Ana sayfa BEBEK İSİMLERİ K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

0
Erkek bebek isimleri
Erkek bebek isimleri

K harfi ile başlayan erkek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı olur.

K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Kaan: İmparator. Hakan.

Kabil: Hz. Adem’in oğullarından biri. Kardeşi Habil’i öldüren kişi.  Olabilme imkanı olan.

Kadem: Ayak, adım. Uğur.

Kademli: Kutlu, uğurlu.

Kademran: İlerleyen giden, ayaklayan yürüyen.

Kadim: Ayak basıp ulaşan, varan, çok eski zamanlara ait.

Kadir: Kudretli, güçlü. Tükenmez kudret sahibi.

Kadircan: Can Kadir. Kadirbilir insan.

Kadri: Değerli, onurlu, itibarlı.

Kadrican: Onurlu, değerli insan.

Kadrihan: Kıymetli hükümdar.

Kafi: Yeterli.

Kağan: İmparator. Hakan.

Kahhar: Herşeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Kahredici, yok edici, batıncı, üstünlüğü sınırsız olan.

Kahir: Kahredici, yok edici ezici kuvvet. Allah’ın sıfatlarından.

Kahirbillah: Üstünlüğünü Allah’tan alan. Allah’ın yardımı ile üstün ve galip olan. Abbasi halifelerinden birinin adı.

Kahraman: Yiğit, bahadır, alp, batur.

Kaim: Mevcut var olan. Kıyamda ayakta duran, namaz kılan. Birinin yerini tutan.

Kainat: Var olanların hepsi, evren.

Kalender: Dünyadan elini eteğini çekmiş, derviş. Sade yaşayışlı.

Kalhan: Uzun ömürlü olması istenen hükümdar.

Kaman: Dağların doruğuna yakın yerler.

Kambay: Doktor, tabip, hekim.

Kami: İstek, meram.

Kamil: Tam, eksiksiz, kusursuz, olgun.

Kamuran: İsteğine ulaşan, mutlu.

Kamber: Sadık hizmetçi, ev halkından sayılan misafir.

Kanver: Arzusuna kavuşmuş, mutlu olmuş.

Kanaat: Hakkına razı olma, yetinme. İnanma.

Kanber: Evin emektarı, yaşlısı, büyüğü.

Kandaş: Aynı kanı taşıyan, aynı soydan olanlar,

Kandemir: Erkek kahraman. Demir gibi sağlam bir soydan gelen.

Kaner: Kanlı, soylu yiğit.

Kaplan: Aslan gibi yırtıcı hayvan.

Kani: İnanmış, kanaat edinmiş.

Kaptan: Gemileri idare eden, deniz araçları sürücüsü.

Karaalp: Esmer, kara yiğit ve cesur kimse,

Karaaslan: Siyah tüylü aslan.

Karabasan: Sıkıntı veren rüya.

Karabay: Esmen tenli zengin, esmer efendi.

Karabey: Esmer adam, esmer zengin adam.

Karabuğra: Esmer erkek deve.

Karabulut: Yağmur bulutu, koyu renkli bulut.

Karaca: Rengi karaya çalan esmer yağız. Geyikgillerden zarif, güzel görünüşlü av hayvanı.
Karacan: Siyah, esmer kişi. Bir dikenli ağaç türü.

Karagöz: Hayal oyununun baş kahramanı. İzmaritgillerden bir balık. Gözü siyah olan kişi.
Karahan: Esmer hükümdar. Karahanlı devletinin kurucusu.

Karakan: Bir cins dağ ağacı.

Karakoca: Esmer, yaşlı kimse.

Karakoç: At sürüsü, yılkı, soylu yürük at. Siyah koç.

Karakuş: Bir kartal cinsi.

Karaman: Esmer, yağız kimse. İri, yağlı kuyruklu, koyun cinsi,

Karamürsel: Osmanlı komutanı Karamürsel’den adını alan,
Marmara Denizi’nde kullanılan cekdiri cinsinden süratli nakliye gemisi.

Karanalp: Kahraman, karayağız yiğit.

Karani: Veysel Karani’nin memleketi Karn’dan bozma. Karnlı, Karn halkından.

Karaoğlan: Esmer delikanlı. Çingene. Ayı.

Karasu: Sert, yosun yapan su. Ağır akan su. Gözü kör eden,
gözde iç basıncın artmasıyla oluşan hastalık. Hayvanların ayak kemiklerini şişiren hastalık.

Karateğin: Esmer şehzade. Türkistan’da Surhab ırmağı üzerinde bir kent. Dandanakan’da Selçuklulara yenilen Büyük Gazne Komutanı.

Karatay: Siyah tay, kara dağ. Yüce Dağ.

