Şakra ( Çakra) Sistemi

Şakra ( çakra ) enerji merkezi demektir. Kozmozda 7 kat sema olduğu gibi vücudumuzda da yedi önemli enerji merkezi ve yedi hayati salgı bezi vardır. Enerjisiz fizik beden olmaz. Enerji fizik bedene yaşam verir, duygu ve ifade yolları kazandırır.

Enerji evrende her zaman vardır. Sürekli bir dönüşüm halindedir. Vücudumuz karmaşık bir enerji sistemiyle donatılmıştır. Şakralar( çakralar) enerjinin çeşitli dalga boylarını
enerji kanalları yoluyla insanın enerji bölgesinden, çevresinden, evrenden ve tam enerji veren yapılardan alırlar.

Daha sonra bu enerjiyi fiziksel bedenin kullanacağı frekansa dönüştürürler. Aynı zamanda çevrelerine de enerji verirler. Bu sistemle insan, çevreyle, evrenle ve farklı yaratıklarla sürekli alış-veriş içinde olur.

Kozmik bilimde her insanın bedeninde farklı enerji alanlar olduğu kabul edilir. Bunlar esas enerji alanı olarak;

  • Eterik beden
  • duygusal yada astral beden
  • Zihinsel beden
  • Ruhsal yada etkin beden.

Olarak adlandırılır. Daha farklı boyutlarda da enerji alanları tarif edilmiştir.
Her bedenin titreşim frekansı farklı farklıdır. İnsan geliştikçe enerji frekanslarıda
yükselir. “Insan bedeni” enerjinin alınmasına, dönüştürülmesine ve enerjinin iletimine duyarlı birer organ gibidir.

Her biri farklı sayıda taç yaprağa sahip, huni şeklinde çiçeklere benzer. 40 kadar da ikincil şakranın önemli vazifeleri vardır. Bunların çoğu dalakta, boynun arkasında, avuç içlerinde ve ayak tabanların da bulunur.

Enerji Merkezi

İnsan için önemli olan yedi temel enerji merkezi vardır. Bunlar bedenin önünde merkezi ve dikine eksende bulunur. Bu yüzden Doğu İnsan enerji ilminde bunlar “lotus çiçekleri” olarak adlanlandırılır.

Çiçeğin yapraklan enerjinin enerji merkezlerine akIp, oradan da bedenlere geçmesini sağlayan enerji kanallarını, yani nadileri temsil eder. Her enerji merkezi çiçeğinin en dip noktasından omurgaya giden ya da onunla birleşen, sap şeklinde bir enerji kanalı, omurgadan başın tepesine uzanan en önemli enerji kanalıdır.

Enerji merkezlerinde enerji sürekli olarak devir halindedir. Enerji merkezleri, cinsiyete bağlı olarak sola (saat yönünde) ya da sola doğru döndüklerinden, erkekle kadının enerjileri birbirini tamamlar. Erkekte sola doğru olan enerji merkezinin dönüşünün kadında zıt yönde olmasının açıklaması budur.

Kozmik merkezlerde yapılan ölçümlerde kadın ve erkeğin çekim güçlerinin yani enerjilerinin ters kutuplar olduğu, yani kadının baş parmağı S, erkeğin N olduğu ölçülerek doğrulanmıştır. Bu da ilahi hükümdeki kadınla erkeğin birbirini çekip cezbettiğinin göstergelerinden biridir.

Enerji merkezlerinin boyutlan ve titreşim sıklıkları, çeşitli kaynaklardan alabildikleri enerjilerin miktarını ve niteliğini belirler. En önemli ve temel iki enerji şekli, insan sistemine “kök şakra” ve “taç şakra” yoluyla girer. Enerji merkezleri, ayrıca, çevreden kendi frekanslarına uygun titreşimleri de alırlar.

Enerji titreşimlerinin tam aralığı içinde, bir anten gibi davranarak bizi çevremizle, doğayla ve evrenle bağlantı haline sokarlar. Enerji merkezleri, madde dünyasını
aşarak enerji titreşimlerini ve bilgilerini alıcı vazifesi görürler.

