Modern erkek isimleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bebek doğduğunda annesi veya babası ona bir isim verir. Anne ve babaların evladına karşı görevlerinden birinin ona güzel bir isim vermek olduğunu biliyoruz. Modern ve farklı erkek bebek isimleri arayan anne ve babalar için çok faydalı bir yazı olduğunu umuyorum.

Bebeğe isim konurken, kimi zaman dini anlamları olan isimler tercih edilir. Toplumlar dini inançları ve kültürleri gereği, kutsal saydıkları bazı kişilerin veya nesnelerin isimlerini seçerler. Sözgelimi, bizde Muhammed, Ahmet, Süleyman, Yusuf, ibrahim gibi peygamber isimlerinin yanında bazı islam büyüklerinin, velilerin veya alimlerin isimleri yoğun şekilde kullanılır. Bu yüzden günümüzde hepimiz Erkek isimleri modern olsun istiyoruz.

Modern Ve Farklı Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

A harfi ile başlayan modern ve farklı erkek bebek isimleri ve anlamlarını bulabileceğiniz bir yazı oldu. Umarım faydalı olur. Ayrıca yeni doğacak erkek bebeğinize çift isim arayışındaysanız eğeri çift isimli erkek bebek isimlerinde sitemizde bulabilirsiniz.

Modern ve Farklı Değişik Erkek İsimleri

Abad: Şen, bayındır, çok dolu.

Abak: Bitmiş, tükenmiş. Bembeyaz.

Abakat: Minalla keneviri.

Abatay: Büyük dağ

Abaş: Çilli yüzlü, sarı saçlı, renkli gözlü adam.

Abay: Özen, sezgi.

Abbad: İbadet eden.

Abbas: Sert bakışlı.

Abbaz: Suda iyi yüzen.

Abdal: Derviş.

Abdi: Allah’ın kulu.

Abdullah: Allah’ın kulu.

Abdurrahman: Rahmanın kulu.

Abülalim: Herşeyi bilen Allah’ın kulu

Abdülazim: Azametli olan

Abdülaziz: İzzet şeref sahibi

Abdülbaki: Sonsuza kadar var olan.

Abdülbari: Her şeyi en güzel yapan

Abdülbasir: Herşeyi anlayan ve bilen.

Abdülcabbar: Herşeye gücü yeten.

Abdülcelil: Yüce olan

Abdülfettah: Bütün zorlukları açan.

Abdülgaffar: Çok affedici.

Abdülgani: Cömert

Abdülhadi: Doğru yolu gösteren.

Abdülhak: Doğru ve gerçek olan.

Abdülhakim: Herşeyin hakikatine vakıf olan.

Abdülhalik: Herşeyi yoktan var eden Allah’ın kulu.

Abdülhalim: Yumuşak ve iyi davranan.

Abdülhamid: Övülmeye layık olan.

Abdülkadir: Güç ve kudret sahibi.

Abdülkahhar: Üstün ve galip olan.

Abdülkerim: En iyi, en şerefli yüce ve cömert olan.

Abdüllatif: Hoş ve güzel olan.

Abdülmecid: Azametli, şerefli.

Abdülmelik: Herşeye sahip olan.

Abdülmennan: İhsanı bol olan.

Abdülmetin: Sağlam olan.

Abdülmuttalib: Herşeyden haberdar olan.

Abdülvacid: Mümin.

Abdülvahid: Tek, eşsiz.

Abdülvahhab: Bağışlayan.

Abdünnasır: Yardım edenlerin en hayırlısı.

Abdürrahim: Merhametli.

Abdürrauf: Esirgeyen, bağışlayan.

Abdürraşid: Doğru yolu gösteren.

Abdürrezzak: Rızkı bol olan.

Modern Ve farklı Erkek Bebek İsimleri
Modern Ve farklı Erkek Bebek İsimleri

Abdülsamed: Hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Abdüsselam: Selamette olan.

Abdüssettar: Kusurları örten.

Abid: Allah’a ibadet eden.

Abidin: Kullar, köleler.

Abtakin: Sular prensi.

Abuzer: Altın gibi baba.

Acabay: Başkan, saygı gösterilen.

Acabey: Güçlü.

Acahan. Büyük saygıdeğer.

Acar: Çevik, güçlü.

Acarbey: Güçlü, yiğit.

Acakan: Delikanlı, cesur.

Acaröz: Yiğit özden gelen.

Aclan: Aceleci.

Acun: Dünya, kainat.

Açıl: Geleceği aydınlık.

Adahan: Adanın hakimi.

Adak: Adanan şey.

Adal: Nam, ün.

