Kök çakra, hayatın temel ihtiyaçları olan yeme içme, cinsellik gibi eylemlerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan enerjiyi aktarır. Eril prensiple ilgilidir. Erkekte sağdan sola, kadında soldan sağa döner. Bir konuda istikrar sağlamak, ilerlemek, kök
salmak ve kalıcılıkla ilgili kararları yönetir.

Sembolü: Dört yapraklı lotus
Renk: Alev kırmızısı
ilgili element: Toprak
Duyu: Koku
Bedende ilgili yerler: Omurga, kemikler, dişler, makat, kalın bağırsak, prostat bezi ve hücre yapımı
İlgili salgı bezi: Böbrek üstü bezleri
Sesi: “Huuu!”, davul sesi, ritmik tempo, kalın do
Taşı: Akik, kırmızı yeşim, yakut, mercan, lal
Kokusu: Karanfil, sedir ağacı

Çakra (Kök Çakra)

Dünyaya geliş ve yedi yaşına kadar geçirilen evreler kök çakra ile ilgilidir. Bu nedenle kök çakra diğer merkezlerin çalışmasını etkileyen güçlü bir merkezdir. Bu merkez eril prensiple ilgili olduğu için başta baba ve erkeklerle olan ilişkiler, ayrıca köklerden gelen alışkanlıkları kapsar. Kişinin doğduğu yerden, halden ve aileden bambaşka bir kader planına geçişinin onayı bu çakrada gizlidir.

Örneğin, doğum ve bir yaşına kadar kendini ilgilendiren veya ailesinin başına gelen olaylar, ilerleyen yaşlarda hangi alanlarda yetersizlik yaşayacağını belirler.
Dilersen bir iki örnek verelim:

“Aslında biz seni aldıracaktık, annen seni doğurmayacaktı
ama doğdun!”

“Biz seni erkek bekliyorduk ama sen kız çocuğu olarak dünyaya geldin.

Kişinin kulağına duyurulan bu türden ifadeler, gelecekte kendini istenmeyen biri olarak görmesine ve yetersiz hissetmene sebep olur.

“Duyun beni, görün beni, kabul edin beni” diye çığlıklar atan, bu uğurda çaba sarf eden birine dönüşebilir. Özellikle halk arasında tekne kazıntısı, kaza kurşunu gibi ifadelerle tarif edilen çocuklar, yetişkinliğe eriştiklerinde kabul görmeme düşüncesiyle boğuşur.

Kök çakrayla ilgili yaşanan olaylarda ortaya çıkabilecek sorunlar, cinsellik, yeme içme sorunları, bağırsak ve boşaltım sorunları, kendini koruyamama, kendi alanını belirleyememe, herhangi bir konudan kolayca sıkılma, aniden oluşan isteksizlik,
aileye ve köklere aşırı bağlılık ve aniden kopmaya neden olabilir.

Eğer sık sık taşınıyorsan, bir işyerinde ya da ilişkide köklenemiyorsan, hayatında süreklilik ve istikrar yoksa kök çakrasıyla ilgili sorunların vardır. Bir işi, bir ilişkiyi, bir ortamı veya durumu bırakmak istediğin halde bırakamıyorsan, değiştiremiyorsan ya da yenileyemiyorsan yine kök çakrasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsundur.

Kök çakra hayatın içindeki toprağımızdır. Toprağımız temiz olmadığında, ifadelerle ektiğimiz hiçbir niyet tohumdan istediğimiz verimi alamayız. Eğer işi bitmiş kökleri ve sarmaşıkları toprağımızdan temizlemezsek, geçmiş inanç kalıpları ve güdüler tarafından yönetilir, kullanılırız.

Çok kaba ifadeler, küfürlü ve bağırarak konuşmalar, kaba ses tonu ya da sesi gereğinden fazla kısık ve incelterek konuşmak kök çakra dengesizliklerini işaret eder.

Kaynak: Güzellik Tohumu  ( Ünal güner)