc28 2639 4311 90a2 85a920d281aa
Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet

Şaabeddin: Cemaat din topluluğu.
Şaban: Kameri ayların sekizincisi, üç ayların ikinci ayı.

Şabi: Cemaatten, kabileden olan kimse. Cemaate kabileye ait. Cemaatle, kabile ile ilgili.


Şadan: Sevinçli.
Şadi: Hoşnut, neşeli.
Şafak: Güneşin doğuşundan önceki aydınlık.


Şafi: Şifa veren.
Şahap: Ateş, alev. Akan yıldız.
Şahabeddin: Dinin yıldızı.


Şahadet: Şahit olma, şahitlik yapma.
Şahamet: Toplu olan, şişmanlık.
Şahan: Şahin, yırtıcı kuş.


Şahiduddin: İslamın hak din olduğuna şahidlik eden.
Şahat: Kuş kanadının en uzun tüyü. Atların şahı, en iyi at.
Şahbaz: Yiğit, kahraman kişi, cesur insan.


Şahbey: Önder, yüce bey.
Şahi: Şaha, hükümdara ait.
Şahid: Tanık.


Şahin: Doğandan küçük, ehlileştirilip eğitilen avcı kuş..
Şahinalp: Şahin gibi güçlü, cesur, yiğit.
Şahiner: Şahin gibi yiğit, güçlü.


Şahsuvar: İyi, usta binici.
Şahzat: Saygı duyulan kimse.
Şaik: Şevkli, hevesli, istekli.


Şair: Şiir yazan, ozan.
Şakir: Şükreden, iyiliklere teşekkür eden, nankörlük etmeyen.
Şamil: Şumüllü, içine alan, kuşatan. Geniş kapsamlı.


Şanalp: Tanınmış, ünlü kahraman.
Şanalan: Ün almış, tanınmış, ünlü ve kahraman kişi.
Şanver: Güzel ve iyi taraflarınla tanın.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şarani: Gür ve uzun saçlı.
Şarık: Işıltılı, parlak.
Şatır: Şen, neşeli. Büyük bir kimsenin atının yanında gitmekle görevli ağa.


Şaybak: Ak saçlı. Şeyban.
Şebab: Tazelik, gençlik, delikanlılık.
Şebah: Cüsse, cisim, şahıs, karaltı.


Şebib: Tazelik, gençlik, delikanlılık.
Şecaat: Yiğitlik, cesurluk, kahramanlık.
Şecaattin: Dinin kahramanı, yiğidi, cesur kişisi.


Şefaaddin: Dinin şefaati, dinin Allah ile kul arasındaki aracılı
Şati: Kenar, kıyı, deniz veya ırmağın kıyısı.
Şavcir: Danışan, soran, istişare eden. Fatimi vezirlerinden birinin adıdır.

Şefaat: Birisinin affı veya dileğinin yerine gelmesi için aracı olan.
Şefi: Şefaat eden. Acıyıp, kurtuluşuna yardımcı olan.
Şefik: Şefkatli, merhametli, acıyan, esirgeyen.


Şefkat: Acıma ve koruma duygusu olan.

Şehadet: Şehit olma, şehitlik.
Şehamet: Zeka ve akılla birlikte olan, yiğitlik ve cesaret.


Şehba: Kırlaşmış, akçıl.

Şehid: Allah yolunda ölen.
Şeyhmuz: Şeyh Musa’ya adanmış çocuk. Hükümdar soyundan gelen.


Şehrar: Şehire süs veren, süsleyen.
Şehim: Cesurca, yiğitçi. Hem akıllı, hem kurnaz.
Şehsuvar: İyi ata binen.


Şehri: Terbiyeli, nazik. Aylık, aya özgü. Şehirli.
Şehriban: Şehrin ileri geleni, büyüğü

Şehzat: Saygı duyulan kişi.


Şekür: Allah’ın isimlerinden. Şükretme, şükreden. Kullarının şükrüne karşılık veren.
Şemail: Bir kişinin dış görünüşü, huylar, davranışlar.
Şekip: Sabırlı, tahammüllü.


Şemdin: Dinin mumu, aydınlığı.
Semi: Mum satan, mum yapan kişi. Işıkla, mumla ilgili. Muma ait. Şiir yazan.
Şemin: Hoş kokan iyi kokan, güzel kokan. Güzel koku. Güzel kokulu.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şems: Güneş.
Şemseddin: Dinin güneşi, aydınlatıcısı.
Şemsi: Güneş gibi nurlu, ışıklı, ışık saçan.