Adem: Allah’ın ilk yarattığı insan, adam.

Adetullah: Dinin kanunu.

Adıbelli: Adı bilinen.

Adıgüzel: Güzel adlı, hayırlı.

Adısönmez: Hiçbir zaman unutulmayan.

Adıvar: Tanınmış, ünlenmiş.

Adil: Adalet sahibi.

Adilgiray: Kırım hanı.

Adilhan: Adaletle hükmeden yönetici.

Adnan: Cennetin yüksek mevkilerine verilen ad.

Adni: Cennete girmeyi hak etmiş.

Afak: Ufuklar.

Affan: Çirkinlikten, kötülükten uzak olan.

Afgan: Çabuk sinirlenen.

Afif: Namuslu, dürüst.

Afşar: Çabuk, çevik.

Afuv: Merhametli.

Agah: Bilgili.

Ağa: Zengin, büyük erkek kardeş.

Ağabey: Zengin ağabey.

Ağacan: Gönlü zengin.

Ağahan: Saygıdeğer.

Ağakay: Yağmurlu hava.

Ağan: Akan yıldız.

Ağaner: İçinde kötülük olmayan.

Ağar: Ağırbaşlı

Ağça: Rengi beyaza çalan

Ağırtaş: Ağırbaşlı

Ahlas: Saf, iyi niyetli

Ahmet: Çok övülmüş

Ahmetcan: Can ahmet

Ahmetşah: Padişah Ahmet

Ahmer: Kırmızı

Ahmes: Kahraman

Ahnef: Çarpık bacaklı

Ahsen: Güzel, yakışıklı

Ahteri: Yıldızlarla ilgilenen

Ahund: Din alimi

Ahver: Zeki, akıllı

Ahves: Cesaretli, yiğit

Ak: Pak, temiz

Aka: Saygı duyulan

Akabay: Saygıdeğer zengin

Akabey: Saygıdeğer bey

Akalp: İyilik sever

Akan: Hareket eden

Akarca: Ara sıra akan su

Akasoy: Saygıdeğer soy

Akay: adam, erkek, beyaz ay

Akaydın: Temiz ve aydınlık

Akbal: Saf ve lekesiz

Akbar: Işık saçan

Akbaş: Beyaz baş

Akbatu: Yiğit, erkek kişi

Akbatun: Cesur insan

Akbatur: Güçlü

Akbay: Namuslu ve zengin

Akben: Uğurlu, barışçı

Akbilge: Değerli din bilgini

Akboğa: Temiz insan, Boğa gibi kuvvetli

Akbora: Zararsız fırtına

Akbudun: Temiz millet

Akbuğ: saçı sakalı savaşta ağarmış

Akbulut: Beyaz renkli bulut

Akburak: Peygamberimizin Miraca çıkarken bindiği at.

Akburç: Falcılıkta uğurulu sayılan burç.

Akcan: İyi kalpli

Akcebe: Beyaz zırh

Akcivan: Beyaz genç

Akçay: Duru su

Akçura: İyi ruhlar

Akdemir: Demir gibi sağlam

Akdil: Gönlü temiz.

Akdoğan: Yırtıcı kuş

Akdoğu: Aydınlık

Akdur: Günahsız yaşa

Akel: Beyaz uğurlu el

Aker: Temiz kişilikli

Akergin: Gelişmiş, olgunlaşmış.

Akersoy: Soyundan mert insanlar yetişen kişi.

Akgiray: Barışsever han.

Akgüç: Temiz, kutlu güç.

Akgün: Uğurlu gün.

Akhan: Soylu han.

Akıalp: Yiğitlerin başı.

Akıman: Yiğit, cömert

Akın: Atlı sefer, Bolluk

Akınal: Akınca katıl.

Akınalp: Akıncı yiğitbaşı

Akıncı: Savaşçı

Akıner: Akına katılan er

Akif: Sebat eden.

Akil: Akıllı, zeki

Aklan: Irmak havzası

Akkan: Soylu, saf kan

Akkerman: Beyaz kale

Akkor: Işık saçan beyaz ışık

Akman: Lekesiz, temiz

Akmercan: Beyaz mercan

Aksoy: Yüksek ve iyi soydan gelen.

Aksu: Temiz, berrak

Akşemseddin: Dinin güneşi

Akşid: Kutlu, mübarek

Aktaç: Barış tacı

Aktan: Beyaz, parlak tan

Aktuğ: Barış bayrağı

Aktunç: Tunç gibi sağlam karekterli.

Akyel: Beyaz rüzgar, lodos.

Ala: Yüksek, şanlı, şerefli

Alacan: Cana yakın.

