N Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri & Bebek İsimleri

Nabi: Haberci. Yüce. Yerden fışkıran.
Nabiğ: Yerden kaynayan, çıkıp fışkıran, akan.
Nabil: Ok yapan usta.
Nabit: Yerden biten, toprakta yetişen.
Naci: Kurtulan.
Nacil: Soyu sopu temiz olan kimse.
Nadi: Nida eden, haykıran, bağıran.
Nadim: Pişman olan, pişmanlık duyan, tövbe eden.
Nadir: Az bulunan.
Nafi: Menfaatli, faydalı. Gideren, yok eden.
Nafiz: Delip geçen, nüfuz eden, içe işleyen.
Nahit: Venüs, Zühre gezegeni.
Naif: Zayıf, cılız.
Naip: Vekil, yaver, yardımcı
Nail: Muradına eren, dileği gerçekleşen
Naim: Cennet. Bollukta yaşama. Taze, körpe. Uyuyan.
Naki: Temiz, pak. Cennet kati.
Nakip: Kabilenin, başkanın vekili
Namal: Adın duyulsun, ün kazan
Namdar: Ünlü, nama sahip. Meşhur, tanınmış.
Namık: Yazıcı, yazar. Ünlü kişi.
Nami: Namlı, ünlü. Üreyen, çoğalan.
Namver: Şöhretli, ünlü.
Narman: Ateşli
Nasıh: Öğüt ve nasihat veren.
Nasır: Yardımcı, yardım eden.
Nasip: Pay, hisse.
Nasih: Nasihat eden, öğüt veren.
Nasir: Nesir yazan, nesirci.
Nasr: Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı. Yardım, Nusret. Üstün olma.
Nasrettin: Dine yardım eden, yardımı dokunan.
Nasrullah: Allah’ın yardımı.

Nasuh: Nasihat eden.
Nasuhi: Bozulmayacak şekilde tevbe eden. Halis.
Nasut: İnsanlık, insanlara müteallik şeyler.

Naşit: Şiir okuyan, şiir yazan.
Naşir: Kitap yayınlayan
Natık: Düşünen, söyleyen, bildiri, konuşan, bildiri. Beyan eden.
Nayi: Neyzen, ney çalan.
Nazım: Düzenleyen, manzume yazan.
Nazif: Sık giyimli, zarif, nazik, temiz. Pak insan.
Nazır: Bakan.
Nazmi: Düzenli, tertipli. Vezinli şiir yazan.
Nazret: Bakma, bakış, tazelik.
Nazzam: Tertipleyen, nizam veren, düzenleyen.

N

Neba: Haber.
Nebi: Haberci, haber getiren, peygamber.
Nebih: Ünlü, şerefli, namlı, tanınmış.
Nebil: Zeki, güzel huylu.
Necabet: Soyluluk, soy temizliği.
Necabettin: Dinin soyluluğu.
Necadet: Yiğitlik, kahramanlık, şecaat.
Necah: İhtiyaçlarını temin edebilmek, isteğe ulaşma. Kurtulma, murada erme.
Necat: Kurtulma, kurtuluş, selamete eriş.
Necati: Kurtulmuş, selamete ermiş.
Neccar: Marangoz, dülger.
Nejdet: Kahramanlık, yiğitlik.
Necef: Üzerine su çıkmayan yer, tepe, tümsek.
Necip: Temiz soylu, asil. Yürekli
Necid: Yüksek yayla
Necil: Asil, soyu sopu temiz
Necmi: Yıldızlarla ilgili
Neciy: Sırdaş, sır saklayan
Necmettin: Dinin yıldızı
Necmi: Yıldızla ilgili, yıldızlara dair.
Nedim: Sohbet arkadaşı, dost.
Nedis: Akıllı kışı
Nedret: Az bulunan
Nedve: Mekke’de sosyal konuları görüşmek üzere yapılan bina.
Nefer: Asker, er, tek olan, bir kişi.
Nef’i: Faydalı.
Nefir: Cemaat, topluluk, savaş için seferber olan topluluk, boynuzdan büyük boru.
Nefis: Çok güzel, hoşa giden, çok iyi, beğenilen. İnsanın içindeki istekler bütünü.
Nehar: Gündüz
Nehib: Çapulcu, yağmacı, dehşet, korku.
Nehir: Irmak, büyük akarsu.
Nejat: Soy, nesil. Soyu temiz.

