B harfi ile başlayan erkek isimlerini siz sevgili anne ve baba adayları için paylaşmak istedim umarım faydalı bir paylaşım olur.

Modern ve farklı isim arıyorsanız veya çift isimli erkek bebek isimlerini de site de bulabilirsiniz.

Sayı değeri 2 olan B harfi, birliktelik kavramını vurgular.

B harfinin frekansı; %2,84’dür.

B harfinin gezegeni; Venüs

B harfinin elementi; Su

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Enerjileri

“Ben” diyen A harfinden sonra gelen B, “sen” der. Sosyallik, paylaşım, “ekip ruhu” ile hareket etmek B harfinin ana temalarını oluşturur.

İsminde B harfi taşıyanlar;

Cana yakın ve şefkatli oluşlarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar.

Bedensel ve ruhsal yönden de yüksek enerjili kişilerdir.  Özellikle adının ilk harfi B olanlar, barışçıl, diplomatik ve işbirlikçi yapılarıyla her zaman bir orta yol bulan ve her şeyi idare eden kişilerdir.

Gölge yönünde B, iletişim yönünden eksiklik verir. İsminizin içinde B harfi bulunduğu halde insanlarla ilişki kuramayan ve ketum davranışlar sergileyen insanlardansanız, harfin gölge yönünü çalıştırdığınızı söyleyebiliriz. Bu yüzden davranışlarınızda ‘dengeli’ olmayı öğrenmeniz gerekir.

İsminde B harfi bulunan insanlar;

Erken yaşta evlenmeleri, duygusal yönden ağır deneyimler yaşamalarına sebep olabilir. Sağlam bir ilişki kurabilmeleri için geç evlenmeleri daha doğru bir davranış olacaktır.

Dengeye vurgu yapan B harfi için, hayatın her alanında huzur ve mutluluğu yakalamak çok önemlidir.

Eğer adında bu harfi taşıyan insanlardansanız, huzuru yakalamak için hislerinizi açıkça ifade etmeyi ve çevrenizdekilerden yardım istemeyi öğrenmelisiniz.

 B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri Ve Anlamları

B harfi ile başlayan erkek isimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri

Babacan : Cana yakın, cesur, iyilik sever, güvenilir.

Babur : Atik, kuvvetli, kaplan cinsinden bir hayvan.

Bağatur : Göktürk beyi.

Bağdaş : Yere rahat turma. Yakın duyulan dost.

Bağır: Göğüs, sine, kalp, yürek.

Bağış : Karşılıksız verilen, karşılığı Allah tarafından verilen.

Bağışhan: Hibe edilen.

Baha: Değer, kıymet, üstünlük.

Bahadır: Yiğit, cesur kahraman.

B

Bahadırhan: Kahraman.

Bahadırşah: Yiğit kahraman hükümdar.

Bahaeddin: Dinin üstün kişisi kıymetli.

Bahatur : Bahadır, yiğit.

Bahaullah : Allah katında değerli.

Babir: Işıklı, güzel, parlak.

Bahit : Şansı kısmeti açık.

Bahra: Timur imparatorluğunun güney sınırındaki büyük bir kale.

Bahri : Denizci.

B

Bahtiyar: Mesut, mutlu.

Bakır : Tetkik eden, inceleyen.

Baki : sonu olmayan.

Bala : Çocuk, bebek.

Balaban : İri cüsseli, gürbüz insan.

Balamir : Gürbüz iri yarı hükümdar.

Balatekin : Asilzade, şahzade.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Balcan: Bal gibi.

Baldemir : sevimli, güçlü sağlam.

Baler : Tatlı dilli.

Balgu : Gök gürültüsü, yankı.

Bali : Yıpranmış, köhnemiş.

Balibey: Yetişkin, ermiş bey.

Balin: Yastık.

Balkan: Sır ormanlık, sıra dağlar.

Balkı: Şimşek, ışık, parıltı, aniden parlayan ışık.

B

Balkır: Şimşek.

Balkoç: Çok aniden, parlayan ışık.

Balözü: Çiçeklerde bulunan tatlı sıvı.

