Tam 102 tane farklı ve modern H ile başlayan kız bebek isim ve anlamlarını siz anne ve baba adayları için paylaştım umarım beğenirsiniz. Ayrıca çift isim arayanlar için sitemizde  çift isimli kız bebek isimlerini bulabilirsiniz.

H İle Başlayan Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

Habibe: Sevilen, sevgili.

Habide: Uyuyan, uykuda.

Habinar: Nar tanesi.

Hacer: Taş, kaya, çakıl.

Hadiye: Doğru yolu gösteren, hidayete eriştiren.

Hafide: Kız torun. Oğlundan veya kızından olan kız çocuğu.

Hafize: Saklayan, koruyan. Kur’an-ı Kerimi ezbere okuyan.

Hafsa: Hafize’nin başka şekilde söylenişi.

Hakikat: Bir şeyin aslı, gerçeği.

Hakime: Kadın yargıç, kadın yönetici. Emir verme ve hükmetme yetkisine sahip olan.

Hakimiyet: Egemenlik, üstünlük.

Hale: Ayın çevresindeki ışıklı halka. Meşalelerde kullanılan yakıt. Renk

Haledar: Halelenmiş, haleli.

Halenur: Ayın çevresindeki nurlu ışık.

Halide: Devamlı, sürekli.

Halile: Samimi dost.

Halime: Yumuşak huylu, sakin.

Halise: Saf, temiz, pak.

Hamame: Güvercin.

Hamdiye: Şükreden.

Hamide: Şükreden, hamdeden.

Hamiyet: Vatan, millet, aile sevgisi.

Hamra: Kırmızı, kızıl

Hanay: Eski evlerde önü açık, genişçe doğuya bakan sofa. Birden fazla katlı ev.

Handan: Gülen, şen

Hande: Gülme, eğlenme.

Handegül: Gülen güzel.

Hangül: Saray güzeli, Han’ın gözdesi.

Hanım: Saygı gösterilecek bayan.

Hanife: Allah’a, birliğine inanan.

Harem: Yasak kılınmış, kutsal olan.

Harika: Olağanüstü, akıl almaz.

Harime: Kişinin dilediği gibi sahip olduğu malı.

Harise: Aç gözlü. Bekçi, muhafız, koruyucu kadın.

Hasene: Güzel iş, hayır.

Hasgül: Değerli, eşsiz gül. Esas, gerçek gül.

Hasibe: Eli açık, cömert. Asil, itibarlı, değerli.

Haslet: Davranışlar. Tabiat. İnsanın yaradılışından gelen huyu, özelliği

Hasife: Aklı başında, olgun kadın.

Hasene: Güzel, hayırlı.

Hasret: Erişilemeyene iç çekme, özleme.

Hatıra: Hatıra gelen, hatırda kalan şey.

Hatice: Erken doğan kız. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin ilk hanımının adı.

Haticenur: Hatice’nin nuru, Işığı. Nurlu Hatice.

Hatife: Göz kamaştıran

Hatime: Sona erdirip bitiren, mühürleyen.

Hatun: Hanım, eş.

Havle: Kuvvet, güç, takat. Çevre, etraf.

Havva: Yaratılan ilk kadın. Hz. Adem’in eşi. Kahverengi. Hayat.

Hayal: Zihinde canlandırma.

Hayat: Canlılık, ömür.

Hayriye: İyilik, uğur, mutluluk getiren.

Hayrünnisa: Kadınların hayırlısı.

Hazal: Kurumuş yaprak. Sonbahar, güz mevsimi.

Hazan: Sonbahar, güz mevsimi.

Hazen: Üzüntü, gam.

Hazine: Gömülü iken bulunan değerli şeyler.

Hediye: Armağan

Hepgül: Hayat boyu gül.

Hepşen: Ömür boyu şen

Hesna: Güzel kadın.

Hibe: Bağış, bağışlama. Karşılıksız verme. Hediye.

Hicab: Utanma, iffetli olma.

Hicran: Ayrılık, unutulmaz acı.

Hicret: Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye göçü.

Hikmet: Bilgelik, üstün akıl, yüksek ilim. Veciz söz söyleme. Kur’an-ı Kerim.

Hilal: Yeni ay.

Hilmiye: Yumuşak huyluluk, sabırlılık.

Hilye: Cevher, süs, zinet.

Hizran: Bir cins ağaç.

Hoşendam: Düzgün vücutlu.

Hoşfidan: Güzel boylu, endamlı.

Hoşneva: Güzel sesli

Hoşnigah: Güzel bakışlı.

Hoşnigar: Hoş, güzel sevgili.

Hoşnihad: Güzel huylu, iyi yaradılışlı.

Hoşnüma: Güzel görünümlü, göz okşayıcı.

Hoşseda: Duyguları okşayan ses. Güzel ses.

Hoşter: Çok taze.

Hüsnügüzel: Sarı çiçekli, güzel yapraklı bir bitki.

Hubi: Güzellik

Hubter: Pek güzel, en güzel.

Hulkiye: Yaradılışla ilgili olan. İyi tabiatlı olan.

Hunde: Sessizlik, sükunet.

Huri: Cennet kızı.

Huriser: Cennet hurilerinin başı.

Huriye: Cennet kızları. Cennette hurilerin hizmet edeceği kişiler

Hurrem: Şen, sevinçli, güler yüzlü, ferahlık veren. Gözde. Sevinçli.

Hurşide: Güneş. Işıklı.

Hülya: Hayal, tatlı düş, kuruntu.

Hüma: : Cennet kuşu.

Hümeyra: Beyaza yakın pembe. Pembe yanaklı küçük kız. Marifet, beceriklilik, maharet.

Hürmüz: Eski İran’lılarda en büyük kabul edilen varlık. Sevinçli, gönüllere hoşluk, ferahlık veren.

Hürriyet: Özgürlük, bağımsızlık. Güzelliğe ait. Güzelliğe dair. Güzel, güzellikle ilgili.

Hüsnügül: Güler yüzlü ve güzel.

Hüner: Marifet, beceriklilik.

Hüsn: Güzelliğe ait.

Hüsniye: Güzel güzellikle ilgili.

Hüveyda: Belli, meydanda, apaçık.

Hüzün: İç sıkıntısı, üzüntü, keder, gam.

Hüzzam: Üzüntü. Musikide bir makam.

Kaynak: Ömer Gencer