Ayet’el Kürsi Ve Faziletleri

0
1019
Ayet'el Kürsi
Ayet'el Kürsi

Bakara Süresinin 255. Ayetidir. Hz. Peygamberin övdüğü bir ayettir. Ayet’el Kürsi’nin faziletleri çoktur Ayet’el Kürsi Süre değildir. Fakat artık sureleşmiştir. Hemen hemen herkes bilir bu ayeti. Ayette Allah’ın kürsisinden bahsetmektedir. Kürsi bir güç, bir otorite, bir kudret, bir hakimiyet bir gücün ve kararların toplandığı yer anlamına geliyor.İşte bu yüzden bu ayete kürsi ayeti demişiz.

Ayet’el Kürsi’nin Faziletleri

Ayet’el Kürsi okunan eve şeytan girmez

Büyücü sokulamaz.

Hem dünya Hem ahirette yüce makama erişir.

Günahlardan sakınmaya başlar.

Huzura erer, mevki ve makamı artar.

Okuyan kişinin her arzusu yerine gelir.

Cesareti artar.

Dünya ve ahiretle alakalı istekleri geri çevrilmez.

Ayet’el Kürsi’i okuyan kendini güven içine alır.

Cin, şeytan ve insan zarar vermez.

Yatarken okunduğunda melekler onu korumakla görevlendirilir.

Sıkıntılı anlarda Ayet’el Kürsi okunursa sıkıntı geçer.

Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulur.

Allah faydalı ve hayırlı kapıları açar.

Allah geçmiş günahlarını bağışlar.

Ayet’el Kürs’i Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum,  late’ huzühü sinetün vela nevmün, lehü mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydihim veme halfehüm vela yühitüne bişey ‘in min ılmihi illa binaşae, vesia kürsiyyuhüssemavati vel’arda vela yeuduhu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.

Ayet’el Kürs’i Manası

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Ondan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı bilir. İnsanlar onun ilminden, O’nun istediğinden başkasını  ihata etmezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu yormaz. O, pek yüksek  ve pek büyüktür.

Ayet’el Kürs’i Namazda Okumanın Fazileti

Ayet’el Kürsi namazdan önce okunursa, huzurlu kılınır. Şeytan vesvese vermez. Ve yaklaşamaz.

Hadisi Şerif de, farz namazlardan sonra Ayete’el Kürsi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın himayesi altındadır.

Diğer bir Hadisi Şerif de,

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayet’el Kürsi okursa “ölüm olmasaydı doğrudan doğruya cennete girerdi” buyurmuştur.

Evden Çıkarken Ayet’el Kürsi Okumanın Fazileti

Her kim evden Çıkarken Ayet’el Kürsiyi okursa dönene kadar Allah’ın himayesi altındadır. Ayet’el kürsi okunan eve otuz gün şeytan giremez. Bir kimse yatacağı vakit Ayet’el Kürsi’yi okursa , Allah kendi nefsini, komşusunu, evinin etrafında bulunan evleri, her türlü fenalıktan emin kılar. Sözlerin efendisi Kuran’dır. Kuran’nın efendisi Süre’yi Bakara’dır. Bakara’nın efendisi ise Ayet’el Kürsi’dir…buyurmuşlardır.

YORUM YOK

CEVAP VER