Şemsifer: Güneşin aydınlığı, parlaklığı.Güneş parçası, çok parlak.
Şenal: Neşe, şenlik al. Şenlen ve şenlendir.
Şenalp: Şen, neşeli, sevinçli, yiğit, cesur kimse.


Şenaltan: Canlı, neşeli, sevinçli kahraman.
Şenbay: Sevinçli, mutlu, canlı kimse.
Şencan: Şen, canlı, hareketli.

Şendoğan: Sevinçli, yiğit, neşeli, canlı.
Şerafettin: Dinin şerefli kişisi.
Şerafet: Asaletli, şerefli olma.


Şendur: Neşeli halin devam etmesi, sürmesi.

Şenel: Neşelen, şenlen. Mutlu yuva, şen ülke. Mutlu insanların memleketi.
Şener: Neşeli, güler yüzlü yiğit.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şengil: İyi yürekli kimse, hoş sohbet.
Şensal: Herkesi şenlendir, neşelendir.
Şensoy: Neşeli soydan gelen kimse.


Şenol: Daima neşeli ve şen ol.
Şeref: Gözüpeklik, yeteneklik, erdem, iyi şöhret. Çevresinde itibarlı olma, saygı uyandırma. Onur.
Şerefhan: Büyük ve yüce hükümdar.


Şerif: Şerefli, kutlu, itibarlı ve asil.
Şevket: Heybet, kudret, büyüklük, haşmet.
Şevki: Heybet, kudret, büyüklük, haşmet.

Şeyban: Yaşlı kişi.
Şeyh: Otorite, aşiret ve kabile reisi. Tarikatlarda en büyük.
Şibli: Aslan yavrusuna mensup, aslan yavrusu gibi cesur olan. Şecaat sahibi.

Şihabeddin: Dinin parlak yıldızı.
Şihab: Kıvılcım. Ateş. Akan yıldı. Yürekli, cesaretli olan.
Şimşekhan: Hızlı, canlı soydan gelen.Şimşek: Buluttan buluta veya buluttan yere elektrik akımının inmesi. Şimşek gibi Şimşekhan: Hızlı giden. Birden bire olan şeyler.
Şimşir: Kireçli çorak yamaçlarda yetişen, içi be yaz, sert ağaç.


Şinas: Bilen, tanıyan, anlayan.
Şinasi: Tanıyan, bilen, aşina olan.
Şiraz: Türk müziğinde eski bir makam. İran’da bir şehir.


Şirvan: İran’da bir şehir adı.
Şirzad: Aslan gibi, güçlü, aslan barınağı.
Şit: Adem Aleyhisselamın üçüncü oğlu. İkinci peygamber.

Şuayb: Kur’anda adı geçen peygamber.
Şüca: Cesaretli, cesur. Aslan ve yengeç burçları arasındaki yıldız kümesi.
Şükrü: Şükür eden, teşekkür eden.

Ş harfi ile Başlayan isimler ( Kız İsimleri )

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler

Şabbe: Genç kadın.
Şacine: Ağaçlı ve yeşillik dere.
Şadan: Sulu, suya kanmış. Taze, keyifli, neşeli, sevinçli.


Şadiye: Memnunluk, neşe, gönül ferahlığı.
Şadkam: Mutlu, sevinçli. Keyifli, neşeli.
Şaduman: Memnun, sevinçli. Sürur içinde.


Şafak: Güneş doğmadan önceki kızıllık.
Şafaknur: Şafak aydınlığı.
Şafiye: Şifa veren. Suçlunun bağışlanmasını isteyen. İnandırıcı, ikna edici. Şafii mezhebinden olan. Bu mezhebe mensup olan hanım.


Şahane: En kaliteli ve güzel. Hükümdara layık.
Şahbal: Kuş kanadında bulunan en uzun tüy.
Şahbanu: Şah eşi, hükümdar hanımı.

Şahhanım: Hanım sultan.
Şahika: Doruk, zirve, dağ tepesi.
Şahnur: Nur fışkıran. Aydınlar şahı.

Şahmelek: Meleklerin şahı, başı, birinci melek.