Alaeddin: Dinin yüce kişisi

Alangu: Yorgun, yorulmuş.

Alatlı: Kırmızı atlı.

Alaz: Alev

Aldoğan: Kırmızı doğan.

Alemdar: Bayrak taşıyan kişi

Alemgirşah: Bayraklı hükümdar.

Alemşah: Dünyanın hükümdarı

Algan: Fetheden

Algın: Delice akan su

Alguhan: Beşinci Çağatay hükümdarı

Algün: Gün doğarken ve batarken doğan çocuk.

Alınak: Özü sözü doğru

Ali: Üstün, şerefli, yüce

Alican: Can Ali

Aligüher: Yaratılışı kıymetli

Alim: Bilgin çok okumuş.

Alişah: Yüce, ulu padişah

Alişan: Şan ve şerefli

Alişir: Güçlü aslan

Aliyar. Yüce , büyük dost.

Alkan: Göz alıcı kırmızı kan.

Alkım: Gökkuşağı

Alkın: Seven, sevdalı

Alkor: Kıpkırmızı ateş.

Alkur: Bütün, herkes

Allahverdi: Allah’ın bağışladığı

Alp: Yiğit, bahadır.

Alpagu: Cesur savaşçı

Alpagut: Malı mülkü olan.

Alpagan: Kahraman, yiğit

Alpak: Dürüst ve kahraman

Alpars: Kırmızı pars

Alpaslan: Aslan gibi güçlü yiğit.

Alpay: Kahraman, yiğit

Alpaydın: Yiğit

Alpbilge: Bilgili.

Alpçetin: Dirençli, sert yiğit

Alpdemir: Demir gibi sağlam

Alpdoğan: Doğuştan kahraman.

Alper: Yiğit, cesur

Alperen: Ermiş yiğit

Alpgiray: Övülmeye layık yiğit

Alphan: Yiğit

Alpsoy: Kahraman

Alptekin: Yiğit prens

Alptuğ: Padişah tarafından kendisine tuğ verilen.

Altan: alt eden, yenen.

Altaner: Bir savaşçının yönetimindeki başarısı.

Altay: Kızıl renkli yüksek dağ.

Altemur: Kızgın

Altınay: Parlak ay, dolunay

Altıner: Altın kalpli erkek

Altuğ: Kırmızı sancak

Altuna: Tuna nehrinin gün doğarken ve batarkenki görüntüsü.

Altunay: Parlak ay.

Altunç: Gözbebeği çevresi kızıl olan, bakır ve kalay alaşımı.

Altıner: Faziletli kişi.

Altunhan: Sosyal seviyesi yüksek hükümdar.

Alya: Tepe üstü, gök

Amer: Uzun ömürlü olmak.

Amil: Zekat tahsil eden devlet memurları.

Amid: Diyarbakır’ın eski adı.

Amir: Emir vermeye yetkili

Ammar: İmar eden

Amr: Çok yaşamak, uzun ömürlü olmak.

Amul: Rahat, sakin

Amuz: Bildiğini öğreten kişi

Andaç: Armağan

Andak: Çabuk, hemen

Anday: Ay üzerine yemin

Anıl: Hatırlanan

Anif: Sert, hırçın

Anlı: Ünlü

Apalak: Tombul, iri çocuk

Apaydın: Çok ışıklı, aydınlık

Araf: Cennet ve cehennem arasında kalan yer.

Arafat: Mekke’nin doğusundaki dağın adı.

Aramdil: Güzel, sevilen yer.

Aras: Kalın yün, Pazartesi

Arat: Ahali, topluluk

Arbaş: Dertsiz baş

Arbay: Her bakımdan huzurlu

Arbek: Hoca, terbiyeci

Arca: Tahta sandık, çam ağacı

Arda: Toplumda dikkat çeken, sonra gelen.

Ardan: Temiz huy, iyi karakter.

Ardıl: Arka arkaya

Arel: Temiz, dürüst insan.

Arhan: Üstün, onurlu insan

Arıcan: Ahlaklı

Arıç: Huzurlu olan

Arıer: Saf

Arıhan: Sevilen

Arıkut: Asaletli

Arıman: Kötü şeylerden arınmış.

Arın: Çehre, sima

Arınç: Saflık, temizlik

Arısal: Arı gibi çalışkan.

Arısan: Karakterli

Arısoy:  Soyu temiz

Arıtan: Sis ve bulutsuz şafak söküşü.

