P harfinin rakam değeri 7’dir. Elementi su, gezegeni Venüs’dür. İsmi P harfi ile başlayanlar mesafeli, tedbirli, zeki , anlayışlı, içine kapanık, kendinden emin ve gizemli olurlar. Okumayı severler, dünya işine pek önem vermezler.

P harfinin Enerjisi

Kendine güveni tam olan P harfi insanı mesafeli ve gizemlidir. Çevresinde gelişen olayları takip etse de, eğer kendi işine engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçer. Kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilir. Kendinden emin olduğu için toplum içinde lider olmak isterler.

Çocuk dünyaya geldiğinde annesi veya babası bir isim verir. Ona güzel isim vermek anne ve babanın çocuğuna karşı görevlerinden biridir. çocuğa isim verilirken genelde kültürel, dini, adet ve geleneklere uygun isim tercih edilir.

Aileler çocuğuna isim verirken hangi anlama geldiğini bilmelilerdir. Çünkü isimlerinde enerjileri vardır ve bir ömür boyu çocuğu etkiler. Bu yazımda p harfi ile başlayan isimler ve anlamlarını paylaştım umarım faydalı olur.

Ayrıca çift isimli erkek bebek isimleri ve çift isimli kız bebek isimlerini site içerisinde bulabilirsiniz.

fabric 2362549 960 720

P Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

P harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini ve anlamları.

Paçan: Saçan, savurup dağıtan.
Padaş: Yol arkadaşı. Mükafat.
Padişah: Büyük hükümdar. Zararı def eden.
Paha: Tutar, değer, bir malın fiyatı.
Pakalın: Dürüst kimseler.
Pakan: Temiz, yüce kişiler.
Paklan: Temizlen. Evliya, erenler.
Pakel: Temiz, saf el. Kutsal toprak.

Paker: Temiz ve dürüst kimse.
Pakman: Temiz, saf, lekesiz insan. Mazisi temiz kişi.
Paksan: Temiz bir adı olan. Tertemiz üne sahip.
Paksoy: Temiz soydan gelen.
Paksu: Katışıksız su gibi temiz, saf.

Pala: Yassı kılıç. Kayık küreği.
Palay: Yedek at
Parıltı: Parlaklık, parıldama, ışığı yansıtma, cila.
Pars: Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan.
Parsbay: Pars gibi çevik, yırtıcı zengin.
Parshan: Pars gibi çevik ve güçlü han.
Parskan: Pars gibi çevik ve güçlü kan taşıyan.
Paşa: Yüksek rütbeli asker. Ağırbaşlı, uslu.
Payzen: Çiftçi. Esir, prangalı mahkum.

Pektürk: Sağlam, güçlü Türk
Pekün: Ünlü, tanınmış, ünü çok bu yük kimse.
Perdah: Budanmış asmadan yeni süren çubuk. Parlak, parlama.
Perinçek: Fedakar, sadık.
Perker: Güçlü kimse.
Perkin: Kuvvetli, güçlü kimse.
Pertav: Uzağa düşen ok, sıçrama atılma.
Pertev: Işık, parlaklık. Atılma, sıçrama.
Perva: Korku, çekingenlik. Bağ, ilgi.
Pervane: Işığın etrafın da uçan küçük kelebekler.
Pervaz: Uçmak, kanat açmak.
Perver: Besleyen.
Perviz: Üstün, galip
Pesavend: Kafiye.
Pestsada: Alçak ses. Hafif ses.
Peşrev: Pehlivan gösterisi. Önde giden. Müzikte bir usul.
Peyam: Haber, havadis.
Peyami: Haberle, bilgi ile ilgili Haber, bilgi toplayıcı.
Peykan: Başak. Temren. Okun ucundaki sivri demir veya kemik.
Peyman: And, yemin.
Peyrev: Ardı sıra giden, takip eden, izini süren.

Pedük: Ulu, yüksek, yüce.
Pehlev: Şehir, belde. Yiğit, kahraman.
Pehlivan: Güreşçi, güçlü kuvvetli, sağlam yapılı kimse.
Pekal: Kıpkırmızı.
Pekalp: Çok yiğit, çok güçlü kahraman.
Pekcan: Sağlam, güvenilir, arkadaş. Çok cana yakın.
Pekdemir: Demir gibi sert ve sağlam.
Pekel: Sert el. Hızlı, sağlam ve güçlü.
Pekergin: Olgun kimse.
Peker: Sert ve sağlam kişilik sahibi yiğit.
Pekhan: Sert, sağlam, güçlü ve yenilmez han.
Pekkan: Saf, güçlü, asil ve temiz kan.
Pekkoç: Sağlam, güçlü koç.
Pektaş: Güçlü, sert taş.