Balsan: Birbirini seven, samimi arkadaş.

Barak : Ağaçlara saran büyük asma.

Baran: Yağmur.

Baransel: Yağmur seli.

Baray: Başlangıcı olmayan.

Barbaros: Sakalı kırmızı olan.

B

Bark: Kaya çatlağı.

Barkhan: Geniş coğrafyaya hükmeden Han.

Barım: Varlık, servet.

Barın: Göğüs, kudret.

Barış: Sulh, savaşa son verme.

Barışcan: Sulh, sükun.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri

Bari: Düzgün, güzel, üstün.

Barik: İnce, nazik.

Bark: Ev, mesken.

Barkan: Rüzgarın çölde yer değiştirdiği ay biçimi.

Barkın: Seyyah, yolcu.

Barlas: Yiğit, kahraman.

Barman: Var olan, mevcut olan.

Bars: Kaplan cinsi yırtıcı hayvan.

Barsan: Yüzgeçleri dikenli saldırgan balık.

B

Bartu: Eski Türk kağanlarından biri.

Basak: Dayanıklı.

Basir: Herşeyi gören.

Basiri: İleri görüşlü.

Basit: Allah’ın sıfatlarından biri.

Basri: Basra ahalisinden.

Başaran: Başarılı olan kişi.

Başarman: Yaptığı işi bitiren kişi.

Başat: Karakterler.

B

Başay: Birinci ay.

Başeğmez: Dik başlı.

Başer: Baş asker.

Başir: Müjdeci , güler yüzlü.

Başkur: Eski Türk çadırlarında kanat kuşağı.

Başkurt: Kıpçakların bir kolu.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Başkut: En uğurlu.

Başok: En önde giden savaşçı.

Başol: Önder.

Başöz: Saygı.

Başsoy: İleri soydan gelen.

Baştan: Yeniden tekrar.

Baştuğ: En önde gelen.

Batı: Güneşin battığı yön.

Batıbay: Batının efendisi.

B

Batıbek: Batı bölgesinin beyi.

Batıboy: En batıda oturanlar.

Batıhan: Batı bölgesinin hanı.

Batıralp: Kutsal büyük yiğit.

Batırhan: Yiğit han.

Battal: Kahraman, cesur.

Batu: Güçlü kuvvetli.

Batuhan: Yiğit han.

Batur: Bahadır kelimesinin başka şekilde söylenişi.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Baturalp: Kahraman.

Baturay: Aydınlatan.

Baturhan: Kahraman.

Bayar: Ziraata açılmamış toprak.

Bayazıd: İnsafsız.

Baybars: Cesur, atılgan.

Baybek: Zengin, varlıklı.

Baybora: Büyük fırtına.

Baycan: Zengin, efendi.

B

Baydak: Bayrak kelimsinin başka şekilde söylenişi.

Baydar: Kırım Yalta’ya bağlı olluk mümbit köy.

Baydır: Güçlü.

Bayduralp: Kudretli güçlü.

Bayer: Cömert.

Baygan: Koruyucu.

Baygüç: Güçlü.

Bayhan: Cömert güçlü hükümdar.

Bayındır: İmar edilmiş.

B

Bayezid: Yezid’in babasının başka şekilde söylenişi.

Baykal: Zengin kal.

Baykan: Hekim, hastaları iyileştiren.

Baykar: Dokumacı, çulha.

Baykara: Kibirlenme.

Baykoca: Saygı duyulan yaşlı.

Baykurt: Kurt soyundan gelen.

Baykut: Mübarek, zengin.

Baykutay: Varlıklı kimse.

B

Bayman: Zengin varlıklı kimse.

Bayrak: Devletin alameti olan göndere asılı kumaş.

Bayraktar: bayrak taşıyan.

Bayram: Neşe ve sevinç günü.

Bayru: Huzurlu.

Bayrualp: Eski yiğitlerin soyundan gelen yiğit.

Bayruhan: Eski yiğitlerin soyundan gelen hükümdar.

Baysal: Soyu zengin.

Baysan: Tanınmış zengin kimse.

