G ile başlayan erkek bebek isimlerini siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı bir paylaşım olur. Ayrıca Çift isimli erkek bebek isimleri içinde linke tıklayabilirsiniz.

G İle Başlayan Erkek Bebek isimleri

Gabir: İstikbal, gelecek zaman.

Gabit: Çukur yer, üstüne mahfe bağlanan kuvvetli hayvan.

Gadir: Durgun su, gölcük.

Gaffar: Merhamet eden, bağışlayan.

Gafir: Affeden, mağfiret eden.

Gafur: Affeden, bağışlayan, merhamet eden.

Galip: Yenen, üstün gelen. Daha kuvvetli.

Gani: Çok zengin. Gönlü zengin, fazla malda gözü olmayan.

Ganim: Ganimet alan.

Garib: Kimsesiz, zavallı. Yabancı, gurbette olan. Tuhaf, şaşırtıcı halleri olan.

Gavs: Çağırma, nida. Yardım isteme. Dalgıç. Suya dalma.

Gavsi: Tarikat piri. Yardımcı. İmdada yetişen.

Gaza: Din uğruna kafirlerle yapılan savaş.

Gazal: Ceylan, geyik.

Gazzali: İplikçi.

Gazanfer: İri arslan, korkusuz, cesur, yürekli.

Gazel: Tında bir nazım şekli.

Gazi: Gaza eden, savaşan. Savaşta yaralanan.

Gaziyuddin: Din uğrunda çalışan, din için savaşan.

Gencal: Gençleş.

Gencay: Yeni ay. Ay yüzlü genç.

Gencer: Genç yiğit.

Genco: Gencay’ın bozulmuş şekli.

Genç: Orta yaşa girmemiş olan kişi.

Gençaip: Genç yiğit.

Gençay: Ay yüzlü genç. Yeni ay, hilal.

Gençtürk: Genç, güçlü ve zinde Türk.

Gevheri: Pırlanta gibi, cevher gibi kimse.

Gezgin: Gezen, seyahat eden, seyyah.

Gıyas: Yardım eden, imdada koşan.

Gıyaseddin: Dinin yayılmasına yardım eden.

Girami: Ulu, saygıdeğer, muhteşem, aziz, saygın.

Giray: Uygun, layık. Kudretli.

Girayalp: Liyakatli, değerli, saygıdeğer yiğit.

Girgin: Girişken, sokulgan.

Giryar: Ağlayan.

Gökalp: Gök gözlü, semavi, güzel yiğit.

Gökay: Gök ve ay kadar aydınlık, uğurlu, değerli. Mavi ay. Ay yüzlü, gök gözlü.

Gökbel: Yüksek, yeşil dağların geçit veren yeri.

Gökcan: Mavimsi yeşil gözlü, cana yakın.

Gökçek: İnce, narin, zarif, cana yakın, hoş, çok güzel.

Gökçül: Maviye çalar, mavimsi renk, beyaz benekli mavi.

Gökdal: Gök, yeşil ağaç.

Gökdoğan: Gök gözlü doğan.

Göksal: Kök sal. Göklere ününü yay.

Göksel: Göğe ait. Gök yüzüyle ilgili.

Göksoy: Göklerin soylusu.

Göktay: Göğe yükselen mavimsi yeşil dağ. Gri renk donlu tay.

Göktepe: Mavi tepe, tamamı yeşermiş tepe.

Gӧnen: Nem, su birikintisi, gölcük.

Gönenç: Mutluluk, dirlik, varlık.

Görkem: İhtişam, gösteriş, heybet.

Gözer: İri gözlü kalbur, büyük kalbur.

Gücek: Kırmızı bezden yapılan kolsuz kadın yeleği. Kısa boylu, bodur.

Gufran: Günahların affı.

Güçlü: Gücü olan kuvvetli.

Güftar: Söz, laf, lakırdı.

Gülabi: Gül suyu.

Gülbay: Gülen zengin, güllü zengin.

Gülbey: Gülen, başaran bey.

Güleç: Güleryüzlü.

Gülhan: Güler yüzlü, neşeli han, sevimli hükümdar.

Gültekin: Gülen prens. Yüzünde güller açan, eşi benzeri bulunmaz kişi.

Gün: Gündüz. Güneş. Hayat.

Günay: Güneş ve ay gibi nurlu, kutlu.

Günbay: Başarılı, zenginlik getiren gün.

Günbey: Aydın düşünceli adam.

Gündoğan: Güneş doğarken doğan.

Gündoğdu: Doğu yönü. Doğu rüzgarı.

Gündüz: Gündüz doğan. Geleceği parlak ve aydınlık.

Gündüzalp: Gündüz doğan yiğit.

Güney: Cenup. Kuzey yönünün karşısı.

Güner: Aydın, bilgili. Tan vakti doğan, aileye dirlik ve uğur getiren.

Güneri: Günün yiğidi. Aydın ve bilgili.

Güneş: Dünyaya ve bütün gezegenlere ışık ve ısı veren yıldız.

Güngör: İyi günler gör, mutlu yaşa.

Günhan: Mete Han’ın birinci oğlu. Bozokların birinci boyunun atası.

Günindi: Batı güneşinin inip battığı yön.

Günkut: Uğurlu gün. Günün uğuru, aydınlığı ve bereketi.

Güntekin: Güneş prensi. Eşsiz değerde aydın kişi.

Günsel: Sert, taşkın sel.

Günvar: Gün gibi, nurlu, ışıklı, aydınlık.

Güray: Bereketli ay.

Gürbaş: Gürbüz, esen baş.

Gürbüz: Güçlü, canlı, sağlıklı. Serpilmiş, genç irisi.

Gürcan: Güçlü can. Sağlıklı ve güçlü.

Gürdal: Çok yapraklı, meyvesi bol dal.

Gürel: Kuvvetli, sağlıklı ve becerikli.

Gürgan: İran’ın kuzeydoğusunda bir belde.

Gürhan: Güçlü, kuvvetli, han, hükümdar.

Gürkan: Gür, sağlam kanlı, soylu.

Gürol:Mutluluk getiren. Sağlık ve esenlik sebebi.

Gürsel: Seller gibi bolluk ve sağlık getiren.

Gürsu: Fışkıran su gibi hayat dolu. Sağlıklı ve güzel ahlak sahibi.

Güven: İtimat, cesaret, yüreklilik veren.

Güvenalp: Güvenilen yiğit. Her bakımdan itimatlı, emniyetli kahraman kimse.

Güvenç: Gurur, kendine itimat, güvenme.

Güvez: Mora çalan koyu kırmızı.

Güzey: Güneşsiz yer. Kuzey.

Güzir: İlaç, çare, derman.

G harfi ile başlayan kız bebek isimleri

 

Kaynak: Ömer Gencer