Tam 182 tane H ile başlayan erkek bebek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım beğenirsiniz. Ayrıca çift isim arayanlar için sitemizde çift isimli erkek bebek isimlerinide bulabilirsiniz. Linke tıklamanız yeterli.

H İle Bşlayan Erkek Bebek İsim Ve Anlamları

Habbab: Son derece muhabbet. Su üzerindeki hava kabarcığı.

Habal: İp veya urgan satan.

Habbaz: Ekmekçi. Ekmek yapan veya satan kimse.

Habeşi: Habeşistan’lı. Esmer kişi.

Habip: Sevgili, dost, sevilen kişi.

Habibullah: Allah’ın sevgilisi, Allah dostu.

Habil: Hz. Adem’in iyi kalpli oğlu.

Habir: Haberli, bilgili, taze.

Hace: Hacca gidip gelen, dini yerlerin ziyaretçisi.

Haci: Hacca gidip Kabe’yi ziyaret eden, hacı olan.

Hacib: Perdeci, perdedar, kapıcı vezir mabeynci. Kaş.

Hacir: Hicret eden, sayıklayan.

Haddad: Demirci

Haddas: Çabuk kavrayan, anlayışlı.

Hafız: Saklayan, koruyan. Kur’an-ı Kerim’i ezbere okuyabilen.

Hadi: Hidayete eriştiren, doğru yolu gösteren.

Hadic: Erken doğan oğlan çocuğu.

Hadid: Demir. Keskin. Titiz. Öfkeli.

Hafi: Çok ikram eden, yüzü gülen.

Hafid: Erkek torun.

Hafizuddin: Dinin koruyucusu.

Hakan: Imparator.

Hakani: Hakan ile ilgili. Hakana mensup.

Hakem: Ara bulan, anlaşmazlıkları çözmesi için tarafların üzerinde anlaştığı kimse, müsabakaları idare eden.

Hakgüzar: Haktan yana, haktan ayrılmayan.

Haki: Hikaye eden, anlatan. Toprak renginde teni olan.

Hakim: Yargıç. Hüküm veren, emreden, üstün durumda olan. Egemen. Hikmet sahibi, bilgin.

Hakkak: Taş, maden ve tahta üzerine oymak veya kazımak suretiyle şekil yapan.

Hakkı: Hak, hukuk ve doğruluktan ayrılmayan.

Haktan: Allah’tan gelen, Allah’ın verdiği

Haktanır: Hakkı hukuku gözeten.

Hakverdi: Allah verdi, Allah bağışladı.

Halas: Kurtulma, kurtuluş.

Haldun: Devam eden süreklilik gösteren. yürekli, cesur.

Halef: Birinden sonra gelen, oğul. Öncekinin yerini alan nesil.

Halet: Hal, durum, keyfiyet. Haller, durumlar.

Halid: Sonsuz, ölümsüz, sürekli.

Halife: Halef, vekil.

Halil: Dost, sevgili, içten arkadaş.

Halilullah: Allah’ın dostu

Halim: Yumuşak huylu, sakin tabiatlı.

Halis: Saf, temiz, hilesiz, katışıksız.

Hallad: Bir yerde uzun süre kalan. Uzun ömürlü olan

Haluk: İyi huylu, güzel ahlaklı, uyumlu.

Hamdi: Hamdeden, Allah’a şükreden.

Hamdullah: Allah’a hamd eden, şükreden.

Hami: Koruyan, himaye eden.

Hamit: Hamdeden, şükreden.

Hamil: Taşıyan, gözeten, malik, sahip. Gebe, bebeği olacak hanım.

Hamiş: Kitap kenarına konulan açıklama veya açıklama no-

Hammad: Çok hamd eden, çok şükreden.

Hamza: Arslan, heybetli, azametli.

Hanbeli: Hanbeli mezhebi. Bu mezhebe inanan kimse.

Hanedan: Asil, büyük kökten gelen aile.

Hanef: Doğruluk, doğru, istikamet.

Hanefi: Doğru olan, doğru yolda olan.

Hanif: İslam inancına sıkı sıkıya bağlı kimse. Tek Allah’a ve Allah’ın birliğine inanan kimse.
Hannan: Allah’ın sıfatlarından. Çok merhametli, şefkatli.

Haris: Gözcü, muhafiz, bekçi. Son derece hırslı olan. Çiftçi, ekinci, ekin eken.

