C harfi ile başlayan kız bebek isimlerini siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım faydalı bir paylaşım olur. Ayrıca C harfi ile başlayan farklı erkek bebek isimleri, modern ve farklı bebek isimleri, çift isimli bebek isimlerini

site içinde bulabilirsiniz.

C harfi ile başlayan kız isimlerine geçmeden önce C harfinin enerjisine bakalım.

Sayısal değeri 3 olan C/Ç harfi şekilsel yönden Bumerangı andırdığından, kendisinden çıkan enerjinin yine kendisine dönmesini sembolize eder.

İsminde Bu Harfleri Taşıyanlar,

yüksek bir yaratıcı enerjiye sahiplerdir ve bu yaratıcı enerji yazılı, görsel ve performansa dayalı bir biçimde kendini gösterir.

Sevilmek ve değer görmek onlar için önemlidir ve bunun uğruna kendilerinden fazlasıyla ödün verebilirler. Güzel konuşurlar ve ikna kabiliyetleri yüksektir.

İsminin içinde birden fazla C/Ç harfi barındıranların hayatlarında tüm isteklerine ulaşma ihtimalleri oldukça yüksektir.

Eğer isimlerinde diğer harflerden olumlu bir etki almıyorlarsa parayı ellerinde tutamayan bir yapıya sahip olabilirler. Gölge yönünde ise C/Ç, yaratıcı enerjisini dışa vuramadığından istekleri tezahür ettirmede zorlanma enerjisi verebilir.

c harfi ile başlayan kız isimleri

Değişik C Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Cabire: Zorla yaptıran. cebren, zor kullanan, aziz.

Cabiye : Cemaat. İçinde su toplanan büyük havuz.

Cahide : Çalışıp çabalayan, savaşan.

Canal : Gönül al, kendini sevdir. Öldür.

Canan : Sevgili.

Canay : Cana yakın ay yüzlü.

Candan: Davranışlarında yakınlık olan, samimi. Riyasız, içten gelen.

Canday: Yolunda can verilecek kıymette.

Candil: Gönül dostu. Gönülden seven.

Canesin: Riyasız, özü sözü doğru gönül ehli.

Canfeda : Canını veren, feda edecek olan.

Canfer: Ruhlara canlılık, ışık veren.

Canfeza: Can vermeye, canını feda etmeye değer.

Cangül: Çok sevilen gül, cana yakın, güler yüzlü.

Cankız: Cana yakın, sevimli kız.

Canmelek: Melek canlı, melek gibi iyi.

Cannur: Nurlu, ışıklı, temiz.

Canperver: İç açıcı gönül rahatlatıcı.

Cansel: Kalble, yürekle ilgili, candan, yürekten bağlı.

Cansen: Can gibisin, sevilmeye layıksın.

Canser: Hayatın başı, kuvvet ve güç kaynağı, en sevilen.

Canses: Hayat eseri, kuvvet ve güç varlığı.

Cansu: Su gibi cana can katan. Canlılık veren. İyi huylu.

Cansuna: Suna gibi süzülerek yürüyen.

Cavidan: Sonsuz hayat.

Cavide: Sonu olmayan, ölümsüz, ebedi.

Cazibe: Cezbedicilik, çekicilik, başkalarını imrendiren.

c harfi ile başlayan kız isimleri

Celile: Çok büyük, yüce.

Cemile: Güzel.

Ceminur: Nur, ışık çokluğu. Nur gibi kimse.

Cemre: Köz halinde ateş, sıcaklık.

Cennet: Ahirette Allah’ın iyilere vadettiği mekan. Güzel bahçe.

Ceren: Ceylan. Çöl ceylanı.

Cesaret: Yüreklilik, korkusuzluk. Cesur olma hali.

Cesime: İri, kocaman, büyük.

Cevahir: Kıymetli taşlar, herşeyin özü, Cevherler.

Cevher: Öz, kıymet.

Cevriye: Sıkıntı, eziyet, cefa çeken. Çok hareketli.

Ceyda: Uzun ve güzel boyunlu. İyilik getiren.

Ceylan: Geyik türünden ince bacaklı zarif bir hayvan.

Cezbe: Çekme, çekiş. Ruhi heyecan. Elinde olmadan kendinden geçme.

Cezmiye: Kesin kararlı, caymaz. Niyet edip kafasına koyduğu işi mutlaka yapan.

Cezriye: Köktencilik.

Cezzab: Çok cezbedici, çok çekici.

Cihanbanu: Dünyada tanınmış kadın. Güzellik ve özellik sebebiyle dünyada tanınmış.

Cihanfer: Dünyayı aydınlatan, dünyanın gücü.

Cihannur: Dünyayı ışıtan nur. Işık.

Cihanser: Dünyanın başı.

Cihantab: Cihanı, dünyayı parlatan ışık.

Cilve: Gönül çekmek için yapılan hareket.

Cilvenaz: Cilve ve naz yapan.

Cilvesaz: Cilve yapan. Nazlı, işveli.

Ciyadet: İyilik, güzellik.

Cudiye: eli açık, cömert.

Cüveyriye: Küçük cariye. Peygamber efendimizin amcasının kızı.

Cüzeyre: Küçük ada, adacık.

c harfi ile başlayan kız isimleri

Kaynak: Ömer Gencer ( Çocuğumun İsmi Ne Olsun?)