Modern ve farklı Ç harfi ile başlayan bebek isimlerini siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı bir paylaşım olur. Ç harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve Ç harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini haricinde çift bebek isimleri ve modern ve farklı bebek isimlerini sitemizde bulabilirsiniz.

” Ç ” Harfi Erkek bebek İsimleri

Çağakan: Çağa uygun, çağa yakışan.

Çağan: Bayram, şenlik.

Çağanak: Liman, iskele. Denizin karaya girintisi

Çağar: Bir cins doğan.

Çağatay: Yiğit delikanlı.

Çağakar: Çalışkan, gayretli, dinamik.

Çağdaş: Aynı çağdan, aynı çağa yakışır.

Çağman: Çağı yaşayan, çağa uygun insan.

Çağnur: Zamanı aydınlatan çağın nuru, ışığı.

Çağrı: Davet. Bildiri, hitap, çakır gözlü, seslenme, doğan kuşu.

Çaka: Çavuldur beyi, İzmir yöresini fetheden selçuklu komutan.

Çakar: Işık verir, parlar, çarpar.

Çaker: Cariye, köle.

Çakın: Şimşek.

Çakır: Mavi gözlü, Ela.

Çakırdoğan: Doğan cinsinden yırtıcı bir kuş.

Çakman: Süt beyazına yakın gök mavisi, muradına eren.

Çakmur: Çakmaktaşı. Uyku mahmurluğu. Cimri.

Çala: Şiddetli hareket, sürekli çaba. Aralıksız gayret.

Çalapkulu: Tanrı kulu, Allah kulu.

Çalık: Çarpılmış, dönmüş, bozulmuş, rengi kaçmış, feçli, inmeli. Kuru, dolgun olmayan.

Çalım: Kılıcın keskin yüzü, ağzı, tavır, davranış.

Çalkara: Bir doğan cinsi.

Çalkın: Alev, alaz, ateş dili.

Çamer: Uzun boylu, çam gibi dik duran erkek.

Çapan: Posta tatarı, ulak, haberci.

Çapar: Çok koşan ulak çapan, kahraman yiğit. Benekli hayvan.

Çapkı: Düşmana akın, Yağma akını.

Çavlan: Büyük çağlayan.

Çavlı: Ava alıştırılmamış şahin veya doğan yavrusu.

Çavuş: Askerlikte onbaşının üstündeki rütbe. Manga komutanı. Çalışan işçilere nezaret eden kişi.

Çavuşbaşı: Hüthüt kuşu. İki tepelikli beyaz çizgili kırmızılık. İnce ve kıvrak gagalı ötücü kuş.

Çayka: Osmanlılarda küçük, altı düz, çay ve dere ağızlarına, sığ yerlere yanaşan

savaş gemisi.

Ç

Çekel: Öven derenin alt ucundaki küçük çapa. Sabanın çamurunu kazımaya yarar.

Çelebi: Görgülü, olgun, terbiyeli, ince ruhlu. Efendi.

Çelek: Ateş kütüğü oyularak yapılan su kovası.

Çelen: Tepelerin kar tutmayan yeri. Toprak damların kenarında bir karış yüksekliğinde korkuluk. Yakışıklı delikanlı, genç erkek.

Çelik: Serk su verilip sertleştirilen demir. Kısa kesilmiş dal. Sert mizaçlı, güçlü, kuvvetli.

Çelikel: Çelik gibi güçlü eli olan.

Çelikhan: Sert mizaçlı güçlü hükümdar.

Çeliköz: Çelik gibi sert mizaçlı, özü sağlam.

Çeliksu: Sağlam ve soğuk sıhhi su.

Çelikyay: Çok güçlü sert. Yay gibi esnek.

Çepin: Çapa, küçük bahçe çapası.

Çerağ: Mum, çıra, yağ yakan kandil.

Çerme: Suların topraktan sızıp çıkması. Kaynak. Dere kenarlarında sulu yeşillik yerler.

Çerge: Hafif küçük çadır. Çadırda yaşayanlar, göçebe, bedevi.

Çeri: Asker.