Harnas: Toprağı işleyip ekin eken, çiftçi.

Harun: Elçi. Hz. Musa’nın kardeşi.

Hasafet: Görüş sağlamlığı, hükümde sağlamlık, olgunluk.

Hasan: Güzel, hoş, iyi.

Hasancan: Can Hasan.

Hasbek: Dürüst, iyi, saf.

Hasbi: Karşılıksız, menfaat gözetmeden, gönülden hareket eden.

Hasib: Değerli, üstün soylu.

Hasip: Hayır sahibi, cömert, eli açık.

Hasit: Aklı başında olgun adam.

Haslet: Huy, tabiat.

Hassan: İyiliksever ve hoşgörülü. Peygamberimizin şairlerindendir (Hassan bin Sabit).

Haşim: Haşmetli Ekmek kırıntısı. Doğrayan Muhteşem, gösterişli

Haşmetli: Büyüklük, ihtişam, heybet, hiddet.

Hatem: Mühür, imza, son Mektubun sonuna vurulan mühür.

Hatif: Göz kamaştıran. Göze görünmeyen. Kuş ve yel sesi. Gök gürültüsü. Gaipten haber veren.

Hatır: Şan, şeref sahibi. Ulu, yüce. Tehlikeli. Tekin olmayan

Hattab: Hitabeti güçlü, vaaz ve nasihat eden. Oduncu.

Hatib: Hitap eden, topluluğa konuşan.

Hatim: Mühürleyen, mühürleyici, sona erdiren, bitiren.

Havil: Kuvvetli, güçlū, kudretli, takatlı.

Havvat: Duvar ustası. Duvarcı. Olgun, kamil insan. Tav, kıvam, elverişli durum.

Hay: Diri, canlı.

Hayal: Insanın zihninde canlandırdığı Hayal ile ilgili. Hayal ürünü, gerçek dışı.

Hayati: Hayatta, canlı, diri. Çok önemli.

Haydar: Arslan, cesur, yiğit.

Hayim: Şaşmış. Hayrette. Sevgiden dolayı şaşırmış.

Hayr: İyi, hayırlı, yararlı, faydalı

Hayran: Şaşırmış, çok tutkun, aşın derecede sevgi duyan. Hayrette kalan

Hayrani: Hayran olan. Hayran kalan, aşırı sevgi duyan, tutkun, şaşırmış.

Hayrat: Sevap için kurulan müessese.

Hayreddin: Dinde hayırlı olan mübarek insan. Dinin faydalısı. Kanuni’nin Hızır reise verdiği unvan.

Hayret: Şaşırma, şaşırtma.

Hayri: Hayırsever, iyiliksever.

Hayrullah: Allah’ın hayırlı kıldığı.

Hayyam: Çadır kuran, çadır diken, çadırcı.

Hazar: Barış durumu. Kaplan türünden bir hayvan.

Hazer: Büyük su, deniz.

Hazim: Tedbirli, akıllı, basiretli.

Hazim: Gamlandıran, üzüntü ve kederlendiren.

Hazin: Hüzünlü ve üzüntülü. Acınılacak durum. Hazine bekçisi, hazine muhafızı.

Haziz: Nasibi olan, mutlu, mesud.

Hazmi: Hazımla ilgili, hazma ait.

Hebib: Rüzgar, yel, esinti.

Hedef: Nişan atılacak yer. Maksat, gaye, erek.

Hedim: İnşa olunmuş bir yapıyı yıkma.

Hediy: Hac sırasında kesilen kurban.

Heftan: Kaftan. Zırhın altına giyilen elbise.

Hekim: Hikmet sahibi kişi, filozof, doktor.

Hekim: Doktor, tabip

Heper: Cesur, yiğit kimse.

Hepyener: Her zaman yener, galip gelir. Güçlü yiğit.

Heyban: Çok utangaç, korkunç, korku veren.

Heybet: Doğal etkileyiş

Hezar: Bin. Çok fazla. Bülbül.

Hezarfen: Amasyalı Türk bilgini. İlk defa yapay kanatlarla uçmayı deneyen ve başaran kişi. Fen sahibi. Teknik ve fenni iyi bilen.

Hezel: Şaka, alay, latife, mizah.

Hızır: Yeşillik, yeşil. İmdada yetişen, yardıma koşan.

Hıfzı: Ezberleme, akılda tutma, koruma, saklama. Aklında tutan, saklayan, koruyan.