Şahande: Dindar, dine bağlı, temiz kalbli.
Şahaeser: Değerli eser. Üstün nitelikli, kalıcı.
Şahperi: Perilerin şahı.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şahperi: Şahlara layık.
Şakire: Şükreden, iyiliğe nankörlük etmeyen.
Şamile: Çok yönlü, geniş ve kapsamlı.


Şamme: Koklayan, koku alan burun.
Şargül: Gül gibi güzel, şehirli kız veya kadın.
Şayeste: Uygun, yakışır, münasip.


Şaylan: Neşeli, nazik, gururlu.
Şaziye: Kemik, ağaç gibi şeylerden kopmuş parça.
Şebhan: Gece öten bir cins bülbül.


Şebnem: Çiğ, gece nemi, Jale.
Şebnur: Gecenin nuru, ışığı.
Şeffa: Yardım alan. Bağış kabul eden.


Şefika: Şefkatli, merhametli, esirgeyen, acıyan.
Şehbal: kuş kanadının en uzun tüyü.
Şehime: Yiğit, korkusuz, yürekli, kahraman kadın.


Şehka: Keskin çığlık.
Şehla: Ela göz.
Şehnaz: Çok güzel, nazlı.


Şehper: Kuş kanadındaki uzun tüy.
Şehrazad: Hür, özgür.
Şehriban: Şehirli, zarif.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şekerpare: Bir kayısı türü. Tatlı, sevimli.
Şekibe: Sabırlı, tahammüllü.
Şekure: Şükreden.

Şelale: Büyük çağlayan.
Şemime: Güzel koku, güzel kokan, iyi kokan. Güzel kokulu olan.
Şeminur: Nurlu ışık.


Şenay: Neşe dolu, ay yüzlü güzel.
Şencan: Neşeli kimse, içten ve candan olan.
Şenel: Neşelen, eğlen. Çevresine neşe saçan.


Şengül: Neşeli, neşe saçan gül yüzlü.
Şengün: Neşeli geçen gün. Günü neşelendiren.
Şennur: İnsanı neşelendiren, sevinç veren, ışık, aydınlık.


Şerare: Kıvılcım, ateş parçası.
Şeraze: Katı olmak. Kurumak. Katılaşmak, sertleşmek. Katı huylu, sert tabiatlı.
Şerefnaz: Nazlı ve onurlu.


Şeremet: Hünerli, çalışkan, becerikli.
Şerife: Şerefli, asil, kutsal, yüce.
Şermende: Mahcup, çok utangaç. Sıkılgan.


Şermin: Utangaç. Haya ehli. Sıkılgan.
Şerye: Çekirdekten biten hurma ağacı.
Şevba: Beyaz saçlı kadın. Ayın son gecesi.


Şevende: Giden, var olan.
Şevha: Yay yapımında kullanılan ağaç.
Şevkiye: İstekli, gönüllü.

Ş Harfi İle Başlayan İsimler ( Kız Ve Erkek ) 185 Adet
Ş Harfi İle Başlayan İsimler


Şevval: Ramazan ayından sonraki ay.
Şeyda: Çılgınca aşık, aşkından aklını kaybetmiş.
Şeydanur: Aşkın nuru, ışığı.

Şeyma: Vücudunda beni olan.
Şeladar: Parlak, alevli.
Şihban: Kıvılcımlar, akan yıldızlar.


Şirin: Tatlı, sevimli, cana yakın.
Şirvan: Güney Azerbaycan’da bir şehir ve eski bir beylik.

Şivekar: İşveli, cilveli, hoş edalı.

Şöhret: Herkesçe bilinme ve tanınma durumu.
Şule: Alev, ateş, parıltı.
Şulebar: Bol ışıklı, alev saçan.


Şuleefşan: Işık saçan.

Şükran: Teşekkür, iyilik. Gönül borcu, memnunluk, teşekkür etme. Yapılan iyiliği karşılıksız bırakmayan.
Şükriye: Haline şükreden.


Şükufe: Çiçek. Çiçek gibi narin ve güzel. Tomurcuk gibi taze, hoş. Süslü.
Şüküfte: Açılmış.

Ş harfi ile başlayan isimler ve anlamlarını elimden geldiğince yazmaya çalıştım umarım beğenirsiniz.

Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun İsmi Ne Olsun? )