F ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı bir paylaşım olur. Ayrıca kız bebekler için çift isimli kız bebek isimlerini buradan bulabilirsiniz.

F İle Başlayan Kız bebek İsimleri

Fadıla: Faziletli, erdemli, olgun.

Fadik: Fatma’nın başka şekilde söylenişi.

Fadime: Fatma’nın başka şekilde söylenişi.

Fahime: Anlayışlı, akıllı.

Fahire: Övünülecek, övülecek kimse.

Fahriye: Erdemli, onurlu, övülmeye değer.

Fahrünnisa: Kadınların övüncü. Övünmeyi hak eden kadın.

Faika: Üstün, seçkin.

Faize: Başaran, artan, arttıran.

Fatine: Uyanık, zihni açık.

Fatma: Kucaktan ayrılmış, sütten kesilmiş.

Fatmacık: Küçük Fatma, sevgili Fatma.

Fatmagül: Gül yüzlü, güler yüzlü, güzel Fatma.

Fatmanur: Yüzü nurlu Fatma. Uğurlu Fatma.

Fatine: Uyanık, zeki, anlayışlı, kavrayışlı. Zihni açık.

Fatoş: Fatma’nın başka şekilde söylenişi.

Fayiha: Güzel kokulu çiçek veya meyve kokusu. Hoşa giden kokusu olan.

Fazıla: Faziletli, erdemli.

Fazilet: Değer, meziyet, erdem.

Fecriye: Gün doğmadan önce şafak vakti.

Fehamet: Ululuk, itibar, büyüklük. Değer.

Fehime: Anlayışlı, idrak eden.

Fehmiye: Anlayışlı.

Fenniye: Fen ile ilgili, fen sahibi. Fenni bilgisi yüksek olan.

Ferah: Sevinç, gönül açıklığı.

Ferahfeza: Sevinç arttıran, neşelendiren.

Ferahnak: Sevinçli, gönlü ferah.

Ferahnaz: Nazlı kız.

Ferahşan: Mutluluk ve ferahlık veren.

Feramuş: Unutma.

Feraset: Anlayışlı, sezgisi kuvvetli.

Feray: Ayın ışığı, parlaklığı.

Feraye: Ferahça, aydınlıkça.

Ferda: Yarın, ertesi gün, gelecek, istikbal.

Ferdağ: Dağ gibi güçlü.

Ferdane: Tek 1şık.

Ferhal: Kıvircık, uzun, dolaşıksız saç.

Ferhunde: Mübarck, kutlu, uğurlu, mesut.

Feride: Benzersiz, eşsiz.

Feriha: Ferahlık, sevinç.

Ferihan: Razı, hoşnut, ferah, sevinçli.

Ferişte: İyi huylu. Günahsız. Melek.

Ferma: Buyuran, emreden.

Ferve: Kürk ile kaplanmış giyecek.

Ferzan: Emsallerinden ileri. Hakim. Alim.

Ferzane: Seçkin, üstün, bilgili.

Fesahat: Açıklık, duruluk.

Fesihe: Ferah, duru, açık.

Fetanet: Zihin açıklığı, kavrama kabiliyeti.

Fethiye: Fetihe katılan.

Fettan: Gönül alıcı, gönül çekici. Fitne koparıcı.

Fevriye: Düşünmeden, fevri hareket eden.

Fevare: Su fışkırtan fıskiye.

Fevziye: Kurtulmuş, selamete ermiş.

Feyha: Engin, geniş, kocaman.

Feyza: Şanlı, ünlü.

Feyzan: Taşma, bereket. Aydınlık.

Feyziye: Bolluk, verimlilik, ilim, bilgi dağıtan.

Feza: Uzay, genişlik, sonsuzluk.

Fitnat: Zihni açık.

Fidan: Yeni yetişen ağaç.

Fidangül: Gül fidanı, güler yüzlü, güzel tenli.

Figan: Acılı ses, inleme. Çığlık, feryat. Hale.

Figen: Yıkan, dağıtan. Gölge eden. Demet.

Fikriye: Üstün fikirli.

Firakiye: Ağaç ve çiçeklerin sürgünü.

Firaset: Ayrılığı konu edinen şiir.

Firaset: Anlama, kavrama, sezme kabiliyeti.

Firdevs: Cennet. Bağ, bahçe.

Firkat: Ayrılık, ayrı kalma.

Firuze: Gök renginde değerli taş.

Fitnat: Zihin açıklığı. Çabuk kavrama ve anlayışlı olan. Divan edebiyatı şairesinin adıdır.

Fulya: Güzel kokulu, soğan köklü, sarı renkli çiçek.

Funda: Çalılık, çalı ormanı. Verimli toprak. Süpürge otu-

Fügen: Yıkıcı, atıcı, düşürücü.

Füsun: Sihir, büyü. Büyüleyen güzel.

Fürüzan: Parlak, parlayan, parlayıcı, nurlu.

Kaynak: Çocuğumun ismi ne olsun? ( Ömer Gencer)