” D” Harfi ie başlayan modern ve farklı erkek bebek isimlerini siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım beğenirsiniz.

Modern Ve Farklı Erkek Bebek İsimleri “D” Harfi

Dadaş: Büyük kardeş, Ağabey.

Dadaloğlu: Saf adamın oğlu.

Dafi: Uzaklaştıran. Savan.

Dağaşan: Dağı aşıp giden. Dağın üstünden yol bulup giden.

Dağdelen: Dağı delen.

Dağhan: Dağ gibi yüce sağlam.

Dağtekin: Dağ gibi yüce sağlam.

Dağıstan: Kafkasya’da bir ülke.

Dağtekin: Dağların prensi.

Dahi: Zekası çok üstün olan.

Dahik: gülen çok gülen.

Dahhak: Sürekli gülen.

Dai: Çok dua eden.

Daim: Sürekli, devamlı.

Dalaman: Uzun boylu.

Dalan: Binaların giriş kısmı.

Daldal: Yiğit, cesur.

Dalokay: Herkesin beğendiği.

Danişmend: Bilgin.

Darcan: Sabırsız.

Daver: Adaletli.

Davud: İsrailoğulları peygamberlerinden.

Dede: Ana ve b abanın babası. Tasavvuf edebiyatında divan sahibi ender şairlere verilen unvan.

Değer: İtibar.

Demir: Sert maden. Sağlam karekterli.

Demirağ: Demirden yapılmış ağ.

Demirbaş: Devamlı kullanılan.

Demiralp: sağlam ve yiğit savaşçı.

Demiray: Demir gibi sağlam.

Demircan: Canı pek. Sağlam karekterli.

Demirel: Sağlam, kuvvetli el.

Demirer: Sert yaratılışlı.

Demirhan: Güçlü sağlam karekterli.

Demiröz: Sağlam.

Demirşah: Güçlü, kuvvetli hükümdar.

Demirtaş: Demir ve taş gibi güçlü.

Demirtekin: Güçlü, kudretli prens.

Demren: Ok ve mızrak ucuna takılan demir veya kemik.

Dengiz: Deniz.

Dengizer: Deniz askeri.

Deniz: Dünyanın su ile kaplı bölgeleri.

Denizalp: Denizci yiğit.

Denizer: Deniz askeri.

Denizhan: Denizlere hükmeden.

Derbent: Dar geçit.

Derman: Güç, takat.

Dersu: Tamamı, baştanbaşa.

Derviş: Alçak gönüllü.

Devleddin: Dinin büyüğü.

Devlet: Millet ve ülkesi olan eğemen manevi varlık.

Devletşah: Devletin şahı.

Devran: Felek, devir.

Devrim: Eskiyi kaldırıp yeni düzen getirme.

Devvar: Durmadan dönen.

Diclehan: Dicle bölgesine hükmeden hükümdar.

Dideban: Gözcü, nöbetçi.

Dikmen: Dikilmiş. Dağların üst noktası.

Dil: Ağız içindeki organ. Düşmandan bilgi almak için sorgulanan casus.

Dilaver: Yürekli, yiğit.

Dilazad: Gözü, gönlü tok.

Dilge: Güzel etkileyici konuşan.

Dilhan: Samimi, içten konuşan.

Dilhun: Sıkıntılı, üzüntülü.

Dilmaç: Tercüman.

Dilman: Gönlü geniş kimse.

Dilsafa: Dertsiz, kedersiz.

Dilsaz: Herkesin gönlünü alan.

Dilşah: Gönüllere taht kurmuş.

Dinç: Sağlıklı.

Dinçay: Güçlü ışık veren ay.

Dinçel: Güçlü, sağlıklı el.

Dinçer: Güçlü. sağlam.

Dinçmen: Sağlıklı, güçlü.

Dindar: Dinine bağlı.

Dirayet: Kabiliyet.

Direr: Uzun, düz ağaç. Binaları tutan sütun. Semazenlerin bükülmeyen sol bacağı.

Direnç: Karşı koyma.

Dirican: Güçlü, hareketli.

Diriğ: acıma, merhamet.

Divane: Deli. meczup.

Dizdar: Kale muhafızı.

Doğa: Tabiat.

Doğal: Tabii.

Doğan: Dünyaya gelen. Şahinden büyük avcı kuş.

Doğanalp: Hızlı savaşçı.

Doğanarslan: Doğan gibi yırtıcı. Aslan gibi cesur.

Doğancı: Doğanla avlanan.

Doğanay: Ayın doğduğu ilk günler.

Doğanbey: Doğan gibi hızlı savaşçı.

Doğancan: Sevgili doğan.

Doğaner: Doğan gibi hızlı.

Doğangün: Sabah güneşin ilk ışıkları.

Doğanhan: Doğan gibi cesur.

Doğantan: Şafak söküşü. Tan yerini ağarması.

Doğay: Ayın doğması.

Doğu: Güneşin doğduğu yön.

Doğahan: Doğu ülkelerin hükümdarı.

Doğukan: Doğu ülkesinden.

Doğuş: Dünyaya geliş yaratılış.

Doğuşlu: Soy, cins.

Dokurcun: Demet halinde başak veya ot.

Dolay: Çevre, civar.

Dolun: Pencere ve kapısız duvar. Ayın ondördündeki hali.

Donra: Donmuş bataklık. Saç kepeği, tabaka haline gelmiş vücut kiri.

Doru: Siyah, kırmızı, sarı arası at rengi.

Doruk: Tepe, en üst nokta.

Dost: Sevilen kimse.

Dönence: Geri dönme noktası.

Dördün: Ayın yarısının aydınlık olduğu durum.

Dumrul: Dede korkut hikayelerinde saf, yiğit, mert kişi.

Durak: Durma, dinlenme.

Duran: Hareketsiz.

Durcan: Uzun ömürlü ol.

Durdu: Yaşadı, ölmedi.

Durkaya: çocukların yaşamayanların doğan çocuklarına koydukları isim.

Durmuş: Sona ermiş.

Durna: Eti yenen iri göçmen kuş. Turna.

Dursun: Bu son çocuk olsun diye konulan isim.

Duru: Saf, temiz.

Durualp: Özü temiz.

Duruhan: Özü temiz.

Durukan: Kanı temiz.

Durul: Temiz, berrak.

Durusan: Temiz insan.

Durusoy: Soyu temiz.

Düden: Yeraltı sularının gözleri, kanalları.

Dündar: İnci, sevgili.

Dürüst: Doğru güvenilen kimse.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun? ( Ömer Gencer)