B

Baysungur: Zengin, asaletli.

Baytal: Kurak, yokuş.

Baytaş: Satuk Buğra Han’ın oğlu.

Baytekin: Cömert, şehzade.

Baytugay: Silah yönünden zengin.

Baytüzün: Düzenli.

Bayülken: Zengin.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

alphabet 5432235 960 720

Becet: Serçegillerden bir kuş.

Bedayi: Mükemmel.

Bedih: Açıkta gizlisi olmayan.

Bedii: Güzellikle ilgili olan.

Bedir: Dolunay gibi aydınlık yüzü olan.

Bedirhan: Güzel, ileri görüşlü.

Bediuzzaman: Zamanın mükemmeli.

Bedrettin: Dini güzel sevimli kişisi.

Bedri: Ay gibi parlak.

B

Bedrucemal: Yüzü aya benzer.

Bedük: Yüce, gösterişli.

Behcet: Güleryüzlü, şirin, sevimli.

Behiç: Güleryüzlü.

Behlül: Gülen iyi huylu.

Behmen: Zeki, anlayışlı.

Behnan: Daima gülen.

Behram: Merih yıldızı.

Behramşah: Merih yıldızı gibi hükümdar.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Behzat: Soyu temiz.

Bekbars: Çevik, güçlü, küçük kaplan.

Bekdemir: Çok sağlam demir.

Bekdil: Gani gönüllü.

Bekir: Herşeyin ilki, deve yavrusu.

Beksan: Şanlı, şöhretli.

Bektaş: Saygıya layık kişi.

Beldar: Osmanlılarda dağlık bölgelerde geçitleri tutan emniyet görevlisi.

Belek: Artuk beğ’in oğlu.

B

Belemir: Peygamber çiçeği.

Belen: iki tepe arasındaki geçit.

Belgi: Alamet.

Bender: Liman, iskele.

Bengi: Başı ve sonu olmayan.

Bengialp: Şöhreti uzun süreli anılacak yiğit.

Bengisan: Ünü sanı unutulmayan.

Bengisoy: Gelecekte de devam eden.

Bengitaş: Anıt, abide.

Benlidemir: Demir gibi sağlam.

Bera: Üstünlük, olgunluk.

Berat: İmtiyazlı, korunmuş olduğunu bildiren belge.

B

Berk: Sert, sağlam.

Berbak: Kanarya yemi.

Beren: Akıllı, zeki, güçlü.

Bergin: Sert, sağlam.

Berhuz: Azık torbası.

Berid: Posta teşkilatı.

B

Berih: Temiz soylu.

Berk: Sert, sağlam.

Berkan: Kıvırcık kuzu kürkü.

Berkant: Kesin yemin.

Berkay: Sağlam ay ışığı.

Berka: Hançer, kama.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Berkel: Sağlam el.

Berker: Güçlü erkek.

Berki: Şimşek gibi parlak.

Berkin: Sağlam, güçlü.

Berkkan: Sağlam soydan gelen.

Berkman: Sağlam, şahsiyetli.

Berna: Yiğit delikanlı.

Berksan: Sarsılmaz ün.

Berksoy: Asil soydan gelen.

B

Berksu: Karekteri sağlam.

Berkün: Tanınmış kişi.

Berktan: Güçlü, sert şafak.

Berktay: Sarp dağ, güçlü tay.

Berman: Yüce insan.

Berr: Kulların iyiliğini isteyen. Allah’ ın sıfatlarından biri.

Berter: Kıymetli, değerli.

Besim: Güleryüzlü.

Besareddin: Dinin verdiği müjde.

B

Beşir: Müjdeci.

Beşşar: İyi haber getiren.

Betik: Mektup.

Betim: Tarifli anlatım.

Beyan: haber verme.

Beyati: Gece çalışma.

Beyazıt: Yezid’ in babası.

Beybars: Atak, cesur.

Beybolat: Çelik gibi kuvvetli.

B

Beycan: Varlıklı, güçlü.

Beyhak: Nişabur’da bir belde.

Beyhan: İyilik sever, üstün.