Enerji merkezleri, subtil enerjilerin sınırsız dünyasıyla bizi birleştiren kapılardır.
Enerji merkezleri, çevremize doğrudan enerji de yayarak, yakınımızdaki atmosferi değiştirirler. Bilinç veya bilinçaltı mesajlarıyla birlikte iyileştirici titreşimler de gönderebilen şakralar, insanları ve şartları hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilirler.

Bu gibi hadiseler günümüzde çokça şahit olup yaşadığımız gerçeklerdir. Enerji merkezlerinin dönüş bilgisi, bazı terapilerde büyük rol oynar. Aroma terapisi kullanırken, şakralara uygun dairesel hareketlerde güzel kokular uygulayabilirsiniz.
Değerli taşlarla çalışırken yine dairevî hareketler yaparak şakranın yönünü izleyebilirsiniz.

Koku ve taşlarla yapılan terapiler günümüzde insanlığın faydasına sunulmuş, dünyada ve ülkemizde yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur.
Enerji merkezlerinin titreşimlerinde en düşük titreşim kök şakrasında, en yüksek titreşim taç şakrasında bulunur. İnsan ne kadar bilinçli ise enerji merkezleri de o kadar açık ve aktif olur.

Enerjinin Kozmik Boyutu

Omurgamızdan her enerji merkezine akan kozmik boyutları farklı, ayrı bir güç daha vardır. Yaratıcı’nın enerjisi olan bu enerji her yerde vardır. Önemli olan onu “hissetme şuuruna” sahip olmaktır.

Bedene taç şakradan girdiği kabul edilen bu enerji, insanda tıkanan enerji merkezlerini açmak için çok önemlidir. işte bu sebeple, enerji boyutları, insandaki tıkanan şakralan açmak için önemlidir.

Günümüz insanının damar, kalp, karaciğer, prostat, yüksek tansiyon, şeker, migren gibi rahatsızlıklar acaba insandaki bu şakraların
günümüz teknolojisinin olumsuz etkileriyle veya kendi ürettiğimiz olumsuzluklarla kapanıp tıkanmasından mi kaynaklanmaktadır?

“Kozmik bilinç” bu konulan incelemekte ve çözümlerini de uzun araştırmalar sonunda bularak insanlığın hizmetine sunmak üzere “know-how” teknoloji ile son şeklini verme çalışmalarını yürütmektedir.

Şakraların ( çakra) görevleri temel olarak aura yapısıyla ilgilidir.  Noktalarla korunma konusunda uygulamalı olarak görülecek bu konuya birkaç misal vermek gerekirse;

Şakralar ve insan vücuduna etkileri

Şakralar ve insan vücuduna etkileri

Kök Şakrası(çakra) iyi durumda olduğunda kişi hayatı sever ve kendini iyi hisseder. Kişinin cinsel içgüdüsü artar. Kök şakrası kapalıyken ise üretkenliği azalır.

Karın şakrası (çakra)Kann şakrası kapalıyken bağırsaklarımızda sıkıntı, çabuk yorulma ve halsizlik görülür.

Mide şakrası (çakra)kapalıyken insanların giderek şişmanladığını, karaciğer ve sindirim problemlerinin çoğaldığını görürüz…
Kalp şakrası ( çakra) düzgün çalıştığı zaman, insanda iyi bir sevgi alış-verişi olur…
Boğaz şakrası ( çakra) kapalıysa tiroid (guatr) problemi ve astım gibi rahatsızlıklar yaşanır…
Üçüncü göz şakrası (çakra) iyi çalıştığında kişi zihni açık olarak düşünebilir ve başarılı olur…
Tepe şakrası (çakra) yani Taç şakrası açıksa insan, insan olduğunu ancak o zaman anlar…

Kaynak: Masajla mucizevi Tedaviler ( Ahmet maranki)