Pezir: Kabul eden, söz dinleyen, emir tutan.
Piruz: Uğurlu, kutlu, hayırlı.
Polat: Çelik.
Polathan: Çelik han.
Polatkan: Çelik gibi sağlam ve soylu kan.
Pozan: Üzüm bağı.
Pürdil: Cesur, korkusuz, yürekli.
Püser: Oğul, erkek çocuk.

P Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

fabric 2362549 960 720

Paçile: Karda yürüyüp yol açmak.
Pakize: Temiz, pak, lekesiz
Palmiye: Dalsız, saçak yapraklı çok çeşidi olan süs ağacı. Hurma, Hindistan cevizi ağaçlarını içine alır.
Palvane: Dağ kırlangıcı.

Pamuk: Sıcak bölgelerde yetişen ve beyaz tüycüklerinden iplik yapılan, döşek, yorgan, minder, yastık doldurmakta yararlanılan, tekstil sanayiinin hammaddesi
olan bitki.
Papatya: İlkbaharda açılan, kenarları beyaz, ortası sarı kır bitkisi.
Parla: Parılda, ışık saç.
Parlak: Parlayan, ışıldayan. İşlerinde başarılı. Temiz.
Parlanur: Nur gibi parlayan.Parlar: Parıldar. Işık saçan.
Parule: Şakacı, hayırsız işe yaramaz kişi.
Paşende: Saçan, dağıtan.
Payende: Destek, destek veren Sebat eden
Payidar: Kalıcı, sabit, devamlı, yerleşmiş.
Pedme: Nasip, kısmet, pay, hisse.
Pejuhide: Çok akıllı, olgun, bilgili.
Pekay: Sağlam, kavi ay gibi ışıklı
Pekkan: Sağlam kanlı, temiz ve asil soydan gelen.

Pekşen: Pek şen, sevinçli, şakrak, güler yüzlü.
Pelin: Çok acı ve keskin kokulu bitki. İlaç yapılan ot.
Pelit: Meşe ağacı.
Pembe: Beyaz karıştırılmış, açık kırmızı.
Pembegül: Pembe renkli gül.
Peren: Ülker yıldızı.
Peri: Cinlerin en güzel kızı.
Perican: Peri gibi güzel, cana yakın.
Peride: Uçmuş, yükselmiş. Solmuş, rengi atmış.
Perihan: Perilerin başı, güzeller güzeli.
Perim: Benim güzel kızım.
Periru: Peri yüzlü.
Perizat: Peri kızı. Periler gibi güzel.
Perize: Kızıl altın .

fabric 2362549 960 720

Perran: Uçan, uçucu.
Perrin: Nazlı.
Pervane: Işığın etrafın da uçan küçük kelebek.
Perverde: Terbiye görmüş, yetiştirilmiş.
Pervin: Ülker yıldızı.
Pesadet: Veresiye, alış-veriş.
Petek: Kovanda göz göz mum tekerleği.
Peyam: Malumat, bilgi, haber.
Peyda: Belli, açık, meydanda, aşikar.
Peyk: Başkasına tabi olarak hareket eden. Haber götürüp getiren. Bir şeyin çekici gücüne kapılıp çevresinde dönen.
Peyke: Duvara bitişik tahta sedir.

Peyker: Yüz, çehre, görkem, güzellik.
Peyma: Ölçen, hesap eden.
Peyman: Yemin, and.
Peymane: Büyük kadeh, şarap bardağı.
Peyrev: Ardından giden, takip eden, izleyen.
Pınar: Su kaynağı, göze, çeşme, İyilik kaynağı.
Pırıl: Işıl, parıltı, parlaklık.
Pırıltı: Işığın geçişi, parıldayan şeyin yansıttığı ışık.
Pırlanta: Yuvarlakça, parlak, kıymetli elmas.
Piraye: Takı, zinet. Süs için takılan veya giyilen.
Piruze: Mavi renkle çok değerli süs taşı.
Piyael: Şarap bardağı, kadeh.
Platin: Beyaz renkli değerli maden.
Pürçin: Çok düşünceli, öfkesi kabarmış.
Püren: Çalılı. Otlak. Ağaçların esas yaprağına pek benzemeyen ince, uzun yaprak. Küçük yapraklı, sarı kırmızı çiçekli bir ot cinsi. Süpürge otu.
Pürfer: Aydınlığı ve ışığı bol olan yer.

Kaynak: Ömer gencer ( Çocuğumun İsmi Ne Olsun?)

P Harfi ile başlayan Kız Bebek İsimleri