Beykan: Cömert soydan gelen.

Beysan: Şöhretli.

Beytullah: Allah’ın evi, Kabe.

Beyzade: Bey soyundan gelen.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Bilal: Su, süt gibi akıcı sıvı. Peygamberin müezzini.

Bilan: Kılıcın takıldığı süslü kemer.

Bildar: Gemide kürekçi.

Bilbay: Bilge kişi.

Bilen: Bilgili.

Bilge: Çok bilgili.

Bilgealp: Bilgili yiğit.

Bilgebay: Bilgili, zengin.

Bilgehan: Bilgili han.

B

Bilgekaan: Çok bilgili yönetici.

Bilgen: Bilgin.

Bilger: Bilgili insan.

Bilgi: İnsanın akıl yoluyla öğrendiği herşey.

Bilgiç: Bilgili.

Bilgin: Derin bilgiye sahip.

Bilmen: Bilen, çok bilgili.

Biltay: Bilen.

Binali: Ali’nin oğlu.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Binalp: Bin yiğit.

Bintuğ: Kalabalık ordudaki tuğlar için söylenir.

Birant: Bozulmayacak yemin.

Birat: İlk erkek çocuk.

Bircan: Biricik.

Birdal: Tek.

Birge: Birlikte, beraber.

Birgit: Aralarında birlik kurmuş.

Birhan: Tek yönetici.

B

Birkan: Soylu.

Birmen: Benzersiz.

Birol: Eşsiz olan.

Birtan: Bir şafak.

Bişar: Esir, köle.

Bişr: Güleryüzlü olan.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Boğaç: Dede Korkut hikayesinde Dirsehan’ın oğlu.

Boğanak: Şiddetli yağmurla gelen sağanak.

Bolat: Çelik.

Bora: Çok sert esen rüzgar.

Boran: Şimşek, rüzgar, yıldırım, yağmur, dolunun birlikte şiddetli esip yağması.

Borani: Bulgur veya pirinçle pişirilip üzerine yoğurt dökülerek yenen sebzeli yemek.

Boragazi: Sert gazi.

Borahan: Çevik han.

Boratav: Çok sert kayalıklı dağ.

B

Boratay: Hareketli tay.

Boylan: Kibirli.

Boysel: Uzun boylu.

Bozan: İşi bozan kişi.

Bozbey: Sakalı kırlaşmış bey.

Bozbora: Karada çıkan fırtına.

Bozdoğan: Yırtıcı kuş.

Bozer: Beyaza yakın tenli.

Bozkaya: Beyaza yakın kaya.

B

Bozlak: Toprak rengine yakın.

Bozyel: Güneybatıdan esen ılık yel.

Bozyiğit: Teni beyaza yakın yiğit.

Böğür: Vücudun yan tarafı.

Böke: Pehlivan.

Börk: Yünden örme başlık.

B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Budak: Ağacın sürgünü veya kesilmiş dalın gövdede kalan kısmı.

Budunalp: Koruyucu.

Buğ: Amir, reis.

Buğra: Erkek deve.

Buğrahan: Müslüman olan ilk hükümdar.

Buhari: En büyük hadis alimlerinden.

Buhri: Buhur tütsü.

Buka: Büyük bina.

Bulak: Yerden kaynayan su.,

B

Bulan: Arayıp ele geçiren.

Bulduk: Bulunan.

Bulut: Gökteki su buharı.

Bumin: Askeri birlik.

Burak: Peygamberimizi Miraç’ ta göğe götüren at.

Burç: Güneşin her ay girdiği yörünge değişikliği.

B

Burçak: Hayvan yemi.

Burhan: Doğru yolu gösteren.

Burhanettin: Hak yolu gösteren.

Buyan: Mutluluk.

Buyrukalp: Yiğit bey.

Bülend: Ulu, yüce.

Bünyamin: İbranicede sağ elin oğlu manasına gelir.

Bürkan: Yanardağ.

Bürümcük: Ham ipekten dokunmuş kumaş.

Kaynak : Çocuğumun ismi ne olsun?

Ömer Gencer