İslamda Kadının Yeri Ve Önemi

0
1053
islamda kadının yeri ve önemi
islamda kadının yeri ve önemi

İslamda kadının yeri ve önemi hakkında Hz. Peygamber (SAV)’in şu hadisi bile meseleyi özetlemeye yeterlidir. Hz. Peygamber (SAV) ” Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurmaktadır.

İslam tarihinde ilk müslüman kadın ve ilk namaz kılan kadın Hz. Hatice’dir. Ve Hz. Peygamberin eşidir. İlk şehit kadın da Ammar’ın (RA) Annesi, Sümeyye (R. anha) dır. İslamda kadının yeri ve önemi tartışmasızdır.

İslamda Kadın Hakları

İslamda kadın haklarına büyük önem verilmiştir. İslamda kadına verilen hakları maddeler halinde tek tek inceleyelim.

1-Kadınlara Karşı İyi Davranmak: Kadınlara karşı iyi davranmak, yumuşak ve tatlı dille onlara hitap etmek, haksızlık ve kabalıkta bulunmamak hususunda Hz. Peygamber (SAV) “Aranızda en hayırlı kimseler, kadınlarına, zevcelerine karşı huyu en iyi olanlarınızdır.”buyurmuştur. diğer bir hadiste ” Kadınlar hususunda Allah’tan sakınınız. Zira siz onları Allah’tan emanet olarak almışsınızdır.” buyurmuştur.

2-Kadınları Dövmemek: Nisa süresi 34. ayette belirtildiği gibi itaatsiz kadınların bazı metodlarla terbiyesi istenmiş ve en son incitmeden dövmeye karar verilmiştir. Şu hadiste de dövmek yasaklanmıştır: ” Ne oluyor, kocalara, karılarını köle gibi dövüyorlar,  halbuki aynı günün sonunda belki onlarla latifeleşme edecekler.”

3- Kadınların da Kocalarına Eziyet Etmemeleri Emredilmiştir: Resullullah (AS) şöyle buyurmuştur.”Her hangi bir kadın (mü’min) kocasına eziyet ettiğinde bu kadına Allah senin canını alsın, adama eziyet etme. Çünkü şüphesiz o, senin yanında misafirdir, senden ayrılıp yanımıza gelmesi yakındır der.”

4-İslam’da Kadın ve Çocukları Öldürme Yasağı: Kuran-ı Kerim’de “Fakirlik korkusuyla Çocuklarınızı öldürmeyin.Size de onları da biz besliyoruz. Onları öldürmek, büyük günahtır.”

İslam hukukunda savaş esnasında bile kadın ve çocukların öldürülmesi yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (SAV) “İslami terbiye ile iki kız büyütüp yetiştirenlerle ben, kıyamet gününde  (iki parmaklarını birleştirerek ) şöyle olacağız” buyurdu.

5-Kadın ve İlim: İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır. İslamın ilk devrinde yazı yazan ve okuyan kadınlarda eksik değildi.

Meşhur sahabiye; Eş-Şifa bint Abdilah el-Adeviyye İslamiyetten evvel de okuma yazma biliyordu. Bu daha sonra bir çok sahabiyelere okuma yazma öğretmiştir. Ve ilk sahabiye öğretmeni olmuştur.

Evliya Çelebiye göre 17.asırda İstanbul’daki 9 bin hafızdan üç te biri yani 3 bini kadın hafızadır.

Kadınların Hakkı

Hz.Peygamber  (SAV)”kadınlar üzerinizde  olan hakkı onlara yiyecek ve giyecek vermenizdir. “Kuran-ı Kerim’de  de  (İsra  Süresi 23.ayetinde ) buyrulduğu gibi, Hz.Peygambere de en çok kime hürmet, şefkat ve bağlılık göstermek icabettiğini soran bir sahabiye “anana” diye üç defa tekrarladıktan sonra dördüncüde “babana”demiştir.

İslam’da ananın hakkı o kadar gözetilmiştir ki, ana müşrik bile olsa bu hakkını kaybetmiyor. İslam boşanan kadını hemen sokağa atmıyor. Boşanan kadının beklemesi gereken zaman içinde bakımının kocasına ait olduğunu belirtiyor. Kuran-ı Kerim zinayı ve çok evliliği yasaklarken, dört evlilik müessesesini adalet şartıyla  açık bulunduruyor.Dul ve evlenemeyen kadınların cemiyette başı bozuk kalmasını ve ahlaksızlığı önleyerek kadınların hakkını korumuştur.

Günümüzde Kadının Değeri

Bugün kadının namus, şeref ve iffetine pek ağır bir darbe indirilmiş. Ona yaratılışı ile bağdaşmayan ters bir istikamet verilmiştir. Aile müessesesi zayıflayılmış, fuhuş kolaylaştırılmış, israf yayılmış, annelik ve zevcelik vazifesi aksattırılmış, çocukların terbiyesi unutturulmuş ve bunun adına “Çağdaş Hürriyet” denilmiştir. Kadın çağdaş Hürriyet gibi gösterilerek erkeklerin ve şehvetperestlerin kölesi haline getirilmiştir. Çağımızda zincirli kölelik görülmüyorsa da, ruhen ve manen kadın paranın, Şöhretin kölesi yapılmıştır. Bu amaçla kullanılan kadınlar hiçbirisinin iradesi elinde değildir. Ya patronların kölesi, ya da rejisörlerin ve ya diğer kirli güçlerin kölesidir.

İslam, kadınlarımıza en uygun giyim ve yaşam tarzını emretmiştir. Onu vitrinlere, ilanlara ve reklamlara şehvetlere vasıta maşa olarak kullanılması yerine (Cennet’in annelerin ayakları altında olduğunu) belirterek ona layık olduğu en güzel yeri vermiştir.

Hanımların ilk süsü ilim ve edep dir. Gümüş ve altın ikinci derecede kalır.

YORUM YOK

CEVAP VER