Karayel: Kuzey batidan esen yağmur ve kar getiren soğuk yel.

Kargınalp: Hareketli, ele avuca sığmaz coşkun yiğit.

Kartal: Yırtıcı büyük kuş. Heybet ve cesaret sembolü.

Kartay: Yaşlı kimse, pir.

Kasem: Yemin, and.

Kasım: Kasım Hanlıgı’nın kurucusu. Kasım ayında doğan.Ayıran, bölen, kısımlayan.

Kasırga: Şiddetli çevrintili fırtına, hortum.

Kaşbastı: Başörtüsü.

Kaşif: Keşif yapan, keşfeden..

Katip: Yazıcı, yazman.

Kavas: Elçilik ve konsolosluklarda vazifeli muhafaza memuru. Emir çavuşu. Mübaşir. Muhafız.

Kavruk: Kavrulmuş, hafif yanmış. Yaşlanmışsa da vücudu tam gelişmemiş.

Kavseyn: İki yay, iki kavis, iki kaş.

Kayaalp: Kaya gibi sert, güçlü yiğit.

Kayacan: Kaya gibi sert, cana yakın kişi.

Kayansel: Taşmış, coşmuş su.

Kayhan: Sert kayayı delecek, kıracak güçte hükümdar.

Kayuhan: Sağlam, güçlü, sert hükümdar. Kayıların han. Oğuzların Bozok kolundan Günhan oğlu Osmanlı’nın atası.

Kayra: İyilik, lütuf, ihsan

Kayraalp: İyiliksever, yiğit, kahraman.

Kayrahan: İyiliksever hükümdar.

Kayrak: Bileği taşı. Kaygan toprak, ekilemeyen toprak.

Kayral: Kayırılan, korunan kişi.

Kays: Felaket, sıkıntı, kıtlık, kibir. Umman denizinde küçük bir ada. Mecnun’un gerçek adı.

Kayyum: Gökler ve yeri tutan, durabilmeleri için lazım olanı yaratan, Allah’ın sıfatlarından.
Kazım: Kızgınlığını, öfkesini yenen..

Kelami: kelime, sözle ilgili olan.

Keleş: Yiğit, cesur, güzel, yakışıklı. avanak, salak.

Kelile: çakal.

Kelim: Kendisine söylenen, hitap edilen Musa aleyhisselamın lakabı.

Kemal: Olgunluk, yetkinlik, erdemlilik.

Kemaleddin: Dinde olgunluğa ermiş, dini bilgisi çok kuvvetli olan. Erdemli, bilge kişi.

Kemankeş: İyi ok atan, bağrına dayayıp keman çalan.

Kenan: Hz. Yakub’un ülkesi olan Filistin toprağı. Hz. Nuh’un oğlunun adı.

Keram: Cömert, eli açık. Soylu, ulu.

Keramet: Kerem, lütuf, ikram, bağış. Evliyanın akıl ve mantıkla izah edilemeyen halleri.

Kerameddin: Dinin cömert, ulu yüce kişisi.

Kerami: Büyük, yüce, cömert.

Kerem: Asillik, soyluluk, cömertlik, merhametlilik.

Keremhan: Ulu, şerefli, asaletli, cömert, hükümdar.

Keremşah: Ulu, şerefli, asaletli cömert hükümdar.

Kerim: Keremi bol, cömert. Asaletli, şerefli. Bereketli.

Kesir: Bir adedin parçası. Bozma, kırma, parçalama. Çok çeşitli.

Keşif: Bulma, meydana çıkartma, bir seyin olacağını önceden bilme. Tahminde isabetli olma.

Keşfi: Keşfe ait, keşifle ilgili. Allah’ın ilham verdiği kişi.

Keşşaf: Keşfeden, sırları çözen.

Kevni: Var olma, varlıkla ilgili. Bütün varlıkları kaplayan.

Keyhan: Dünya, evren

Keyhüsrev: Adil, eşit. Siyavuş’un oğlu olan hükümdar,

Keykubat: Büyük, ulu padişah.

Keys: Kavrayış, anlayış, zeka.

Keyyis: Akıllı, zeka sahibi, kavrayışlı, ince, zarif.

Kezer: Kahraman:

Kezik: Cesaret, gözü peklik.

Kılavuz: Rehber, yol gösteren.

Kılıç: Kın içinde muhafaza edilen kesici silah.

Kılıççalp: Kılıç gibi keskin yiğit.

Kılıçarslan: Aslan gibi güçlü, kılıçlı.

Kılıçhan: Kılıç gibi keskin hükümdar.

Kıncal: İnat, aksi tabiat. Zarif, ince, narin.