Arif: Bilgili

Arkan: Soylu

Arkın: Arkası sağlam, güçlü

Arkut: Uğurlu, temiz

Armağan: Hatıra, hediye

Arman: Eziyet, sıkıntı

Arsal: Dürüst, iyi huylu

Arsebük: İyi ruhlu

Arslan: Ormanda yaşayan yırtıcı hayvan.

Arslanşah: Korkusuz

Arsoy: Üstün ve temiz soy

Artaç: Dost

Artağan: Umulandan fazla, verimli, bereketli

Artam: Özellikli

Asaf: İleri görüşlü

Asal: Esas, temel

Asfa: Saf, temiz

Asım: Günah işlemeyen

Asil: Temiz soylu

Asri: Zamane

Asutay: Sert mizaçlı

Aşık: Allah sevgisi ile dolu kişi

Aşkın: Üstün, seçkin

Aşkıner: Üstün, seçkin

Ata: Baba, babadan önceki büyükler

Atabay: Saygıdeğer

Atabek: Soylu

Atabey: Saygıdeğer

Atacan: Hoşgörü sahibi

Ataç: Atalarına benzeyen

Atahan: Soylu

Atak: İleri atılan, gözü pek

Atakan: Atılgan, atalarının kanını taşıyan.

Ataker: Korkusuz erkek

Ataklı: Namı her yere yayılmış

Atakol: Kabilenin bir atadan inene kolu

Atakut: Kutlu ata

Atal: Atalardan gelen kültür

Atalan: Atalarına özenen

Atalay: Ünlü, eksiksiz

Ataman: Büyük baba

Atamer: Mert

Atan: Nişancı

Atanç: Ataların hareket ve tavırlarında olmak.

Atamur: Atalarından nur ve ışık alan

Atasagun: Hekim, doktor

Atasan: Atalara sevgi ve saygı beslemek.

Atasay: Atalara saygılı olmak

Atasoy: Atası gibi soylu

Ataol: Saygın

Ataullah: Allah’ın bağışı

Atav: Geçmişte kalmış büyükler.

Atıf: Şefkatli

Atıl: Tembel, işe yaramaz.

Atılay: Ünlü, şöhretli

Atılgan: Yürekli, cesur

Atışkan: sözle kavga eden

Atik: Çevik çok hızlı

Atilla: Savaşçı

Atlan: At sahibi

Atlıhan: Süvari

Attaf: İyi ahlaklı

Atuf: Merhametli

Avni: Yardım eden.

Avşin: Kekik otu

Avnullah: Allah’ın yardımı

Avvad: Ud çalan

Ay: Hilal, kamer

Ayalp: Ay gibi güzel

Ayan: İleri gelen, seçkinler

Ayaşan: Başarılı

Ayaydın: Ayın ışığı

Ayaz: Kuru soğuk

Aybaran: Kuvvetli, güçlü

Aybars: Ay gibi gösterişli

Aybay: Ay yüzlü zengin

Aybek: Aydın, bilgili

Aybey: Ay yüzlü

Aycan: Ay yüzlü

Aydın: Işıklı nurlu

Aydınalp: Kahraman

Aydıner: İlim ehli

Aydınol: Okumuş

Aydıntan: Şafak vakti aydınlığı

Aydil: Sevgi dolu

Aydinç: Cesur

Aydolun: Dolunay

Ayerdem: Ahlaklı

Aydoğan: Doğumuyla nur getiren

Aydoğdu: Doğumuyla nur getiren

Aygün: Gönülden dost

Aykaç: Başkasına akıl veren

Aykut: Ödül

Aykutalp: Ödül verilen kahraman

Ayman: Ay kadar güzel kimse

Ayni: Göz ile ilgili

Aysan: Yüzü ay gibi

Aysungur: Doğan cinsi kuş

Aytaç: Başa giyilen aya benzer başlık

Aytek: Aya benzer

Aytekin: Ay gibi tek

Aytuna: Tuna nehrinin dolunaydaki görüntüsü

Aytunca: Tunca nehrinin dolunaydaki görüntüsü

Aytün: Gece ayın bulutla kapanıp kararması

Ayvaz: Yakışıklı güzel erkek

Ayverdi: Aydınlık

Ayzer: Ay ışığının altın renginde olduğu an

Azad: Hürriyetine kavuşmuş köle

Azam: Büyük, ulu

Azameddin: Dinin büyüğü

Azamet: Büyüklük, ululuk

Aziz: Çok sevilen, ermiş

Azmi: Kesin kararlı

Azraf: Nazik

Azrak: Nadir, seyrek

Azraf: Çok nazik

Azzam: Çok büyük

Kaynak : Çocuğumun ismi ne olsun ?  ( Ömer Gencer)