Hıfzullah: Allah’ın koruduğu.

Hıfzurrahman: Allah’ın merhameti.

Hıncal: Hıncını, öfkeni düşmandan al.

Hızırhan: Hızır gibi hükümdar. Darda kalanı kurtaran han.

Hızlan: Hızı arttırmak. Daha süratli ol, anlamında.

 Hibeytullah: Allah’ın bağışlaması, bağışı, hibesi.

Hicabi: Utanan, namuslu, iffetli.

Hicri: Hicrete bağlı. Göç eden.

Hiçsönmez: Daima aydın, parlaklığını yitirmeyen.

Hiçyılmaz: Korkup vazgeçmez, azimli, mücadelede devamlı.

Hidayeddin: Dinin gösterdiği yol.

Hidayet: Doğru yola, Allah’ın gösterdiği yol olan İslama girme arzusu, doğruluk.

Hikem: Hikmetler.

Hikemi: Hikmetle ilgili.

Hikmet: Bilgelik, üstün akıl, yüksek ilim. Eşyanın hakikatine vakıf olmak.

Hikmetullah: Allah’ın dediği olur, Allah’ın hikmeti.

Hilat: Hükümdarın armağanı, değerli elbise, kaftan.

Hilkat: Yaratılış, yaratılıştan olan.

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı.

Himmet: Gayret, iyilikle davranış, yardım. Manevi yakınlık.

Hiram: Edalı yürüme, salına salına yürüme.

Hişam: Utanma, utanan.

Hubeyb: Küçük buğday taneciği. İslamın ilk şehidlerinden bir sahabi.

Hud: Ad kavmine gönderilen peygamber. Yücelik, ululuk. Saygı, hürmet.

Hudavendigar: Amir, sahip, hükümdar, efendi.

Hudayi: Allah’ın yarattığı

Hudeybiye: Mekke’ye yakın bir vadi.

Hulagu: Abbasi devletini yıkan İlhanlı hükümdarı.

Hulki: İyi huylu.

Hulusi: Halis, saf, samimi, içi temiz, iyi.

Hunalp: Cesur, kahraman, yiğit.

Huneys: Küçük yıldız, küçük gezegen.

Hurdaz: Şemsi yılın üçüncü ayına verilen ad.

Hurşit: Güneş

Huzeyfe: Seramikçi çırağı, küçük kiremitçi. Seçkin bir sahabinin adı.

Huzur: Dirilik, baş dinçliği, rahatlık.

Hüccet: Seçkin alimlere verilen ad, vesika, belge, delil.

Hüdai: İlahi.

Hüdavendi: Hakim, hükümdar, sahip.

Hüdavendigar: Hükümdar.

Hüdaver: Bir evlad ver Allah’ım, şeklinde dua.

Hüdaverdi: Allah verdi.

Hüdayi: Allah’ın dinine mensup, Allah’ın yarattığı.

Hükmi: Hükme ait, hükümle ilgili.

Hümayun:Mübarek, kutlu, mutlu. Padişaha ait.

Hünkar: Uğurlu. Sultan.

Hüreyre: Kedi yavrusu, ashab-ı kiramdan en çok hadis rivayet eden sahabinin adı.

Hür: Kanunlar çerçevesinde, istediği gibi hareket eden.

Hürkan: Özgür soydan gelen

Hürol: Hayat boyu özgür ol.

Hürrem: Yeşil, taze, şen, şakrak, sevinçli, gönül ferahlatan.

Hürsel: Hürriyetle ilgili. Hür yaşamak isteyen.

Hüryaşar: Esir, köle ve uşak olmaz. Hür yaşamak isteyen.

Hürsev: Özgürlükçü, hürriyetini seven kişi.

Hüsam: Keskin kılıç.

Hüsamettin: Dinin adaletli ve çok keskin kılıcı.

Hüseyin: Küçük güzel. Güzel çocuk. Ruh güzelliği.

Hüsna: Güzel, hayırlı işler, güzelle ilgili. Tam, noksansız.

Hüsnü: İyilik sahibi, güzel, eksiksiz.

Hüsrev: Hükümdar, şah, sultan. Hayır getiren, hayır isteyen.

Hüsün: Güzellik, iyilik, eksiksizlik, Cemal ve Kemal.

Hüveyda: Ortada, meydanda, aşikar, açık.

Kaynak: Ömer Gencer