Kınık: Oğuzların bir boyu. Kaynak, menba. Arzu, istek. Obur, çok yiyen.

Kınıkaslan: Kınıklardan güçlü, cesur, yırtıcı kimse.

Kıpçak: Oğuzların bir boyu. Çöl, ova.

Kıraç: Kırlaşmış siyah beyaz karımışı olmuş Verimsiz, kuru arazi

Kıralp: Dışarıda oturan, kırda oturan yiğit, kahraman.

Kıran: Yamaç, bayır, dağ eteği, dağ sirti. Kinici, parçalayı-

Kıray: Genç delikanlı, yol kesen, eşkıya,

Kırca: Rüzgarla karışık yağmur, ufak dolu.

Kırçıl: Kırlaşmış, kıra çalan.

Kırdar: Soğukkanlılık, ölçülü davranış.

Kırım: Karadeniz’in kuzeyinde yarımada, burada kurulmus Tatar devleti.

Kırtekin: Kırda oturan prens.

Kıvamuddin: Dinin direği. Iran Kıvamiye devletinin kurucusu.

Kıyam: Ayağa kalkma. Ayakta durma, bir işe başlama.

Kıyas: Kaideye uyma, benzerine göre hükmetme, karşılaştırma.

Kıymet: Şeref, onur, bedel, paha. Değer.

Kibar: İnce ruhlu, hareket ve davranışlarında zarif. Ulular, büyükler.

Kilter: Peçenek hakanlığının kurucusu olan Durak hanımın babasının adı.

Kiram: Soydan gelenler, ulular. Eli açıklar, cömertler. Şerefliler, asiller.

Kirami: Eli açıkça, ulular, soylularla ilgili büyüklere ait.

Kirman: Kale. Iran’da eyalet. Türkçede yün eğirmeye yarayan  döngeç.

Kirmanşah: Kirman hükümdarı.

Kocaalp: Yaşlı ulu, yiğit kahraman.

Koçak: Eli açık, cömert, misafirperver, gönlü yüce,

Koçer: Sağlıklı, cesur erkek.

Koçhan: Sağlıklı, cesur hükümdar.

Koçi: Koça benzer. Koç gibi. Sağlam, yiğit, kabadayı. Meşhur Osmanlı tarihçisinin adı.

Koçubey: Gelin arabası sürücüsü. Osmanlı tarihçisi. Koçibey de denir.

Koçyiğit: Koç gibi güçlü yiğit. Babayiğit. Cömert yiğit.

Kongar: Onurlu, gurur. Esmer, kumral.

Kongur: Kumral, kestane rengi, sarı siyah karışımı.

Konuralp: Onurlu, kibirli, gururlu, cesur yiğit. Sınır muhafızı.

Koral: Sınır muhafızı, kahraman.

Koray: Ateş renkli ay. Ateşli, ay yüzlü delikanlı.

Korcan: Ateş can. Cana yakın, sıcak kanlı. Çağlayan.

Korel: Ateş gibi sıcak elli. Ateş ülkesi.

Korgan: Korugan, kale, top mevzisi, korunaklı

Korkut: Kutlu, heybetli, korkutucu. Uğurlu ateş.

Korkutalp: Heybetli, korkutan Korkusuz yiğit.

Kortan: Ateş rengi tan, kızıl renkli şafak.

Kortay: Ateş gibi tay. Ateş dağı

Kotku: Alçak gönüllü. Mütevazi.

Koygun: Akdoğan, Hüzünalp, etkili Köklü soydan gelen kimse.

Köksal: Her tarafi zaptet. Her zaman canlı ol. Toprağın altına dağılan bitki kökleri.

Köksan: Ünlü, tanınmış

Kökten: Yüzde kalmayan, köke kadar inen, köklü, temelli,  radikal.

Kömeç: Çiçeklerin bir sap üzerinde dizili açması. Yere gömülen, gömülecek.

Köse: Sakalı, bıyığı çıkmayan veya seyrek çıkan.

Kubat: Kaba, iri battal, biçimsiz, hantal.

Kubilay: Çin’e egemen olan Türk-Moğol Hakanı.

Kuddus: Mübarek, temiz, pak, aziz, hata yapmaz. Gaflet ve noksanlıktan uzak. Allah’ın sıfatlarından.

Kuddusi: Kutsal, ilahi, ulu, temiz pak.

Kudret: Güç, kuvvet, iktidar, zenginlik.

Kudretullah: Allah’ın gücü, kudreti, azameti.

Kutsi: Yüce, yüksek, ulu, ilahi, Allah’la ilgili, temiz.

Kullap: Kapı rezesi, dövme demirden kapı menteşesi. İplik
üstüne sırma sarmaya yarayan çarklı alet.