Nerim: Pehlivan, yiğit, kahraman.
Nermi: Yumuşak, ılımlı.
Nesefi: Yapı ustası.
Nesip: Soylu, soyu temiz olan,
Nesif: İki kişi arasında olan sır.
Nesih: Eskiden verilmiş hükmü kaldırma,
Nesim: Hafif ve hoş esen rüzgar.
Nesimi: Hafif hoş esen yel ile ilgili. Yumuşak huylu hoş kimse.
Neşat: Sevinç, neşe, şenlik.
Neşri: Neşir ile ilgili neşreden, yayan.
Neşet: Yetişme, meydana gelme, doğma.
Nevadi: Toplantılar, meclisler.
Nevadir: Nadiler, az olanlar.
Nevai: Sese, ahenge ait.

N

Neval: Bağış, kısmet, talih.
Nevaz: Okşayıcı, okşayan
Nevcivan: Delikanlı, genç.
Nevfel: Deniz, derya.
Nevhiz: Genç, yeni yetişmiş, yeni çıkmış.
Nev’i: Tür, cins, sınıf ve bunlara ait, bunlarla ilgili.
Nevid: Müjde, iyi, sevinçli haber.
Nevir: Bet beniz, sima, çehre, yüz.
Nevreddin: Dinin parlaklığı, aydınlığı.
Nevres: Yeni yetişen, yeni biten, genç, taze.
Nevruz: Yeni gün, yeni yıl, baharın ilk günü
Nevsal: Yeni yıl.
Nevşah: Yeni çıkmış geyik boynuzu. Yeni dal.
Nevzat: Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.
Nevzar: Ağlaması güzel olan
Neyyir: Işıklı, parlak, parlayan cisim, güneş.
Neyzar: Kamışlık, sazlık.
Nezih: Temiz, pak. Ahlakı bütün.
Nezihi: İncelikle, ilgili, temiz.
Nezir: Allah’a adak.
Nezzam: Düzenleyen, nizam veren.

N

Nigah: Bakış, bakma, nazar.
Nihat: Tabiat, huy, karakter, yaradılış.
Nimet: İyilik, rızık.
Nimetullah: Allah’ın nimeti, iyiliği, verdiği rızık.
Niyaz: Yalvarma, dua.
Niyazi: Yalvaran, dua eden.
Nizam: Düzen, sıra, dizi.
Nizamettin: Dinin düzeni.:
Nizami: Düzenli, tertipli.

N

Nuh: Teselli. Bir Peygamber adı.
Numan: Kan. Hayatın güzelliği, refah.
Nur: Işık, aydınlık, parlaklık, yücelik.

Nurani: Saygı uyandıran, nurlu, ışık saçan.
Nuratay: Nurlu olarak bilinen, tanınmış kişi.
Nurbaki: Sönmeyen ışık
Nurcan: Nurlu can, can nuru, can işığı.
Nurbay: Nurlu, aydınlık kişi.
Nurettin: Dinin nuru.
Nurefşan: Etrafını aydınlatan, nur saçan
Nurer: Nurlu insan.
Nurersin: Aydınlık, ışıklı. Büyüsün, dileğine kavuşsun.
Nurhan: Nurlu, ışıklı önder. Esenlikler getiren.
Nuri: Nurlu, ışıklı, aydın.
Nurkan: Temiz, berrak soydan gelen.
Nurkut: Uğurlu, mübarek, aydınlık kimse.
Nurol: Nurlu, ol, ışık dol.
Nursal: Işık saç, aydınlat.
Nurtekin: Aydın, güvenilir, emin, şehzade.
Nurullah: Allah’ın nuru.
Nurzat: Aydınlık, nurlu kişi.
Nusret: Allah’ın yardımı. Zafer, başarı.
Nusreddin: Dinden yardım elde eden.
Nuşin: Lezzetli, tatlı.
Nutki: Lakırdı, söylev söyleyen, konuşma.
Nuyan: Prens, şehzade.
Nüvid: Hayırlı, sevinçli haber. Müjde. Muştu.
Nüzhet: Neşe, sevinç, ferahlık.