Çerkes: Kafkasya’ da sakaların kalıntısı bir kabile.

Çetin: Sert, güçlü.

Çetinalp: Sert mizaçlı, yiğit, savaşçı, kahraman.

Çetinay: Zorluk ve sıkıntılı geçen ay.

Çetince: Biraz serçe.

Çetindil: Sert konuşan, az ve öz konuşan.

Çetinel: Sert elli, yaşanması, geçinmesi zor ülke.

Çetinöz: Soyu çetin olan, sert tabiatlı olan kimse.

Çetinsoy: Soyu sert tabiatlı olan kimse.

Çetinsu: Sert, kireçli, faydalanılması zor yerde olan su.

Çevik: Atak, hızlı, tez canlı.

Çevikcan: Canı tez, hareketli, hızlı mizaçlı.

Çevrim: Anafor, dönme hali. Sınırların belirlenmesi.

Çıdam: Dayanma, sabretme, direnme.

Çınar: Parça yapraklı uzun ömürlü ağaç.

Çıra: Reçineli ağaçların çabuk yana yağlı kısımları.

Çırağ: Kandil, yağ yakan lamba, meşale.

Çimuçen: Yenmiş, zafer kazanmış. Muvaffak olmuş. Galip gelmiş.

Çiray: İnsan resmi. Sima, beniz, yüz.

Çoğaş: Güneş.

Çoğun: Çoğunluk, ekseriya, çoğu zaman.

Çokay: Köyün ağası zengini. Yol kesici, eşkıya.

Çokman: Gürz, topuz, topuzlu çomak.

Çolpan: Zühre, Venüs, Çobanyıldızı.

Çulpa: Beceriksiz. Ayağı sakat, aksak. Elinden iş gelmez.

“Ç” Harfi Kız bebek İsimleri

Çaba: Bir işin yapılması için sarf edilen güç. Gayret.

Çağa: Çocuk, yetişkin olmaya yakın.

Çağay: Zamanın özelliklerini taşıyan, çağdaş. Çağa ayak uyduran.

Çağıl: Suyun yüksekten dökülerek akması.

Çağın: Çok güçlü birden parlayan ışık. Şimşek, yıldırım.

Çağla: Taze badem.

Çağlar: Çağlayan, çavlan, şelale,. Asırlar, yıllar, devirler zamanlar.

Çağlayan: Yüksekten dökülen su.

Çakım: Kıvılcım, şerare, şimşek.

Çakır: Yeşil ve mavi arası göz rengi. Amaca cinsi bir kuş.

Çalıkkuşu: Yeşilimsi tüylü küçük ötücü kuş.

Çardeh: Ayın ondördü, dolunay.

Çavlan: Büyük çağlayan. Şelale.

Çelgin: Avcının yaralayıp yakalayamadığı av hayvanı.

Çeman: Salına salına, nazlı nazlı yürüyen.

Çemenzar: Çayırlık, çimenlik, otlak.

Çemrek: Kısa, kıvrak ve eli çabuk, hamarat.

Çeşman: Gözler.

Çeşminaz: Gözleri nazla süzülerek bakan, güzel gözlü.

Çevren: Ufuk. Yer ile göğün birleşmiş gibi göründüğü yer.

Çıdam: Sabır. Mukavemet, dayanıklılık.

Çığır: Kar üzerindeki yol. Herkesin kabul ettiği değerler.

Çıldam: Hemen çabuk, acele.

Çınar: Parçalı, yapraklı uzun ömürlü büyük ağaç.

Çıray: Güzel yüz, sevimli çehre.

Çiçek: Bitkilerin renkli ve kokulu bölümü. Güzelliğin sembolü.

Çiçekhatun: Çiçek gibi kadın.

Çiğdem: Zambakgillerden kışın sonunda açan mahmur çiçeği.

Çilay: Ayın üzerinde görülen açık renkli lekeler.

Çilen: Bülbülün şakıması, sıkıntı ve eziyete sahip çıkma.

Çimen: Kendiliğinden yetişen çim.

Çolpan: Uzağı gören. Venüs, Zühre, Çoban yıldızı.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun? ( Ömer Gencer)