Kunt: Sağlıklı, sağlam yapılı

Kuntay: Sağlam yapılı kimse

Kunter: Sağlam yapılı, güçlü erkek,

Kuntman: Sağlıklı  kimse.

Kural: Silah, araç, yönetimde uyulan ilkeler.

Kuray: Aya benzer

Kurban: Allah yolunda kesilen ve eti fakirlere dağıtılan kesilmesi vacip olan hayvan.

Kurgan: Kale, hisar, kubbe şeklinde mezar, istihkam. Korugan.

Kureyş: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hz. İbrahim’e (a.s.) da yanan soyu.

Kurman: Yüksek vasıfları olan, nitelikli kimse.

Kurt: Sivri, keskin dişli, köpekten büyük, dağlarda yaşayan yırtıcı bir hayvan.

Kurtay: Kurt gibi kurnaz ve güçlü, ay kadar güzel.

Kurtulmuş: Kötülüklerden, belalardan sıyrılmış, belaları defetmiş.

Kurtuluş: Kötülüklerden ve belalardan sıyrılmak.

Kusay: Uzaklaşmak. Peygamberimizin dedelerinden.

Kut: Mübarek, mübarek olma, dokunulmaz.

Kutb: Çok geniş bilgi ve yetkisi olan Bir topluluğun veya kavmin lideri. Tarikatta Gavs’den sonra gelen kişi.

Kutbi: Kutba ait, kutubdan. Kutubla ilgili Liderlik ve yüceliğe ait.

Kutbuddin: Dinin kutbu. Dinin önde geleni, dinin ulusu.

Kutalmış: Mübarek olmuş, kutlu olmuş. Anadolu Selçuklulanı devletinin kurucusu Süleyman Şah’ın babasının adı.

Kutalp: Yiğit, uğurlu, mübarek.

Kutan: Perde ayaklı, balıkçıl kuşu. Büyük pulluk. Dua etme.

Kutay: Kutlu ay, mübarek ay.

Kutbay: Uğurlu, yiğit kimse, cömert, saygıdeğer.

Kutbek: Uğurlu, yiğit kimse, cömert, saygıdeğer.

Kutel: Kutlu el, memleket, eli uğurlu olan.

Kuter: Uğurlu, mutlu erkek.

Kutertan: Kutlu, uğurlu günün başlangıcı.

Kuthan: Kutlu, uğurlu hükümdar.

Kutkan: Kutlu, uğurlu soydan gelen.

Kutlan: Kutlu ol, uğurlu, mutlu yaşa.

Kutlay: Uğurlu, kutlu ay, kır donlu at.

Kutlu: Uğurlu, mübarek, mutlu.

Kutlualp: Uğurlu, kutlu yiğit.

Kutluay: Uğurlu, iyiliklerle dolu, mutlu ay.

Kutlubay: Mübarek, uğurlu, cömert kimse.

Kutlucan: Uğurlu ve mutlu cana yakın kişi.

Kutluğ: Mübarek, uğurlu, talihli.

Kutluğhan: Uğurlu, talihli hükümdar.

Kutluğtekin: Mübarck, uğurlu, talihli şehzade.

Kutsal: Mübarek, mukaddes.

Kutluk: Mübarek, kutsal, dokunulmaz.

Kutsalmış: Uğur dağıtmış.

Kutsan: Bahtın açık, talihli kimse ol.

Kutsel: Bahtı açık, talihli, kısmet sahibi.

Kutsoy: Mübarek, uğurlu soydan gelen.

Kutsu: mübarek su, kutsal su, zemzem.

Kutulmuş: Kurtulmuş, rahata ermiş, kutsal ömürlü.

Kutunalp: Mübarek, uğurlu kahraman.

Kutyan: Uğurlu kimse.

Kuvvet: Sağlamlık, güç, sıhhat, iş başarma imkanı.

Kuyaş: Güneşin çok etkili oluşu.

Kültiğin: Bilge Hanın ağabeyi, Göktürk prensi.

Kürboğa: İri, sıhhatli, güçlü, yenilmez. Boğa gibi güçlü, cesur, yürekli kişi. Musul Atabeyi olan Selçuklu komutanı.

Kürhan: Yürekli, yiğit, kahraman, cesur hükümdar.

Kürşat: Çin’de esarete isyan ederek adamları ile Çin Sarayı’nı basan ve kaçarken ölen Göktürk yiğidi.

Küşad: Resmi açılış, açılış töreni.

İlginizi çekebilir: K harfi ile başlayan kız isim ve anlamları

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun? ( Ömer Gencer)

 

BİR CEVAP BIRAK

Yorumunuzu buraya yaz
Buraya adınızı yazınız

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.